Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2020 - 2021Islamofobinin Kaynağı Olarak Önyargı ve Dindarlık İlişkisi

    TÜBİTAK

  • 2014 - 2015İnanç Gelişim Teorisinin İslami İnanç Gelişim Modeline Uygulanabilirliği

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2