Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hükümlülerin Duygu Durumlarına Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 November 2018, ss.123

Hayatı Anlamlandırma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 May 2018, ss.317

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş ve Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 April 2018, ss.62

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017, ss.541 Özet

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017, ss.942 Özet

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri -Erciyes Üniversitesi Örneklemi-

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017, ss.537 Özet

Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19 - 21 May 2017, ss.533-534 Özet

Fasting and Anger from a Psychosocial Perspective

Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), İstanbul, Türkiye, 17 - 21 August 2015, ss.127-128

Kitap & Kitap Bölümleri

Dokuz Din Teorisi

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018

Dokuz Din Teorisi

Sigmund Freud, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.123-156, 2018

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.600-607, 2017

Psikolojik Din Kuramları

Abraham Maslow, Mustafa ULU, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.280-319, 2017

Diğer Yayınlar