Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Vitamin D levels in medical staff in a dental clinic

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.22, sa.4, ss.573-577, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of hyaluronic acid on the osseointegration of dental implants

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.57, sa.1, ss.53-57, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A New Detection Method for Submerged Implants: Oral Tattoo

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.27, sa.4, ss.361-363, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparative Analysis of Mesenchymal Stem Cells from Bone Marrow, Adipose Tissue, and Dental Pulp as Sources of Cell Therapy for Zone of Stasis Burns.

Journal of investigative surgery : the official journal of the Academy of Surgical Research, ss.1-14, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Treatment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw using platelet-rich fibrin.

Cranio : the journal of craniomandibular practice, cilt.35, ss.332-336, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral leukoplakia associated with amalgam restorations.

Journal of oral science, cilt.58, ss.445-8, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Anterior Mandibular Zone Safe for Implants

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.24, sa.4, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Maxillary sinus floor augmentation in patients with maxillary sinus pseudocyst: case report

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.112, sa.6, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mesenchymal Stem Cell Therapy for Severe Sepsis and Septic Shock

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.42, sa.1, ss.1-2, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analysis of Traumatic Bone Cyst of the Jaws: A Retrospective Study

Meandros Medical and Dental Journal, cilt.20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Klinik Kullanım İçin Mezenkimal Kök Hücrelerin Hazırlanması

Akdeniz Tıp Dergisi / Akdeniz Medical Journal, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Drugs on Retinal Pigment Epithelial Cell Culture

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.48, sa.4, ss.190-195, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Oral Squamous Papilloma in Siblings: Case Report

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.182-185, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A Novel Experimental Model for Dental Implant Research

International Journal of Experimental Dental Science, cilt.7, sa.2, ss.43-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental Pulpa Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücreler için Elektroporasyon Parametrelerinin Araştırılması

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.144-147, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Hekimlerinin Klinik Uygulamalarında Genel Anesteziye Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.389-393, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksillofasiyal Cerrahide Doku Mühendisliğine Biyomedikal Yaklaşımlar ve Uygulama Alanları

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.48-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksillofasiyal Cerrahide Kök Hücre Uygulamaları

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.36-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental Enfeksiyon Nedeni ile Meydana Gelen Tek Taraflı Fasiyal Sinir Paralizi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, ss.32-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temporomandibuler Eklem Biyomekaniği ve Rahatsızlıkları

Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel Konular, 2016 (Hakemsiz Dergi)

An Ectopic Wisdom Tooth That Caused Pulpitis Pain Of The Second Molar: Case Report

erciyes üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, cilt.24, ss.120-123, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

UNILATERAL FACIAL NERVE PARALYSIS CAUSED BY DENTAL INFECTION

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Maksillanın Yumuşak Dokuyu da İçeren Odontojenik Miksoması

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.191-194, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst dudak içerisinde yerleşim gösteren pleomorfik adenom: Olgu sunumu

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

3 Ile 5 Yıl Arasında Takibi Yapılan Dental Implant Başarısının Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.20-24, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazal ve Maksiller Sinus Tabanını Deviye Eden Geniş Reziduel Odontojenik Kist

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.99-101, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteonecrosis Related to Oral Bisphosphonate Usage: Case Report and Review of Treatment Strategies

Journal of International Dental and Medical Research, cilt.5, ss.45-48, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Stereological analysis of sciatic nerve in chickens following neonatal pinealectomy: An experimental study

Journal of Brachial Plexus and Peripheral Nerve Injury, cilt.5, sa.1, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Effects of Pınealectomy on Morphologıcal Features of Blood Vessel in Chıcken: An Electron Mıcroscopıc and Stereologıcal Study

JOURNAL OF EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL MEDİCİNE, cilt.29, sa.3, ss.112-118, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Complications may occur in stem cell based therapies of retinitis pigmentosa.

European Vitreoratinal Surgery, Prag, Çek Cumhuriyeti, 30 Ağustos - 02 Eylül 2018, ss.92

Timokinonun Apikal Papilla Kökenli Mezenkimal Kök Hücreler Üzerine Etkisi

25th International Scientific CongressTurkish Associtaion Of Oral and Maxillofacial Surgery, 13 - 17 Mayıs 2018

Examination Of Low Dose Lazer Therapy and Piezocision Effects On The Rate of Orthodonthic Tooht Movement

93rd Congress of the International European Orthodonthic Society Congress, 5 - 10 Haziran 2017

Retina pigment hücre kültürüne anti VEGF ilaçların etkisi.

