SAĞLIKLI VE METRİTİSLİ SIĞIR UTERUS İÇERİKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ARCOBACTER SPP VE CAMPYLOBACTER SPP NİN MOLEKÜLER YÖNTEMLE İDENTİFİKASYONU


AYDIN F. , ABAY M. , ABAY S. , GÜMÜŞSOY K. S. , MÜŞTAK H. K. , DİKER K. S.

XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016