Yatan Hastalardan İzole Edilen Üropatojenik E. coli İzolatlarının Virülens Gen Varlığı ve Biyofilm Formasyonu Bakımından Değerlendirilmesi


GÜNDOĞDU A., KATOULİ M., PARNİAN F., KILIÇ H.

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Turkey, 1 - 03 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey