Köpek Yemlerindeki Bazı Nişasta Kaynaklarınınİn Vitro Gaz Üretim Tekniği ile Fermentasyon Parametrelerinin Araştırılması


KARA K. , KOCAOĞLU GÜÇLÜ B. , BAYTOK E.

1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2016