Evaluation of Temporomandibular Joint Structures In Acromegaly Patients on Cone Beam Computed Tomography Images.


GÖNEN Z. B. , YILMAZ ASAN C. , DOĞRUEL F. , BOZKURT s., BAYRAM F.

. Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) 10. Uluslararası Kongresi,, 11 - 15 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text