Zahter thymbra spicata I uçucu yağının ruminantlarda performans ve rumen metabolitlerine etkisinin in vitro ve in vivo yöntemlerle belirlenmesi ve ekolojik yönden değerlendirilmesi


BAYTOK E. , KARA K. , AKSU T., KOCAOĞLU GÜÇLÜ B. , DENEK N., Yörük M., ...Daha Fazla

VII ulusal hayvan besleme kongresi, 26 - 28 Eylül 2013