Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lise Öğrencilerinde Hayatın Anlam ve Amacı ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, ss.1198-1234, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

On the Relationship Between Psychological Well-Being and Value Orientations of Students of Theology Faculty

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, cilt.20, ss.183-215, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUEST FOR MEANING AND PERSONALITY TRAITS

BILIMNAME, cilt.36, ss.165-187, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE MEASUREMENT OF PERSONALITY TRAITS OF UNIVERSITY STUDENTS BY THE HEXACO

BILIMNAME, cilt.34, ss.443-463, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, ss.75-96, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A PSYCHOLOGICAL RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND VIOLENCE

BILIMNAME, cilt.32, ss.57-82, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

FAITH DEVELOPMENT THEORY: STAGES OF FAITH

BILIMNAME, cilt.30, ss.139-156, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

James W. Fowler'e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli

Bilimname, ss.157-168, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ile Önyargı Düzeyleri Arasındaki İlişki

The Research Association for Interdisciplinary Studies, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 30 - 31 Mart 2020

Hükümlülerin Duygu Durumlarına Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018, ss.123

Hayatı Anlamlandırma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.317

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş ve Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2018, ss.62

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.541

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.942

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri -Erciyes Üniversitesi Örneklemi-

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.537

Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.533-534

Fasting and Anger from a Psychosocial Perspective

Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Ağustos 2015, ss.127-128

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’deki Akademik Yapı Bağlamında Din Psikolojisinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

Din Psikolojisi: Güncel Durum Analizi, Yahya TURAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.183-224, 2020

Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2019

Din ve Kişilik: Sigmund Freud

Dokuz Din Kuramı, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.76-117, 2019

Giriş

Dokuz Din Kuramı, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.4-20, 2019

Hükümlülerin Duygu Durumlarına Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Etkisi Üzerine Bir Grup Çalışması

Cezaevi Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Mahmut Zengin, Nuri Tınaz, Ali Ayten, Halil Ekşi, Editör, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, ss.359-374, 2019

Din Psikolojisi: Kısa Bir Giriş

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2017

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.600-607, 2017

Abraham Maslow

Psikolojik Din Kuramları, Mustafa ULU, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.280-319, 2017

Diğer Yayınlar