Türk Oftlamoloji Derneği 50. Ulusal Kogresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.919

Maxillary Sinus Volumes and Mucosal Thickness of the Patients with Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaws

Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) 10. Uluslararası Kongresi,, 11 - 15 Mayıs 2016

Does the preparation and application of PRF Safe in Standar Local Operating Room Air A prospective study

10. Uluslararası ACBID (Agız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birligi Dernegi) Kongresi, 11 - 15 Mayıs 2016

Evaluation of the efficiency of oral tattoo for determination of the place of submerged implants

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, 22nd International Scientific Congress, 14 - 19 Mayıs 2015

Immune recovery after transplantation of TCR alpha beta depleted allografts from haploidentical donors in adult patients

42nd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Valencia, İspanya, 3 - 06 Nisan 2016, cilt.51 identifier

The Optimal Electroporation Parameters for Rabbit Dental Pulp MSCs

2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, Antalya, Türkiye, 15 Ekim - 18 Aralık 2015, ss.193

Diş hekimlerinin kardiyopulmoner ressusitasyon bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

EFFECT LOW LEVEL LASER THERAPY ON ADıPOSE DERIVED hMSCs

2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON STEM CELL AND CELLULAR THERAPIES, 15 - 18 Kasım 2015

Bacterial contamination rate of PRF in standart room air.

2nd International Congress On Stem Cell And Cellular Therapies,, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.205

Effect of Low-level laser therapy on Adipose Derived hMSCs

2dn International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.194

Mesenchymal Stem Cell Applications in Regenerative Therapy Bench to Bedside

2th ınternational congress on Stem Cell s and Cellular Therapies, 15 - 18 Ekim 2015 identifier

TGF- ß1 transfection and PRP on chondrogenic differentiation of DP-MSCs

2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.192

Bacterial contamination rate of PRF in standard room air

2nd International Congress On Stem Cell And Cellular Therapies, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.205

TGF-B1 Transfection and PRP on Chondrogenic Differentiation of DP-MSCs

2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, 15 - 18 Ekim 2015

Effect of PRP on Human Adipose Derived Mesencyhmal Stem Cells

2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, 15 - 18 Ekim 2015

Bisphosponate Related Osteonecrosis of the Mandible Associated with Dental Implants”

Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği(AÇBİD) 9. Uluslararası Kongresi,, 27 - 31 Mayıs 2015

Short term Danazol Prophylaxis of Hereditary Angioedema for Dental Implant Treatment Case Report

9. Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği(AÇBİD) Uluslararası Kongresi, 27 - 31 Mayıs 2015

Evaluation of the Effects of Photoinization on Dental İmplant Osseintegration Experimental Study

9th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), 27 - 31 Mayıs 2015

Investigation of Different Biomaterials on Perimplant Defect Healing

22nd Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS), 19 - 23 Mayıs 2015

Bir Diş Hekimliği Fakültesindeki Sağlık Çalışanlarında Vitamin D Düzeyinin Araştırılması

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.387

Apical papilla stem cells from supernumerary tooth and comparative characterization with wisdom tooth

AÇBID-BAOMS (British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons) joint Congress in conjuction with 4th Conference of BAMFS(Balkan Association of Maxillofacial Surgeons), İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2014, ss.27

Effect of low level laser therapy on viability, apoptosis and senescence of clinical grade adipose derived mesenchymal stem cells

AÇBID-BAOMS (British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons) joint Congress in conjuction with 4th Conference of BAMFS(Balkan Association of Maxillofacial Surgeons), İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2014, ss.91-92

EVALUATION OF THE EFFECT OF PLATELET- RICH FIBRIN IN CORTICOTOMY ASSISTED RAPID ORTHODONTICS

AÇBİD 2014 8. INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.565

Oral Squamous Papilloma in Siblings: Case Report

AÇBİD 2014 8. INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.68

Retrospective analyses of maximum mouth opening in children

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 03 Haziran 2013, ss.128

Removal of an implant cover cap accidentaly displaced into the mandibular canal

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.76

Effect Of Platelet Rich Plasma (Prp) On Fibrocartilage, Cartilage And Bone Repair

7. ULUSLARARASI ACBİD ( AĞIZ ÇENE VE YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ) KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.96

Retrospective Analysis of Neurosensory Disturbances Related to Dental Implant Placement in the Interforaminal Region

7th Internetional Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013

Neurosensory Disturbances Related to Dental Implant Placement in The Posterior Mandible.

