SAĞLIKLI VE METRİTİSLİ SIĞIR UTERUS İÇERİKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ARCOBACTER SPP VE CAMPYLOBACTER SPP NİN MOLEKÜLER YÖNTEMLE İDENTİFİKASYONUSayfa 205 206


AYDIN F. , ABAY M., ABAY S. , GÜMÜŞSOY K. S. , Müştak H. K. , DİKER K. S.

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 30 August - 02 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text