Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is Ultrasonic Bone Scalpel Useful in Le Fort I Osteotomy?

Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The changes of self-esteem, sensitivity to criticism, and social appearance anxiety in orthognathic surgery patients: A controlled study.

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, cilt.155, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anterior Mandibular Zone Safe for Implants

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.24, sa.4, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Solitary myofibroma associated with impacted third molar

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.11, sa.6, ss.656-658, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

How often are ameloblastomas in Middle Anatolia? A 13-year retrospective study

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.11, sa.6, ss.578-582, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

İmplant Cerrahi̇si̇nde Hayati Tehdi̇t Eden Hematom/ Olgu Sunumu Ve Li̇teratür Taramasi

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.71-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maxillary Sinus Mucocele As an Unusual Complication of Orthognathic Surgery: Case Report

Selcuk Dental Journal, cilt.6, sa.3, ss.405-408, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maxilada Geniş Uzantılı Epidermoid Kist: Olgu Sunumu

Selcuk Dental Journal, cilt.6, ss.61-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Analysis of Traumatic Bone Cyst of the Jaws: A Retrospective Study

Meandros Medical and Dental Journal, cilt.20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Maksiller Ön Bölgede Kemik Rezorpsiyonu ile Gözlenen Sıra Dışı Büyüklükte Masif Fibroz Epulis

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.93-96, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective review of pediatric pathological oral lesions

7tepe Klinik, cilt.15, ss.53-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mandibula Angulusunda Soliter Periferal Osteoma: Nadir BirOlgu

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.118-121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solitary Peripheral Osteoma at the Angle of The Mandible: A Rare Case

Journal of Ege University School of Dentistry, cilt.39, sa.2, ss.118-121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Oroantral Açıklıkların Okluzal Splintler ile Cerrahisiz Kapatılması

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.20, sa.3, ss.169-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

5 Aylık bebekte palatal pyojenik granüloma nadir bir vaka raporu (Palatal pyogenic granuloma in a 5 months old infant: a rare case report)

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.103-107, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Unusually Massive Fibrous Epulis Observed with Bone Resorption on the Maxillary Anterior Region: Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, cilt.2, ss.93-96, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Segmental Osteotomiler ve İnterpozisyonel GreftlemeYöntemleri.

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Özel Dergisi, cilt.1, ss.44-56, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Peripheral Giant Cell Granuloma in Edentulous Patients: Report of Three Unique Cases

European Journal of Dentistry, cilt.4, sa.3, ss.329-333, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ameloblastomaların Görülme Sıklığı: 13 Yıllık Retrospektif Bir Çalışma

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi 2020, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020, cilt.1, ss.150

Mandibulada Gelişen Diffüz Skleroze Osteomiyelitin Denosumab İle Tedavisi: Olgu Sunumu

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2020, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Şubat 2020, cilt.1, ss.372

AMELOBLASTOMALARIN GÖRÜLME SIKLIĞI: 13 YILLIK RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020

Reconstruction of the Mandible with A Custom-Made Total Temporomandibular Joint Prosthesis Resected for Ameloblastoma: A Case Report

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, cilt.1, ss.416

Evaluation of Skeletal Relapse After Orthognathic Surgery in Patients with Dentofacial Deformity

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, cilt.1, ss.149-150

Removal Of Osteosynthesis Plates After Orthognathic Surgery: A Retrospective Monocentric Study

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, cilt.1, ss.95-96

An Unusual Complication Following Inferior Alveolar Nerve Block: Anatomical Structures In The Posterior Lateral Pharyngeal Space Affected By Local Anesthesia

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, cilt.1, ss.86

Effects of Neutrophil and Platelets on Maxillomandibular Cysts

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, cilt.1, ss.104-105

Treatment of Osteomyelitis After Mandibular Parasymphysis Fracture: A Case Report

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.230

Preemptive Analgesic Effect of Intravenous and Oral Ibuprofen in Mandibular Third Molar Surgery: A Prospective, Randomized, Double-Blind Clinical Trial

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.58

Evaluation of The Effects of Pre-emptive Intravenous Dexketoprophen Trometamol On Postoperative Pain In Orthognathic Surgery

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.126

Investigation of the Effect of Low Level Laser Therapy on Implant Osseointegration in Implant-Supported Mandibular Overdenture Cases

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.55

Management of Central Giant Cell Granuloma with Denosumab and Calcitonin: Two Case Reports and Review of Current Treatments

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.38

Ultrasonic Bone Osteotomy in Orthognathic Surgery

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.5

Management of the Zygomatico-Coronoid Ankylosis: A Case Report

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.249

Treatment of Unilateral Mandibular Angle Fracture Associated With Third Molar Extraction: A Case Report

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.194

The Effects of PTH (1-34) and SERM (Raloxifene) on Osseointegration of Implants in Osteoporotic Bone

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.136

The Effect Of Local Release Alendronate Applied With Bone Grafts In Maxillary Sinus Lifting In Rabbits On New Bone Formation: A Micro-CT Analysis Study

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.135

Pediatrik Hastalardaki Odontojenik Enfeksiyonların ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Knogresi, Kasyseri, Türkiye, 28 Şubat - 02 Mart 2019, cilt.1, ss.94

Orthognathic Surgical Treatment of a Patient with Mandibular Growth After Face-Mask Treatment: Case Report

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018, cilt.1, ss.344-345

Multidisciplinary Treatment of Class III Ectodermal Dysplasia Patient: Case Report

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018, cilt.1, ss.368-369

The Orthognathic Surgery Treatment of A Patient with Mandibular Asiymmetry And Class III Malocclusion: A Case Report

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018, cilt.1, ss.366-367

Effects of Orthognathic Surgery on Airway Morphology in Class III Patients.

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018, cilt.1, ss.124-125

Ortognatik Cerrahinin Sınıf III Hastalarda Havayolu Morfolojisi Üzerine Etkisi

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018

Düşük Doz Lazer Terapisinin Tavşan Tibiasına Yerleştirilen Dental İmplantların Osseointegrasyonları Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi


Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, cilt.24, ss.266

Blood Loss And Operative Time Reduction In BSSO With An Ultrasonic Bone Scalpel

24th Congress of the European Association for Cranio Cranio Maxillo Facial Surgery, Munich, Almanya, 18 - 21 Eylül 2018, cilt.1, ss.23

Accidental Swallowing of The Expansion Key After SARPE: A Case Report

Turkish Association Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018, cilt.1, ss.454-455

Recurrent Unicystic Ameloblastoma of the Mandible: Case Report

Turkish Association Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018, cilt.1, ss.503-504

Glenoid Fossa Erosion Developing Rapidly After Condylar Reconstraction Plate Breakage: A Case Report

Turkish Association Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018, cilt.1, ss.392-393

Oral Manifestations of Oxalosis in Primary Hyperoxaluria Disease: A Case Report

IAOMS- AÇBİD Joint Congress in Conjunction with AÇBİD 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.202

Surgical Management of Double Upper Lip: Case Report

Turkish Association Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018, cilt.1, ss.479-480

Management of Etanercept Related Osteonecrosis of the Jaw: A Case Report

IAOMS- AÇBİD Joint Congress in Conjunction with AÇBİD 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.177

Correction of Fibro-Osseous With Piezosurgery Causig Insufficient Interocclusual Distance: A Case Report

Turkish Association Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018, cilt.1, ss.459-460

Plasmacytoma of The Jaws Presenting as A First Sign of Multiple Myeloma: Report of Three Cases

IAOMS- AÇBİD Joint Congress in Conjunction with AÇBİD 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.116

Denosumab-Associated Osteonecrosis of The Maxilla: A Case Report

IAOMS- AÇBİD Joint Congress in Conjunction with AÇBİD 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.180

Unilateral Mandibular Coronoid Hyperplasia (Jakop Disease): A Case Report

IAOMS- AÇBİD Joint Congress in Conjunction with AÇBİD 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.217

Bimaxillary Orthognatic Surgery in Patient With Type 1 Diabetes Mellitus: A Case Report

IAOMS- AÇBİD Joint Congress in Conjunction with AÇBİD 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.184

Efficacy of Ultrasonic Bone Scalpel in Le Fort I Osteotomy

IAOMS- AÇBİD Joint Congress in Conjunction with AÇBİD 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.57

Unilateral Hemolacria After Le Fort I Osteotomy: A Case Report

IAOMS- AÇBİD Joint Congress in Conjunction with AÇBİD 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.185

5 aylık bir bebekte pyojenik granülom: bir olgu sunumu

24. Türk Peodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Evaluation of custom-made root analogue dental implants: a prospective clinical study.

26th Annual Scientific Meeting of The European Association for Osseointegration, Madrid, İspanya, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.28, ss.18

Preoperatif and postoperative ultrasonographic findings of pyogenic granuloma causing hard tissue resorption.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi ‘’7. Bilimsel Toplantısı’’. 13-15 Nisan 2017 / Eskişehir, 13 - 15 Nisan 2017

Displacement of a Dental Implant and Cover Screws into Submandibular Space: A Case Report.

24th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), Bodrum, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, cilt.1, ss.154-155

Intraoperative Complications in Orthognathic Surgery: Retrospective Evaluation of 250 Cases.

24th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), Bodrum, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, cilt.1, ss.64

Fibrous Dysplasia of Posterior Maxilla That Impeding The Use Of Prosthesis: A Case Report.

24th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), Bodrum, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, cilt.1, ss.266-267

Immediate Patient-Specific Root Analogue Direct Laser Metal Sintering (DLMS) Implants: Preliminary Results of a Clinical Study.

24th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), Bodrum, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, cilt.1, ss.119-120

Osteochondroma of A Dislocated Mandibular Condyle: A Case Report.

24th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), Bodrum, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, cilt.1, ss.162-163

Management of Displaced Lower Third Molar Root Into the Submandibular Space: A Case Report.

24th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), Bodrum, Türkiye, 23 Mayıs 2017, cilt.1, ss.174

Fibrous Dysplasia Of Posterior Mandible Blocks Use Of Prosthesis: A Case Report.

11th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, cilt.1, ss.203

Solitary Peripheral Osteoma Of The Angle Of The Mandible: A Case Report.

11th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, cilt.1, ss.168

Comparison Of Patient-Specific Root Analogue Zirconia And Titanium Immediate Dental Implants: Preliminary Results

11th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, cilt.1, ss.52

Management Of Uncontrolled Diabetes Mellitus Related Osteomyelitis Of The Jaw: A Case Report.

11th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, cilt.1, ss.28

Soft tissue expansion with a new osmotic tissue expander has delayed swelling capability: an experimental study in sheep mandible.

23rd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (ICOMS 2017), Hong Kong, Hong Kong, 31 Mart - 03 Nisan 2017, cilt.46, ss.95 Creative Commons License

Development Of A New Osmotic Soft Tissue Expander: Experimental Study.

23rd Congress of the European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), Londrina, Brezilya, 13 - 16 Eylül 2016, cilt.1, ss.1023

Spontaneous Fracture of Titanium Mandibular Reconstruction Plates After Hemimandibular Resection: Two Case Reports.

10th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, cilt.1, ss.150

Resection of A Huge Fibroosseous Lesion: A Case Report.

10th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, cilt.1, ss.148

Management Of Unilateral Osteochondroma Of The Coronoid Process (Jacop’s Disease): A Case Report.

9th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2015, cilt.1, ss.135

An Unusual Ocurrence of Epidermoid Cycst in Maxilla: A Case Report.

9th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2015, cilt.1, ss.237

Bifid Mandibular Canal and Clinical Importance: Two Case.

9th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2015, cilt.1, ss.166

Oda Sıcaklığında ve Isıtılmış Lokal Anestezik Solüsyonların Dental Uygulamalardaki Etkilerinin Karşılaştırılması

22nd International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), Bodrum, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015, cilt.1, ss.106

Maxillary Sinus Mucocele as An Unusual Complication of Orthognathic Surgery: Case Report.

22nd International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), Bodrum, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015, cilt.1, ss.184

A Retrospective Analysis of Traumatic Bone Cyst of The Jaws.

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, cilt.1, ss.119

Neurosensory Disturbances Related to Dental Implant Placement in The Posterior Mandible.

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, cilt.1, ss.111

Brown Tumor of The Maxilla Associated With Secondary Hyperparathyroidism: A Case Report.

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, cilt.1, ss.118

Retrospective Analysis of Neurosensory Disturbances Related to Dental Implant Placement in the Interforaminal Region.

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, cilt.1, ss.119

Nonsurgical Closure of Ororantral Communications Using Occlusal Splints

6. Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği(AÇBİD) Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012, ss.181

Is Mandibular Anterior Area A Safe Zone for Implant Placement?

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012, cilt.1, ss.152

Treatment of Eosinophilic Granuloma of The Mandible: A Case Report.

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012, cilt.1, ss.150

The Effect of Warmed Local Anesthetics on Injection Pain and Anesthesia Onset.

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012, cilt.1, ss.52

Conservative Treatment of Unicystic Ameloblastoma: Report of Two Cases.

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012, cilt.1, ss.161

Nonsurgical Closure of Oroantral Communications Using Occlusal Splints.

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012, cilt.1, ss.181

Evaluation of Intra-Oral Bone Graft Donor Sites in Terms of Bone Morphogenic Protein-2: An Ex-Vivo Study on Sheep Jaws.

4th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2010, cilt.1, ss.69

The Effectiveness of Mandibular Supraperiosteal Infiltration Anesthesia on Posterior Mandibular Implant Surgery.

3rd International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2009, cilt.1, ss.99-101

Kitap & Kitap Bölümleri

Ortognatik Cerrahide Perioperatif Hasta Yönetimi

Diş Hekimliğinde Genel Anestezi Uygulamaları, Doç. Dr. Dİlek Günay Canpolat, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.38-52, 2020 Creative Commons License