Ortodontik tedavi sırasında üst çene premolar diş bölgesinde geç dönem diş formasyonu: Olgu sunumu


Creative Commons License

Öztürk T. , Yağcı A.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.272-276, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26559/mersinsbd.628403
  • Dergi Adı: Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.272-276

Özet

Öz

Ortodontik tedavi sırasında veya sonrasında geç dönemde gelişim gösterebilen süpernümere dişler rutin radyografik muayene sırasında tesadüfen teşhis edilmektedir. Literatürde konjenital diş eksikliği tanısı konmuş bir hastada aynı bölgede geç dönem gelişim gösteren bir diş bulunan başka bir vaka daha önce bildirilmemiştir. Bu olgu sunumunda 11 yıl 8 aylık bayan hastanınmaksiller sol premolar diş bölgesinde konjenital diş eksikliği bulunan bölgede ortodontik tedavi sırasında sonradan gelişim gösteren bir dişi bulunan olgusu sunulmaktadır.


Anahtar kelimeler: Süpernümere diş, parapremolar, konjenital diş eksikliği

Abstract

Supernumerary teeth that can develop duringor after orthodontic treatment are diagnosed incidentally during routine radiographic examination. There is no other reported case in the literature of a patient with a diagnosis of congenital tooth deficiency with a late-developing tooth in the same region. In this case report, a patient with 11 years and 8 months old female subject who has a late development during orthodontic treatment in the region wherethere is congenital tooth agenesis in the maxillary left premolar tooth region.

Key-words: Supernumerary teeth, parapremolar, congenital tooth agenesis