Yüz-Maskesi Tedavisinden Sonra Mandibular Büyüme Gözlenen Hastanın Ortognatik Cerrahi İle Tedavisi:Olgu SunumuOrthognathic Surgical Treatment of a Patient with Mandibular Growth After Face-Mask Treatment:Case Report


HACIOĞLU Z., KEKLİKÇİ H. B. , YAĞCI A. , DEMİRBAŞ A. E.

16. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, 13 - 17 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text