Ortodontik tedavilerde kullanılan farklı kesici diş intrüzyon mekaniklerinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

Çoban G. , Öztürk T. , Türker G.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, no.5, ss.318-330, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26559/mersinsbd.763419
  • Dergi Adı: Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.318-330

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ortodontik tedavilerde kullanılan dört farklı kesici diş intrüzyon mekaniğinin kullanım yaygınlıklarının belirlenmesi ve bu mekaniklerin dental maloklüzyon tipi, ortodontik tedavi tipi, uygulandığı çene, intrüzyon miktarı ve kullanılan ark teli materyali ve boyutu ile ilişkilerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu çalışmaya daha önceden ortodontik tedavi görmüş olan 136 Angle Sınıf I (ortalama yaş: 15.24 ± 2.11 yıl), 134 Angle Sınıf II (ortalama yaş: 14.35 ± 2.62 yıl), 133 Angle Sınıf III (ortalama yaş: 16.12 ± 3.01 yıl) molar ilişkiye sahip olan toplam 403 hasta dahil edilmiştir. Hastalara tedavi sırasında uygulanan işlemlerin analizi çalışmanın gerçekleştirildiği ortodonti kliniğinde kullanılan interaktif bilgisayar yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yazılım kullanılarak ikinci düzen step bükümleri, Quiros intrüzyon arkı, Jarabak intrüzyon arkı ve intrüzyon ilave edilmiş retraksiyon arkları ile intrüzyon uygulanan işlemler incelenmiştir. Elde edilen kategorik verilerin istatistiksel değerlendirilmesi amacıyla Pearson Ki-Kare ve Fisher’s Exact testleri kullanılmıştır. Bulgular: İntrüzyon miktarına göre tercih edilen intrüzyon mekaniği arasındaki ilişki değerlendirildiğinde kesici dişlere 0.5 mm ve 1 mm intrüzyon uygulamak için en fazla tercih edilen seçeneğin step bükümü olduğu, 2 mm intrüzyon uygulamak için ise en fazla tercih edilen seçeneğin Jarabak intrüzyon arkı olduğu belirlenmiştir. Kesici dişlerde 3 mm intrüzyon elde etmek için kullanılan mekanikler değerlendirildiğinde Quiros ve Jarabak intrüzyon arklarının eşit sayıda kullanıldığı tespit edilmiştir. Alt veya üst çeneye uygulanan intrüzyon mekaniklerinin kullanım yaygınlığı değerlendirildiğinde step bükümünün diğer mekaniklere kıyasla üst çenede istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla uygulandığı belirlenmiştir. Sonuç: Klinikte en fazla kullanılan intrüzyon miktarı olan 1 mm’ye kadar olan intrüzyonlar için ikinci düzen step bükümü tercih edilmektedir. Üst çenede daha fazla sayıda intrüzyon işlemi yapılmış olup tüm mekanikler için 0.016 x 0.022 inç boyutunda paslanmaz çelik tel en fazla tercih edilen materyaldir. İntrüzyon miktarı hastanın bireysel özelliklerine, tedavi hedeflerine ve estetik beklentilere görebelirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ortodonti, derin kapanış, intrüzyon

Aim: The purpose of this study is to determine the usage prevalence of four different incisor intrusion arch mechanics used in the orthodontic treatment and to reveal the relationship of these mechanics with dental malocclusion type, treatment type, jaw applied, amount of intrusion, arch wire material and arch wire size used. Methods: A total of 403 patients, 136 Angle Class I (mean age: 15.24±2.11 years), 134 Angle Class II (mean age: 14.35±2.62 years), 133 Angle Class III (mean age: 16.12±3.01 years) patients with orthodontic treatment were included in this retrospective study. The analysis of the procedures applied to the patients during the treatment was carried out using interactive computer software used in the orthodontics clinic. In the study, the second order step, Quiros, Jarabak and intrusion added retraction arches and intrusion processes were examined. Pearson Chi-Square and Fisher's Exact tests were used for statistical evaluation of the categorical data. Results: When the relationship between preferred intrusion mechanics is evaluated according to the amount of intrusion; the most preferred mechanics for 0.5-1 mm intrusion is step bending, the most preferred mechanics for 2 mm intrusion is the Jarabak intrusion arch, and for 3 mm intrusion, Quiros and Jarabak intrusion mechanics are used in equal numbers has been determined. When the usage prevalence of intrusion mechanics applied to the lower or upper jaw was evaluated, it was determined that step bending was applied to the upper jaw statistically significantly more than other mechanics. Conclusion: The second order step bending is preferred for intrusions up to 1 mm, which is the most used intrusion amount in the clinic. A greater number of intrusions have been made in the upper jaw and 0.016 x 0.022 -inch stainless steel wire is the most preferred material for all mechanics. The amount of intrusion should be determined according to the individual characteristics of the patient, treatment objectives and aesthetic expectations.

Keywords: Orthodontics, deep bite, intrusion