Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ovine Abortion Associated with Campylobacter fetus subsp. fetus ST2 in Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.26, ss.557-562, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Antibiotic resistance of Campylobacter jejuni isolates recovered from humans with diarrhoea in Turkey

JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.68, ss.136-142, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A case of Anthrax in two captive pumas (Puma concolor).

The Journal of veterinary medical science, cilt.80, ss.1875-1880, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The possible relationship between Campylobacter spp./Arcobacter spp. and patients with ulcerative colitis

EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, cilt.30, ss.531-538, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Serological and molecular diagnosis of paratuberculosis in dairy cattle

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.39, ss.147-153, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

In vitro Antibacterial Susceptibility of Arcobacter butzleri Isolated from Different Sources

JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, cilt.74, ss.613-616, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Conventional and molecular biotyping of Brucella strains isolated from cattle, sheep and human

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.59, ss.259-264, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Molecular typing of Listeria spp. isolated from different sources

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.59, ss.183-190, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pathological and clinical findings and tissue distribution of Salmonella Gallinarum infection in turkey poults

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.34, ss.101-110, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prevalence of tuberculosis in cattle in Turkey

Medycyna Weterynaryjna, cilt.63, ss.305-308, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation of Arcobacter species in domestic and wild birds in a zoo

ZOONOSES AND PUBLIC HEALTH, cilt.54, ss.83-84, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Seroprevalence of brucellosis and leptospirosis in aborted dairy cows

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, ss.359-366, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serological survey of bovine leptospirosis in Kars and Ardahan provinces

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, ss.17-25, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Susceptibility of Arcobacter butzleri isolates to 23 antimicrobial agents

LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, cilt.33, ss.430-433, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tuberculosis in geese (Anser anser) in Turkey

AVIAN DISEASES, cilt.45, ss.755-759, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The isolation and characterization of Campylobacter jejuni subsp jejuni from domestic geese (Anser anser)

JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, cilt.90, ss.637-642, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serological and haematological investigations on Bovine Leukaemia Virus infections in Kars district

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.25, ss.105-110, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.94-102, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut Gastroenteritli Hastalarda Campylobacter jejuni Alt Tipleri ile Koenfeksiyon

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.45, ss.117-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanatlılardan Escherichia Coli O157 Izolasyonu Üzerine Çalışmalar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.1-6, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of the 12 Virulence Genes in Campylobacter jejuni Isolates Recovered from Gastroenteritis Cases

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.43, ss.45-49, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Human Acute Gastroenteritis Associated with Arcobacter butzleri

Clinical Microbiology Newsletter, cilt.34, ss.197-199, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Avian Tuberculosis in Kayseri Zoo

Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.3, ss.25-28, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikotik İnfeksiyonların Bağışıklık Mekanizması

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.139-146, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EVCiL HAYVANLAR_DA FUSQBACTERIUM NECROPHORUM INFEKSIYONLARI

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.8, ss.171-175, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kars ili ve yöresinde ineklerde mastitislerin patolojik ve bakteriyolojik olarak incelenmesi

Kafkas Univ Vet Fak Dergisi, cilt.8, ss.111-122, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KARS YÖRESINDEKi ÌSHALLÌ BUZAGILARDAN BAKTERÌYEL VE PARAZÌTER ETKENLERÌN ÌZOLASYONU VE ÌDENTÌFÌKASYONU

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.7, ss.7-14, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Clinical and bacteriological studies on contagious agalactia observed in sheep

Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.28, ss.33-38, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Use of the coagglutination test to identify Brucella strains isolated from aborted fetuses.

Veteriner Fakültesi Dergisi, Üniversitesi Ankara, cilt.37, ss.348-358, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İki Pumada antraks olgusu

2nd lnternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Tecnologies, 2 - 05 Nisan 2018

Kayseri yöresinde süt sığırlarında paratüberkülozun serolojik ve moleküler tanısı.

11. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2014, ss.294-295

Tavuk Orijinli Termofilik Campylobacter Türlerinin Biofilm Özellikleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.324-325

Kanatlı Etlerinden Farklı Yöntemler Kullanılarak Campylobacter spp.'nin İzolasyonu ve İzolatların Multiplex Polymerase Chain Reaction'la İdentifikasyonu.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.326-327

Ordu Bölgesi’nde Tüketime Sunulan Balıklardan Listeria spp. İzolasyon ve İdentifikasyonu.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.344-345

Kanatlılardan E.coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.328-329

Kayseri Bölgesinde Sığırlarda Tüberkülozun Prevalansı

7. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2006, ss.112-113

Broyler Yemlerine Krom İlavesinin Performans, Bazı Serum Parametreleri Ve İmmun Yanıta Etkisi

I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.5

Diğer Yayınlar