Çocuk Ve Yetişkin Hastaların Kan Kültürlerinden Izole Edilen Dirençli E. coli Kökenlerinin Virülans Gen Varlığı Ve Filogenetik Grup Bakımından Değerlendirilmesi


Şen İ., GÜNDOĞDU A., KILIÇ H.

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey