Büyüme ve Gelişimi Devam Eden İskeletsel Sınıf III Malokluzyona Sahip Bir Hastanın Mini Plaklar ve Ağız İçi Elastikler İle Tedavisi: Olgu Sunumu


BAŞER KEKLİKÇİ H., YAĞCI A. , GÖNEN Z. B.

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 13 - 17 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri