Osteoporozlu Tavşanlarda Pth (1-34) ve Serm (Raloksifen) İlaçlarının Tek Başına, Ardışık veya Kombine Kullanımının Kemik İçi İmplantların Osseointegrasyonuna Etkisinin Araştırılması


DEMİRBAŞ A. E. (Yürütücü) , Topan C., KÜTÜK N. , ALKAN A. , KARAKAYA M. , MOHSEN F.

TÜBİTAK Projesi, 2018 - 2020

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Haziran 2018
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2020