Çocuklarda Hepatit E seroprevalansı


ÖZTÜRK M. A., Öztürk M. K., KILIÇ H., Koparal M., ÖZDEMİR M. A.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, pp.173-178, 1995 (Scopus)