Sağlıklı ve metritisli sığır uterus içeriklerinden izole edilen Arcobacter spp ve Campylobacter spp nin moleküler yöntemler identifikasyonuSayfa No 205 206


AYDIN F. , ABAY M., ABAY S., GÜMÜŞSOY K. S. , MÜŞTAK H. K. , DİKER K. S.

Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 30 August - 02 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text