Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antibiotic Resistance Gene Profiles of Staphylococcus aureus Isolated From Foods of Animal Origin

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.24, ss.243-249, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Could Frequent Carbapenem Use Be a Risk Factor for Colistin Resistance?

MICROBIAL DRUG RESISTANCE, cilt.24, sa.6, ss.774-781, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of epstein-barr virus and parvovirus b19 DNA in allogeneic stem cell transplant patients.

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, cilt.31, sa.2, ss.155-60, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum tumor necrosis factor-alpha and interleukin-6 levels in neonatal sepsis.

Pediatric emergency care, cilt.19, ss.219-20, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship between scoring systems and cytokine levels in neonatal sepsis

ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE, cilt.32, sa.3, ss.418-420, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predictive value of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) in preeclampsia.

European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, cilt.100, ss.143-5, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predictive value of Tumor Necrosis Factor alpha(TNF-?) in Preeclampsia

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, ss.143-145, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Lithium Treatment on Granulocyte colony-stimulating factor in patients with bipolar affective disorder

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, ss.28-32, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

High neopterin levels in acute rheumatic fever

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.18, sa.5, ss.652-653, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hepatitis C virus genotypes in chronic hemodialysis patients

NEPHRON, cilt.84, sa.4, ss.379-380, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diagnostic value of troponin T in neonates of mild pre-eclamptic mothers

BIOLOGY OF THE NEONATE, cilt.75, sa.2, ss.137-142, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bronkoalveolar karsinomlu bir olguda Isospora belli

Mikrobiyoloji Bulteni, ss.410-413, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

ANTICANDIDA ANTIBODY-LEVELS IN PSORIASIS-VULGARIS

CENTRAL AFRICAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.36, sa.8, ss.190-192, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Vulvovaginal candidiasis in parturients and infestitation of the newborn.

Revista Iberoamericana De Micologia, cilt.1, sa.7, ss.113-115, 1990 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diabetes mellituslu hastalarda asemptomatik bakteriemi.

MIKROBIYOLOJI BULTENI, ss.126-132, 1990 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Anti-Candida antibody levels in psoriasis vulgaris.

The Central African journal of medicine, cilt.36, sa.8, ss.190-192, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ANTI-CANDIDA ANTIBODY-LEVELS IN PSORIASIS-VULGARIS

JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, cilt.93, sa.2, ss.309, 1989 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Milli güreşçiler üzerinde kopro-parazitolojik bir araştırma

MIKROBIYOLOJI BULTENI, ss.114-118, 1984 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tıp Fakültesi kreş ve anaokulunda parazitolojik bir araştırma.

Mikrobiyoloji Bulteni, cilt.17, ss.245-250, 1983 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Laboratuvar gözüyle beş yıllık tüberküloz deneyimi

e-Pamukkale Tıp Dergisi (elektronik), cilt.14, sa.3, ss.8, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of the Use of the Mistik Score and Modified Centor Score in Sore Throat

Konuralp Medical Journal, cilt.13, sa.1, ss.122-129, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rapid detection of difficult-to-culture bacterial pathogens using real-time nanopore sequencing

Infectious Diseases and Clinical Microbiology, cilt.1, sa.3, ss.128-133, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Erzincan ili Tulum Peynirlerinde Listeria spp. İzolasyonu ve İdentifikasyonu

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, cilt.9, sa.1, ss.149-156, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bruselloz:382 olgunun geriye dönük irdelenmesi

S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sa.3, ss.108-113, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzincan ilinde Brulselloz Seroprevalansı ve Rose-Bengal,Wright Aglütinasyon Test Sonuçlarının Karşılaştırılması

Sağlık Bilimleri Dergisi(Journal of Health Sciences), sa.16, ss.152-158, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemlik Garnizonunda Tüketime sokulan Tavuk etlerinden Listeria spp. İzolasyonu

Sağlık Bilimleri Dergisi(Journal of Health Sciences), sa.15, ss.194-197, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gastroenteritli olgularda enterik patojenlerin ve Escherichia coli 0157:H7 serotipinin araştırılması.

ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.1-6, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

0-5 yaş çocuk ishallerinde Rotavirüs araştırılması

İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), sa.15, ss.291-294, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toxoplasmosis ön tanılı hastalarda anti-Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması”. T Parazitol Derg.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.24, sa.1, ss.14-16, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnflamatuvar barsak hastalığında Clostridium dificile’nin önemi

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.1, ss.75, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnostic value of indirect hemagglutination test in amebic liver abscess

Türk Parazitol Derg, cilt.22, sa.4, ss.378, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı gruplarda HCV ve seroprevalansı

Viral Hepatit Derg, ss.73-75, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAV seroprevalansının yaş ve mevsimsel analizi

Viral Hepatit Derg, ss.70-72, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt solunum yolu enfeksiyonlu çocuklarda Mycoplasma pneumoniae’nın rolü

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, ss.697-701, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik hemodializ hastalarında Hepatit B aşı uygulaması ve immun cevabın değerlendirilmesi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, ss.25-32, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de çocuklarda Hepatit A antikor seroprevalansı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, ss.165-171, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Hepatit E seroprevalansı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, ss.173-178, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserli Hastalarda HBsAg ve Anti HCV pozitifliği

TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, sa.10, ss.106, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İl ve ilçe merkezlerindeki içme sularının bakteriyolojik incelenmesi

C.Ü. Tıp Fakültesi Derg, ss.251-255, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Immunoglubulin G level in the surgically induced rat endometriosis

Acta Reproductiva Turcica, ss.119-125, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fetal immun cevaba cinsiyetin etkisi.

Haseki Tıp Bült, ss.51-54, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toxoplasmosis ön tanılı hastalarda ELISA ile T. gondii antikorlarının araştırılması.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, ss.20-23, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gastroenteritli olgulardan soyutlanan enteropatojen mikroorganizmalar.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, ss.57-63, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken membran rüptüründe fetal ve maternal immunoglubulin düzeyleri

Kadın Doğum Derg, ss.232-236, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri ve yöresinde salmonelloz prevalansı ve etkenlerine karşı oluşan antikor titreleri.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, ss.143-147, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plasma Gamma Globulin Levels after Splenectomy And Spleen Salvage

HPB Surgery, cilt.1, ss.97-100, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Anne ve Yenidoğan kordon kan serumlarında HBsAg

Kadın Doğum Derg, ss.16-18, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

C-Reaktif Proteinin erken membran rüptürü vakalarında önemi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ss.41-45, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri ve çevresinde patojen protozoonların prevalansı.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, ss.12-18, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntestinal amöbiyazisde kanda ve jejunal biyopside T ve B lenfosit oranları

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ss.171-177, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık koleji öğrencilerinde koproparazitolojik bir araştırma

Erciyes Üniversitesi Tıp Fak Derg, cilt.6, ss.541-544, 1984 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaynağı dışarda olan bir Schistozomiasis vakası

Türk Parazitol Derg, cilt.7, ss.95-100, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6500 gaita numunesinin barsak protozoonları yönünden incelenmesi.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, ss.1-7, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5000 gaita numunesinde barsak parazitlerinin incelenmesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fak Derg, cilt.6, ss.569-572, 1984 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atipik bir Askariyaz vakası.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.7, ss.89-93, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CLINICAL OUTCOMES OF ANTI-NUCLEAR ANTIBODY POSITIVENESS IN THE 0-18 AGE GROUP: SINGLE CENTER REAL-WORLD EXPERIENCE

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, İspanya, 12 - 15 Haziran 2019, cilt.78, ss.1986-1987 identifier

The taxonomic origins of the antimicrobial resistance genes present in hot-spot environments.

38. Türk mikrobiyoloji cemiyeti kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2018, ss.21

Poten1al an1microbials figh1ng XDR-pathogens; A study on the isola1on and characteriza1on of lytic bacteriophages effec1ve on colis1n resistance K. pneumoniae

ESCMID/ASM Conference on Drug Development to Meet the Challenge of Antimicrobial Resistance, Lizbon, Portekiz, 4 - 07 Eylül 2018, ss.35

Should Bacterial Etiologies Be Considered in Aseptic Loosening?

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.71

Persistence of Microbial Communities in the Hospital Environment

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.44

sHOULD Bacterial Etiologies be cONSİDERED İN Aseptic loonening?

2nd. HUMAN Microbiata: In health and diseases Cong., ANTALYA,TÜRKİYE,, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.71

Whole-genome sequencing reveals recently acquired virulence islands in Ralstonia mannitolilytica isolated from high-risk patients

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 Nisan 2018, ss.1765

BACTERIOPHAGE AS EFFECTIVE DECOLONIZING AGENT FOR STAPHYLOCOCCUS AUREUS CARRIERS

The 7th Congress of European Microbiologists (FEMS 2017), Valensiya, İspanya, 9 - 13 Temmuz 2017

Assessment of subclinical inflammation in children with mefv mutation and fmf patients in remission.

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflamatory Diseases, 4 - 07 Mayıs 2017

An alternative vancomycin resistant enterococci decolonization strategy: bacteriophage therapy

27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 22 - 25 Nisan 2017

İn Vitro Activity of Plazomicin and Underlying Resistance Mechanisms in Enterobacteriaceae İsolated From Blood İsolates From Hospitalized Patients in Turkey

27th ECCMID, the European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases, which took place in Vienna, Austria, 22 - 25 Nisan 2017

Molecular characterization of clinical Stenotrophomonas maltophilia isolates from a tertiary care hospital in Kayseri, Turkey

27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Viyana, Avusturya, 22 - 25 Nisan 2017, ss.2910

Does the preparation and application of PRF Safe in Standar Local Operating Room Air A prospective study

10. Uluslararası ACBID (Agız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birligi Dernegi) Kongresi, 11 - 15 Mayıs 2016

Clonal diversity and virulence characteristics of UPEC strains with their adhesion capability on Caco-2 and A-498 cell lines

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 Nisan 2016, ss.192

Sewage treatment plants cause artifical selection of ESBL-producing E. coli threatening public health

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 Nisan 2016, ss.45

Colistin-resistant Gram-negative pathogens lacking the mcr-1 gene isolated from clinical specimens of hospitalized patients in Turkey

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 Nisan 2016

Sewage treatment plants cause artifical selection of ESBL producing E coli threatening public health

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 9 - 12 Nisan 2016

Susceptibility of ESBL-producing Escherichia coli to commercial bacteriophage coctails originated in Georgia

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 Nisan 2016, ss.153

Susceptibility of ESBL producing Escherichia coli to commercial bacteriophage coctails originated in Georgia

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Tbilisi, Gürcistan, 9 - 12 Nisan 2016, cilt.1, sa.1, ss.59-60

UAMDSS DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 2011-2014 Yılı SONUÇLARI

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2015, ss.275

Bacterial contamination rate of PRF in standart room air.

2nd International Congress On Stem Cell And Cellular Therapies,, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.205

Bacterial contamination rate of PRF in standard room air

2nd International Congress On Stem Cell And Cellular Therapies, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.205

Epidemiology of nosocomial Infections in Turkish Pediatric Patients: A 1-Year Retrospective Study

The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES, Tiflis, Gürcistan, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, ss.161

Clinical and subclinical features and MEFV mutation distrubiotion in of FMF patient's siblings

8th International Congress of Familial Mediterrannean Fever and systemic autoinflammatory diseases, Dresden, Almanya, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, cilt.13, ss.63

Dışkı Kültürlerinden İzole Edilen Enterik Patojenlerin Değerlendirilmesi

36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.159

Kayseri Bölgesinde Bruselloz Seroprevalansı: 4 Yıllık Değerlendirme

36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.353

Atipik Pnömoni Ön Tanılı Hasta Serumlarında ELISA IgG/IgM Seroprevalansı

36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.349

clinical and subclinical features and MEFV mutation distrubiotin in ofFMF PATİENT Ssiblings

8th INTERNATİONALCongress of familial Mediterrannean Fever and systemic autoinflamatory diseases, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, cilt.13

Hematoloji-Onkoloji Hastalarında İki Farklı Ticari Kit ile Eş Zamanlı Olarak CMV DNA'nın Araştırılması

8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.130

Klinik Stenotrophomonas maltophilia izolatlarının antibiyotiklere direnç durumu

11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2014, ss.133

Shigella izolatlarının türlere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılık profilleri

11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2014, ss.136

Lyme Hastalığında Serolojik Tanı

I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.184

Erzincan ili Kentsel ve Kırsal Kesiminde Brusellozis Sero-epidemiyolojisi

I. Ulusal Zoonoz Kongresi, Erzurum, Türkiye, 3 - 06 Aralık 2007, ss.155

Kronik Hepatit B enfeksiyonunda hibridizasyonla HBV-DNA düzeyinin belirlenmesi

1. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2000, ss.24

0-6 Yaş Grubu İshalli Çocuklarda Rotavirus Sıklığı

9.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 Ekim - 08 Eylül 1999, ss.255

Homodiyalis Hastalarında HCV-RNA araştırması

IV.Ulusal Viral Hapatit Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Kasım 1998, ss.61

Kronik Semptomatik HBV taşıyıcılarında serum HBV-DNA düzeyleri

IV.Ulusal Viral Hapatit Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Kasım 1998, ss.32

Hemodiyaliz hastalarında ve donörlerde Anti HEV Araştırması

8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Ekim 1997, ss.410

ELISA ve Lateks Aglutinasyonu Yöntemleriyle İshalli Olan ve olmayan Dışkı Örneklernide Clostridium Difficile’nin Araştırılması

8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Ekim 1997, ss.804

Pediatrik yaş grubunda Anti Adenovirus ve Anti RSV Seroprevalansı

8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Ekim 1997, ss.457

Can Pentoxifylline Affect TNF-alfa and IL-6 levels During Neonatal Sepsis and Septic Shock?

