Çocuk Ve Yetişkin Hastaların Kan Kültürlerinden Izole Edilen Dirençli E. coli Kökenlerinin Virülans Gen Varlığı Ve Filogenetik Grup Bakımından Değerlendirilmesi


Şen İ., GÜNDOĞDU A., KILIÇ H.

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye