Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The investigation of fatty acids compositions of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) herbage harvested at different phenological stages

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.68, sa.2, ss.1-10, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Milk urea nitrogen and milk fatty acid compositions in dairy cows with subacute ruminal acidosis

VETERINARNI MEDICINA, cilt.65, sa.8, ss.336-345, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effect of Maleic Acid on Nutritive Value, Carotenoids Content and In vitro Digestibility of Maize Silage

ANIMAL NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY, cilt.17, sa.2, ss.245-254, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Alfalfa (Medicago sativa) Energy Values Estimated by Using the NRC-2001, Hohenheim and UC Davis Equations

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, sa.5, ss.785-792, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

In vitro methane production and quality of corn silage treated with maleic acid

ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.14, sa.4, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of nutrient composition and anti-methanogenic properties of different Rosaceae species

JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES, cilt.24, sa.4, ss.308-314, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Comparison of Saturated and Unsaturated Fatty Acid Compositions in Safflower Herbage and Safflower Straw as Alternative Forage for Ruminant

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, sa.3, ss.248-254, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Safflower on the In Vitro Digestion Parameters and Methane Production in Horse and Ruminant

ACTA VETERINARIA EURASIA, cilt.44, sa.2, ss.73-84, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Different Level of Psyllium Supplementation to Horse Diet on in vitro Fermentation Parameters and Methane Emission

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, sa.1, ss.12-18, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hayvansal Ürünlerin Fiziksel Özellikleri ve Hayvan Beslemenin Etkisi

Turkiye Klinikleri Journal of Animal Nutrition and Nutritional Diseases-Special Topics, cilt.2, sa.3, ss.23-35, 2016 (Hakemsiz Dergi)

RUMİNAL METAN SALINIMININ AZALTILMASI STRATEJİLERİ

Turkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics, cilt.2, sa.1, ss.14-23, 2016 (Hakemsiz Dergi)

PERMAKÜLTÜR YEM BİTKİSİ OLARAK SİNİROTU (PLANTAGO)

Turkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics, cilt.2, sa.1, ss.71-75, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Yumurta tavuğu karma yemlerine ilave edilen bazı esansiyel yağların performans ve yumurta kalitesine etkisi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.42, sa.1, ss.31-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Formic Acid on In Vitro Ruminal Fermentation and Methane Emission

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.3, sa.11, ss.856, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt sığırlarının alternatif kaba yem kaynağı yerelması Helianthus Tuberosus kuru otu hasılı ve silajı

TÜM SÜT, ET VE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (TÜSEDAD), cilt.29, ss.26-27, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Propolis ve Fenolik Asitlerin Ruminant Beslemede Kullanımı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.43-53, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) yemlerine propolis, kafeik asit ve ferulik asit ilavesinin performans, karkas kalitesi ve bazı biyokimyasal parametrelere etkileri.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University), cilt.10, sa.3, ss.157-164, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) karma yemlerine humat ilavesinin besi performansı ve gelire etkisi

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, cilt.83, sa.2, ss.17-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı 2 Organik Asit Yağ Asiti Adsorban

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEFNE UÇUCU YAĞININ (LAURUSNOBİLİS) RUMİNANTLARDA İN VİTRO METAN ÜRETİMİ ÜZERİNEETKİLERİ

5. International Euroasia Congress onScientific Researches and Recent Trends, 16 - 19 Aralık 2019

Determination of Fatty Acid Compositions in Potato Starch By-products

5th International Agriculture Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2019, ss.145-146

The in vitro digestion and gas production parameters of horseration including tomato pomace at different levels

5th International Eurasian Congress on NaturalNutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, cilt.1, ss.408-412

The Nutritional Content and In Vitro Digestibility ofCommercial Premium Dry-type Dog Foods with Poultrymeat or Poultry By-product

5th International Eurasian Congress on NaturalNutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, cilt.1, ss.413-417

Comparison of In Vitro Digestibility-Nutritional Compositionand Price in Commercial Premium Dry-type Dog Foods with Lamb Meat/By-Products and Different Starch Content

5th International Eurasian Congress on NaturalNutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, cilt.1, ss.400-403

The acidity compositions of the silageof tomato herbage prepared with different carbohydratesources

5th International Eurasian Congress on NaturalNutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, cilt.1, ss.404-406

Effect of Oregano aromatic water supplementationto rumen fluid on in vitro digestion of starter in calves

10th InternationalAnimal Science Conference, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Ekstrüde Köpek Mamalarının Esansiyel ve Esansiyel Olmayan Yağ Asitleri Yönünden İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (ICAGAS-2018), Alanya / Turkey., 7 - 09 Kasım 2018

Düşük ve Yüksek Fiyattaki Ticari Köpek Mamalarının Besin Madde ve Enerji İçeriklerinin Araştırılması

INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (ICAGAS-2018), Alanya / Turkey., Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Süt Sığırı Rasyonundaki Protein Fraksiyonları ile Katyon-Anyon Dengesinin Fertilite Üzerine Etkisi

INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (ICAGAS-2018), Alanya / Turkey., Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Effectives in ruminal digestion parameters of propionic acidsupplementation to concentrated mix feed of beef cattle

INTERNATIONAL CONGRESS AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Karotenoidlerden Zengin Rasyonlarla Hayvansal Ürünlerdeki Karotenoidlerin Artırılması

III. ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018

Investigation of in vitro digestion levels of some organic feeds in horses and rabbits using different methods

Second International Conference on Advances In Science (ICAS 2017)., İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.5-6

Determination of nutrient composition and in vitro digestion level of tomato herbage silage

Second International Conference on Advances In Science (ICAS 2017)., İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.1-2

Effect of cis-butenedioic acid on forage quality, in vitro digestion values, carotenoidand nutrient matter composition and of maize silage

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.460

Effect of Phenological Stage on Saponin And Proanthocyanidins of Plantago Lanceolata herbage

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.550

Plantago: an edible plant for human and animal nutrition

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.223

The effect of safflower on the in vitro digestion parameters and methane production in horse and ruminant

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.219

Effect of phenological stage on chemical composition and in vitro digestion values of Plantago lanceolata

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.220

Total carotenoid and in vitro digestion values of some tree forages in goat

12th International Conference on Goats “ICG 2016”, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Eylül 2016, ss.180

Comparison of digestion parameters of some forage sources in Damascus goat Capra aegagrus hircus as in vitro

12th International Conference on Goats “ICG 2016”, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Eylül 2016, ss.96

Mısır Silajının Farklı Düzeylerde Maleik Asit ile Silolanmasının Karotenoid Kompozisyonuna Etkisi

VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2016, ss.71-72

Using of in vitro digestion techniques in young researcher education

International Conference on New Horizons in Education, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015

Mısır hasılının silajlanması aşamasında maleik asit ilavesinin silaj kalitesi ve in vitro metan üretimine etkisi

VII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Atriplex gardneri bitkisinin ruminantlarda in vitro metan ve total gaz üretimi ile fermentasyon parametrelerinin belirlenmesi

ULUSLARARASI KATILIMLI KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK KONGRESİ, Konya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.350-351

Bazı üzümsü bitkilerin ruminantlarda in vitro toplam gaz ve metan üretimi ile rumen fermentasyonuna etkileri

ULUSLARARASI KATILIMLI KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK KONGRESİ, Konya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.354-355

Ruminant Beslemede Organik Asit, Yağ Asiti Ve Adsorban.

Dairy Cattle Symposium with International Participation, Kayseri, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2014, ss.63

Yer elması Helianthus Tuberosus L bitkisi ve hayvan beslemede kullanımı

Dairy Cattle Symposium with International Participation, Kayseri, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.62

Kara K, Güçlü BK, Karakaş Oğuz F, 2012. Use of propolis and phenolic acids in ruminant nutrition.

Turkish congress, expo and workshops on honey and honeybee products with international participation, Türkiye, 1 - 04 Şubat 2012, ss.76

Yumurtacı Tavuk Karma Yemlerine İlave Edilen Üzüm Posasının Performans, Yumurta Kalitesi ve Lipid Peroksidasyonuna Etkisi

VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.321-326

Kitap & Kitap Bölümleri

YERELMASININ HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HAYVANSAL ÜRETİMDE GÜNCELYAKLAŞIMLAR, Sakine Yalçın, Editör, Iksad Publications, Adana, ss.113-131, 2019