Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2018 - 2019Yeni Kentlileşme Sürecinde Kent Kültürü ve Kent Dindarlığının Dönüşümü-Kayseri Örneği

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÇELİK C. (Yürütücü) , ULU M.

 • 2018 - 2018İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ULU M. (Yürütücü) , TANRIVERDİ A. , BULUT M. B.

 • 2017 - 2018Mistik Tecrübe ve Kişilik İlişkisi Üzerine -ERÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneklemi-

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ULU M. (Yürütücü)

 • 2016 - 2017Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ULU M. (Yürütücü)

 • 2014 - 2015İnanç Gelişim Teorisinin İslami İnanç Gelişimine Uygulanabilirliği

  TÜBİTAK Projesi

  ULU M. (Yürütücü)