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, cilt.1, ss.111

Neurosensory Disturbance Related to Dental Implant Placement in the Posterior Mandible

7th Internetional Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society(AÇBİD), 29 Mayıs - 02 Haziran 2013

A Retrospective Analysis of Traumatic Bone Cyst of The Jaws.

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, cilt.1, ss.119

Unilateral Facial Nerve Paralysis Caused by Dental Infection

7th Internetional Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society(AÇBİD), 29 Mayıs - 02 Haziran 2013

Resrospective analyses of maximum mouth opening in children

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), 29 Mayıs - 02 Haziran 2013

Retrospective Analysis of Neurosensory Disturbances Related to Dental Implant Placement in the Interforaminal Region.

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, cilt.1, ss.119

Effects of Platelet Rich Plasma (PRP) on Fibrocartilage, hyaline cartilage and bone repair in temporomandibular joint

7th İnternational Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), 29 Mayıs - 02 Haziran 2013

Resrospective Analysis of Traumatic Bone Cyst of the Jaws

7th Internetional Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society(AÇBİD), 29 Mayıs - 02 Haziran 2013

Conservative Treatment of Unicystic Ameloblastoma: Report of Two Cases.

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012, cilt.1, ss.161

Is Mandibular Anterior Area A Safe Zone for Implant Placement?

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012, cilt.1, ss.152

Is Mandibular Anterior Area a Safe Zone for Implant Placement

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), 30 Mayıs - 03 Haziran 2012 identifier identifier identifier

Nasal Tooth: Treatment with Transcystic Apporach

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), 30 Mayıs - 03 Haziran 2012

Conservative Treatment of Unicystic Ameloblastoma: Report of two Cases

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), 30 Mayıs - 03 Haziran 2012

Surgical Thretment of Laterally Displaced Post- Traumatic Temporomandibular Joint Ankylosis

6th İnternational Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), 30 Mayıs - 02 Haziran 2012

Treatment of Pathological Fracture in A Patient with Bisphosponate Related Osteonecrosis of the Mandible

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), 30 Mayıs - 03 Haziran 2012

SURGICAL TREATMENT OF LATERALLY DISPLACED POST-TRAUMATIC TEMPOROMANDIBULAR JOINT ANKYLOSIS

6. ULUSLARARASI ACBİD ( AĞIZ ÇENE VE YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ) KONGRESİ, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.77

Stem Cell Isolation From Human Exfoliated Decidous Teeth (SHED)

1st International Conferance/Workshop on Stem Cell Research and Application, 7 - 09 Ekim 2011

Stem Cell Isolation From Human Exfoliated Deciduous Teeth (SHED)

1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.76

Rabbit Dental Pulp Stem Cell Cultivation

1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.74

An unusual size of mandibular osteoma

5th AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress and 2nd BAMFS Congress, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2011, ss.42

Oral leukoplakia associated to amalgam: Healing after replacing amalgam restorations

5th AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress and 2nd BAMFS Congress, 25 - 29 Mayıs 2011

Maxillary sinus floor augmentation in patient with maxillary sinus pseudocyst: case report

5th AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress and 2nd BAMFS Congress, 25 - 29 Mayıs 2011 identifier identifier identifier

Evaluation of the effect of resveratrol on newly formed bone in distraction osteogenesis

5th AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress and 2nd BAMFS Congress, 25 - 29 Mayıs 2011

Bishosphonate Related Osteonecrosis of the Jaws: Case Series

4th AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2010, ss.33

Bisphosponate Related Osteonecrosis of the Jaws: Case Series

4th AÇBİD International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2010

Immediate Tooth Transplantation Following Cyst Enucleation: A Case Report

3rd International Congress of the Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2009, ss.102

Management Of a patient with Papillon-Lefevre Syndrome with Short Dental Implants: A Case Report

3rd International Congress of the Oral and Maxillofacial Surgery Society, 22 - 26 Nisan 2009 identifier identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde Transfüzyonel OlmayanTrombosit Ürünleri

Güncel Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Çalışmaları I, Uzel İlter, Kürkçü Mehmet, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.177-190, 2019