KONJENİTAL MAKSİLLER LATERAL DİŞ EKSİKLİĞİ VE KESİCİ DİŞ KONUMLARININ YÜZ YUMUŞAK DOKU KALINLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Creative Commons License

Öztürk T. , Topsakal K. G. , Yağcı A.

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.148-157, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.148-157

Abstract

The aim of this study is to evaluate and compare pa- tients with missing maxillary lateral incisor teeth with normal patients in terms of lower and upper incisor teeth positions and facial soft tissue thickness. This ret- rospective study consisted of lateral cephalometric and panoramic radiographs of 108 subjects (29 males, mean age 15.85 ± 2.32 years; mean age: 15.42 ± 3.15 years) without orthodontic treatment. Individuals were di- vided into 4 groups (skeletal Class I, II and III individu- als with missing maxillary lateral incisor and skeletal class I normal group with no missing) with 27 patients in each group according to the ANB angle. Fourteen linear and twelve angular measurements were used to assess the hard tissue and soft tissue profile. For the statistical analysis of the obtained data, One-Way Vari- ance Analysis (ANOVA) was used for parametric pa- rameters and Kruskall-Wallis analysis for non- parametric parameters using SPSS 24 program. When the intergroup evaluation was performed, there was a significant difference between the thickness of the up- per lip and the thickness of chin between the groups with congenital maxillary lateral incisor deficiency group and the normal group (p<0.05). It was deter- mined that the vertical dimensions of the face were smaller in the individuals with missing maxillary lateral incisor (p<0.05). The missing of maxillary lateral incisor affects the soft tissue thicknesses by influencing the incisor positions and the vertical dimensions of the pa- tient.

Diş eksikliği olmayan normal hastalar ile konjenital üst çene lateral diş eksikliğine sahip hastaları alt ve üst çene kesici diş konumların ve yumuşak doku kalınlıkla- rı açısından değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. Bu retrospektif çalışmada yaşları 13-25 yaşları arasındaki 108 bireyin tedavi öncesi lateral sefalometrik ve pano- ramik radyografilerinden oluşturuldu. Sert ve yumuşak doku noktalarının belirlenmesi ve ölçümler bilgisayar üzerinde Dolphin radyografik görüntü analiz programı kullanılarak yapıldı. On dört doğrusal ve on iki açısal ölçüm, sert doku ve yumuşak doku profilinin değerlen- dirilmesinde kullanıldı. Elde edilen verilerin istatistik- sel analizi için SPSS 24.0 programı kullanılarak normal dağılım gösteren parametreler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve normal dağılmayan parametreler için Kruskall-Wallis analizi kullanıldı. Gruplar arası değerlendirme yapıldığında konjenital üst çene lateral kesici diş eksikliği olan gruplar ile olmayan normal grup arasında özellikle üst dudak kalınlıkları ile çene ucu kalınlığı arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir (p<0,05). Üst çene lateral kesici diş eksikliği olan birey- lerde yüzün dik yön boyutlarının daha küçük olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Diş eksikliği olması kesici diş konumlarının ve hastanın dik yön yüz boyutunu etkile- yerek yumuşak doku kalınlıkları üzerinde etkili olmak- tadır. Tedavi öncesinde, alt ve üst keserlerin konumu, yumuşak doku kalınlıkları ve diş eksikliği durumuna göre tedavi planı belirlenmelidir.