Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Veteriner Bilimleri

  • Klinik Öncesi Bilimler

  • Veteriner Mikrobiyoloji

  • Temel Bilimler

  • Yaşam Bilimleri

  • Mikrobiyoloji

  • Bakteriyoloji

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Mikrobiyal Genetik