Sığır insan ve köpek orijinli Campylobacter jejuni izolatlarının Multilocus Sequence Typing MLST ile genotiplendirilmesi


AYDIN F. , KAYMAN T., ABAY S.

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Uluslararasıkatılımlı), 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri