Sığır tavuk insan ve köpek orijinli Campylobacter jejuni izolatlarında kinolon direncinin fenotipik ve moleküler yöntemlerle analiziSayfa 159 160


AYDIN F. , ABAY S. , KAYMAN T.

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 30 Ağustos - 02 Eylül 2016