Bisphosponate Related Osteonecrosis of the Mandible Associated with Dental Implants”


GÖNEN Z. B. , YILMAZ ASAN C. , topan c., ETÖZ o., ALKAN A.

Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği(AÇBİD) 9. Uluslararası Kongresi,, 27 - 31 Mayıs 2015