Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lise Öğrencilerinde Hayatın Anlam ve Amacı ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, ss.1198-1234, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

On the Relationship Between Psychological Well-Being and Value Orientations of Students of Theology Faculty

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, cilt.20, ss.183-215, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUEST FOR MEANING AND PERSONALITY TRAITS

BILIMNAME, cilt.36, ss.165-187, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

THE MEASUREMENT OF PERSONALITY TRAITS OF UNIVERSITY STUDENTS BY THE HEXACO

BILIMNAME, cilt.34, ss.443-463, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, ss.75-96, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet Creative Commons License
Link

FAITH DEVELOPMENT THEORY: STAGES OF FAITH

BILIMNAME, cilt.30, ss.139-156, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A PSYCHOLOGICAL RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND VIOLENCE

BILIMNAME, cilt.32, ss.57-82, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

James W. Fowler'e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, ss.157-168, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hükümlülerin Duygu Durumlarına Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 November 2018, ss.123

Hayatı Anlamlandırma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 May 2018, ss.317

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş ve Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 April 2018, ss.62

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017, ss.541 Özet

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017, ss.942 Özet

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri -Erciyes Üniversitesi Örneklemi-

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017, ss.537 Özet

Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19 - 21 May 2017, ss.533-534 Özet

Fasting and Anger from a Psychosocial Perspective

Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), İstanbul, Türkiye, 17 - 21 August 2015, ss.127-128

Kitap & Kitap Bölümleri

Dokuz Din Teorisi

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018

Dokuz Din Teorisi

Sigmund Freud, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.123-156, 2018

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.600-607, 2017

Psikolojik Din Kuramları

Abraham Maslow, Mustafa ULU, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.280-319, 2017

Diğer Yayınlar