Sığır tavuk insan ve köpek orijinli Campylobacter jejuni izolatlarında kinolon direncinin fenotipik ve moleküler yöntemlerle analiziSayfa No 261 262


AYDIN F. , ABAY S. , KAYMAN T.

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 30 August - 02 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text