Toplum Kaynaklı Üropatojenik Escherichia coli Kökenlerinde Patojenite Değerlendirilmesi


GÜNDOĞDU A. , KILIÇ H. , ASTLEY D., KATOULİ M.

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye