Yatan Hastalardan İzole Edilen Üropatojenik E. coli İzolatlarının Virülens Gen Varlığı ve Biyofilm Formasyonu Bakımından Değerlendirilmesi


GÜNDOĞDU A. , KATOULİ M., PARNİAN F., KILIÇ H.

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye