Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Association between incisor positions and amount of interdental stripping in patients undergoing orthodontic treatment

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.159, no.6, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Three-dimensional imaging and molecular analysis of the effects of photobiomodulation and mechanical vibration on orthodontic retention treatment in rats

Journal Of Orofacial Orthopedics-Fortschritte Der Kieferorthopadie, vol.82, no.1, pp.1-18, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Are Dental Maturation, Skeletal Maturation, and Chronological Age Associated With Complete Cleft Lip and Palate?

The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association, vol.58, pp.275-283, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Analysis of factors affecting adolescent patients’ demands for orthodontic treatment

Annals of Clinical and Analytical Medicine, vol.12, no.12, pp.1-7, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Evaluation of interdisciplinary communications between departments of prosthodontics and orthodontics

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.1, pp.186-192, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Evaluation of the Information Quality Provided by University Internet Websites for Orthodontic Patients

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.1, pp.106-112, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ortodontik tedavilerde kullanılan farklı kesici diş intrüzyon mekaniklerinin değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.318-330, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Late tooth formation in the maxillary premolar tooth region during orthodontic treatment: Case report

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.272-276, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Methods for Intrusion of Anterior Teeth in Patients with Deep Bite

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, vol.26, no.1, pp.94-103, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Smith-Lemli-Opitz Syndrome (SLOS): Case report and symptomatic treatment

Cumhuriyet Dental Journal, vol.22, no.2, pp.245-250, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şekil ve Boyut Anomalisi Bulunan Maksiller Lateral Kesici Dişlere Uygulanan Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 30 April - 01 May 2021, vol.6, pp.146

Evaluation of Skeletal Malocclusion Parameters in Individuals With Different Vertical Direction Face Growth Patterns

IV . ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 26 September 2020, pp.160-162

Farklı Dental Maloklüzyon Gruplarındaki Overjet Ve Overbite Miktarlarının Dudaklar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.51

Evaluation of Pharyngeal Airway Changes in Patients with Skeletal Class III Malocclusion after Modified Reverse Headgear Therapy

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, vol.1, pp.183-194 Creative Commons License

Orthodontic & Orthognathic Surgical Treatment of Skeletal Class III Patient: Case Report

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Turkey, 13 October - 17 December 2018, vol.1, no.1, pp.370-371

Evaluation of Interproximal Reduction Amount in Treated with Nonextraction Class I Malocclusion Patients

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018, vol.1, no.1, pp.444-445

Effects of Face-Mask on Airway of Cleft Patients: Controlled Clinical Study

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018, vol.1, no.1, pp.713-714

Evaluation and Comparison of Sagittal and Vertical Cephalometric Values in Patients with and without Congenital Lateral Deficiency

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018, vol.1, no.1, pp.500-501

The Effects of Incisor Teeth Positions at Lower Anterior Face Soft Tissue Thickness

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018, vol.1, no.1, pp.522-523

İskeletsel Sınıf III Hastanın Ortodontik Ortognatik Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

COMPARISON THE DIFFERENT TYPES OF BONDING TECHNIQUES EFFECTS ON WHITE SPOT LESION FORMATION

23rd BaSS Congress - Dental Medicine of the Younger vs. Elderly Patients, Iasi, Romania, 10 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.236-237 Creative Commons License

3-DIMENSIONAL SOFT TISSUE ANALYSIS OF PATIENTS TREATED WITH FIXED PALATAL CRIB APPLIANCE

23rd BaSS Congress - Dental Medicine of the Younger vs. Elderly Patients, Iasi, Romania, 10 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.237 Creative Commons License

Effects of Y Plate and Chin Cup Therapy on Patient with Skeletal Class III Malocclusion: A Case Report

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018, vol.1, no.1, pp.229

WHITE SPOT LESION FORMATION IN ORTHODONTIC TREATMENT: AN IN VIVO STUDY

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018, vol.1, no.1, pp.105

Evaluation of the Soft Tissue Thickness at Lower Anterior Face in Mouth Breathing

AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS 2017 AAO ANNUAL CONFERENCE, San Diego, United States Of America, 21 - 25 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

THREE-DIMENSIONAL EVALUATION OF CHANGES IN THE PHARYNGEAL AIRWAY AFTER BIMAXILLARY ORTHOGNATHIC SURGERY

EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY 92ND EOS CONGRESS, Stockholm, Sweden, 11 - 16 June 2016, vol.1, no.1, pp.147

Herbst Aygıtı ile Kademeli ve Maksimum Mandibular Aktivasyonun Kök Rezorbsiyonuna Etkisi

14. ULUSLARARSI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2015, pp.126

Books & Book Chapters

Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi: Güncel Yaklaşımlar

in: Güncel Ortodonti Çalışmaları, İlter UZEL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.89-106, 2020

Ortodonti’de Sonlu Elemanlar Analizinin Kullanımı

in: DİŞ HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Mehmet Özgür Sayın, Aykan Onur Atilla, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.111-123, 2020