Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2014 - 2015İnanç Gelişim Teorisinin İslami İnanç Gelişim Modeline Uygulanabilirliği

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2