Orthodontic & Orthognathic Surgical Treatment of Skeletal Class III Patient: Case Report


KARSLI N. , ÖZTÜRK T. , GÜL AMUK N.

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Türkiye, 13 October - 17 December 2018, cilt.1, no.1, ss.370-371

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.370-371

Özet

AMAÇ: İskeletsel sınıf III malokluzyon maksiller retrognati, mandibuler prognati veya her ikisinin kombinasyonu ile oluşabilen bir bozukluktur. Bu vaka raporunda iskeletsel sınıf III erişkin hastanın ortodonti ve maksiller ilerletme, maksiler gömme ile mandibular geri alma cerrahisi uygulanarak yürütülen tedavisi sunulacaktır. 

BİREY-YÖNTEM: Kliniğimize estetik kaygıları ve alt çenesinin önde olması şikâyetiyle başvuran 20 yaşındaki kadın hastada yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucunda konkav profil, sirküler çapraz kapanış (oj:-6 mm), iskeletsel (SNA:79,2°, SNB: 83,3°, ANB: -4,1°, Wits:-14 mm) ve dental sınıf III malokluzyon olduğu teşhis edilmiştir. Ortodontik dekompanzasyon, maksiller 1. premolar dişlerin çekimi ile yürütülmüş, model cerrahisi sonrasında cerrahi splintler hazırlanmıştır. Yapılan cerrahi planlama doğrultusunda LeFort I osteotomisi ve BSSO kullanılarak üst çenede 4 mm ilerletme, 2 mm gömme ve alt çenede 3 mm geriye hareket gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR: Tedavi sonunda yapılan klinik ve radyolojik incelemede iskeletsel sınıf I ilişki (SNA:83,6°, SNB:80,5°, ANB:3,2°, Wits: -1,7 mm), sınıf I kanin ve sınıf II molar ilişki, ideal overjet ve overbite elde edildiği görülmüştür. Konkav profil, yetersiz orta yüz görünümü ve nazolabial foldlarda düzelme gözlenmiştir. Tüm tedavi 24 ay sürmüştür. 

SONUÇ: Şiddetli iskeletsel sınıf III maloklüzyon, ortodontik tedavi ve bimaksiller ortognatik cerrahi ile birlikte yüz estetiğinde, dentofasiyel yapılarda ve okluzyonda belirgin bir düzelme elde edilmiş ve tedavi ile yüksek hasta memnuniyeti sağlanmıştır.

 

AIM: In this case report, it was aimed to present the outcomes of orthodontic and orthognathic surgical treatment of a skeletal class III adult patient who underwent maxillary advancement, maxillary impaction and mandibular set back surgery after orthodontic decompensation. 

CASE: A 20-year-old female patient admitted to our clinic with a complaint of bad facial appearence and protrude lower jaw. Clinical and radiological examination indicated concave profile, circular crossbite (Oj:-6 mm), skeletal and dental class III malocclusion (SNA:79.2°, SNB:83.3°, ANB:-4.1°, Wits:-14 mm). Orthodontic decompensation was conducted with extraction of upper 1. premolar teeth and surgical splints were prepared after surgical set-up. Four mm maxillary advancement, 2 mm maxillary impaction and 3 mm mandibular set-back was achieved using LeFort I osteotomy and BSSO through the surgical treatment plan. Total treatment duration was 24 mounths. 

RESULTS: At the end of treatment, clinical and radiological evaluation showed that skeletal class I relationship (SNA:83.6° SNB:80.5° ANB:3.2°, Wits: -1.7 mm), class I canine and class II molar relationship, ideal overjet and overbite were obtained. Concave profile, incompetent middle face and apperarence of nasolabial folds were improved. 

CONCLUSIONS: Severe skeletal class III malocclusion was treated with orthodontic treatment and bimaxillary orthognatic surgery succesfully. Improvement in facial aesthetic, dentofacial harmony, functional occlusal relationship and accordingly high patient satisfaction were achieved with treatment.