Fourth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with International Participation, Baku, Azerbaycan, 21 - 25 Eylül 1997, ss.139

Preterm bebeklerde kızamık antikorları

VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 1997, ss.130

Hemodiyaliz hastalarında artmış Romatoid faktör prevalansı

XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ekim 1996, ss.91

Hepatik Ensefalopati Tedavisinde flumazenil

XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 14 - 17 Ekim 1996, ss.96

The Prevalance of antibodies against Hepatitis E Virus in Kayseri

Third Regional Congress of Pediatrics of Central Asia and Turkey with Internatonal Participation, Almaty, Kazakistan, 23 - 27 Eylül 1996, ss.133

Antifosfolipid antikorları ve serebral iskemi

XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Haziran 1996, ss.39

24263 hasta serumunun Wright Aglütinasyon Testi (WAT) ile incelenmesi.

. 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 1995, ss.88

Hepatitis B vaccination and Determination of Immune Response in Chronic Hemodialysis

XXXIst Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Vienna, Avusturya, 3 - 06 Temmuz 1994, ss.184

B vaccination and determination of immun response in chronic hemodialysis patients

XXXIst. Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Vienna, Avusturya, 3 - 06 Temmuz 1994, ss.8-9

Gastroenteritli olgularda Enterohemorrahagic E. coli 0157:H7 serotipi araştırılması.

XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 1994, ss.28

Prevalence of Helicobacter pylori antibodies: Relation with Dyspeptic Symtoms in Uremic Patients

XXXth Congress of the European Renal Association Dialysis and Transplant, Glasgow, İskoçya, 15 - 18 Eylül 1993, ss.99

Investigation of Toxoplasma gondii Antibodies By ELISA in Patients

5th International Congress for Infectious Dieseases, Nairobi, Kenya, 7 - 11 Haziran 1992, ss.143

Investigation of False Positive Reactions in Serodiagnosis of Toxoplasmosis

5th International Congress for Infectious Dieseases, Nairobi, Kenya, 7 - 11 Haziran 1992, ss.143

Tıp öğrencileri arasında yüzeysel mikoz aranması

XXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 1988, ss.61

Giardiasiste malabsorbsiyon ve immunoglobulin düzeyleri

5. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 15 - 17 Eylül 1987, ss.69

Anne ve yenidoğan kan serumlarında HbsAg

I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 23 Nisan 1987, ss.250

EÜ Tıp Fakültesi kan bankası donörlerinde HbsAg ve VDRL çalışmaları

I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 23 Nisan 1987, ss.252

Kayseri ve yöresinde Bruselloz kuşkusu ile incelenen hastaların serolojik bulguları

I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 23 Nisan 1987, ss.234

EÜ Tıp fakültesi mikrobiyoloji anabilim dalında bir yıllık TORCHS bulguları

XXII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 26 Haziran 1986, ss.26

1985 yılında immunoglobulin (IgG, IgM, IgA, IgE) çalışmaları.

XXII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 26 Haziran 1986, ss.27

Sağlık Koleji Öğrencilerinde Toxoplasmose ve alışkanlıklarla ilgisi

4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 24 - 26 Eylül 1985, ss.13

Survey of Toxoplasmosis among nursing college students

The Fourth European Multicolloquium of Parasitology (EMOPIV), İzmir, Türkiye, 14 - 19 Ekim 1984, cilt.1, sa.1, ss.60

The Prevalence of intestinal parasites in the Kayseri area

The Fourth European Multicolloquium of Parasitology (EMOPIV), İzmir, Türkiye, 14 - 19 Ekim 1984, ss.45

1981 Yılında mikrobiyoloji bölümü parazitoloji laboratuvarında amöbiase bulguları

Kayseri Üniv. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mart 1982, ss.665-668

Üç difteri vakasının takdimi.

Kayseri Üniv. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mart 1982, ss.912-917

ÇOCUK VE YETISKIN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERINDEN IZOLE EDILEN DIRENÇLI

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 08 Kasım 2017 - 12 Kasım 1017

Kitap & Kitap Bölümleri

Leptospira

Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji, Cengiz A.T., Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.663-669, 2004

Mikroorganizmaların Sistematik İnceleme ve İzolasyon Araçları

Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji, Cengiz A.T., Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.27-31, 2004

Paraziter hastalıklarda laboratuvar tanı yöntemleri

İntörn El Kitabı, ESKARAKAŞ,H KILIÇ, Editör, Erciyes Üniv. Yayınları, Kayseri, ss.280-291, 1992