Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lise Öğrencilerinde Hayatın Anlam ve Amacı ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, ss.1198-1234, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

On the Relationship Between Psychological Well-Being and Value Orientations of Students of Theology Faculty

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, cilt.20, ss.183-215, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUEST FOR MEANING AND PERSONALITY TRAITS

BILIMNAME, cilt.36, ss.165-187, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

THE MEASUREMENT OF PERSONALITY TRAITS OF UNIVERSITY STUDENTS BY THE HEXACO

BILIMNAME, cilt.34, ss.443-463, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, ss.75-96, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet Creative Commons License
Link

A PSYCHOLOGICAL RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND VIOLENCE

BILIMNAME, cilt.32, ss.57-82, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

FAITH DEVELOPMENT THEORY: STAGES OF FAITH

BILIMNAME, cilt.30, ss.139-156, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

James W. Fowler'e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, ss.157-168, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hükümlülerin Duygu Durumlarına Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 November 2018, ss.123

Hayatı Anlamlandırma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 May 2018, ss.317

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş ve Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 April 2018, ss.62

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017, ss.541 Özet

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017, ss.942 Özet

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri -Erciyes Üniversitesi Örneklemi-

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017, ss.537 Özet

Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19 - 21 May 2017, ss.533-534 Özet

Fasting and Anger from a Psychosocial Perspective

Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), İstanbul, Türkiye, 17 - 21 August 2015, ss.127-128

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2019

Dokuz Din Kuramı

Din ve Kişilik: Sigmund Freud, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.76-117, 2019

Dokuz Din Kuramı

Giriş, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.4-20, 2019

Cezaevi Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

Hükümlülerin Duygu Durumlarına Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Etkisi Üzerine Bir Grup Çalışması, Mahmut Zengin, Nuri Tınaz, Ali Ayten, Halil Ekşi, Editör, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, ss.359-374, 2019

Din Psikolojisi: Kısa Bir Giriş

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2017

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.600-607, 2017

Psikolojik Din Kuramları

Abraham Maslow, Mustafa ULU, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.280-319, 2017

Diğer Yayınlar