SAĞLIKLI VE METRİTİSLİ SIĞIR UTERUS İÇERİKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ARCOBACTER SPP VE CAMPYLOBACTER SPP NİN MOLEKÜLER YÖNTEMLE İDENTİFİKASYONUSayfa 205 206


AYDIN F. , ABAY M., ABAY S. , GÜMÜŞSOY K. S. , Müştak H. K. , DİKER K. S.

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 30 Ağustos - 02 Eylül 2016