Sağlıklı ve metritisli sığır uterus içeriklerinden izole edilen Arcobacter spp ve Campylobacter spp nin moleküler yöntemler identifikasyonuSayfa No 205 206


AYDIN F. , ABAY M., ABAY S. , GÜMÜŞSOY K. S. , MÜŞTAK H. K. , DİKER K. S.

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 30 Ağustos - 02 Eylül 2016