Büyüme ve Gelişimi Devam Eden İskeletsel Sınıf III Malokluzyona Sahip Bir Hastanın Mini Plaklar ve Ağız İçi Elastikler ile Tedavisi: Olgu SunumuTreatment of Skeletal Class III Patient, Who Continues to Growth and Development,with Mini Plates and Intraoral Elastics: A Case Presentation


KEKLİKÇİ H. B. , YAĞCI A. , GÖNEN Z. B.

16. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, 13 - 17 Ekim 2018