Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm


ULU M.

Other, pp.311-338, 2015

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2015
  • Page Numbers: pp.311-338

Abstract

Since the early days of psychology researchers have tried to measure social phenomena and especially religion and spirituality which are the most important topics among them to determine their effects on behaviors, emotions and thoughts. They have developed a lot of measures. Today there is a large literature related these topics. Therefore various psychometric techniques have been developed to evaluate the scales in the field in parallel with statistical development. In this work Hill tries to exhibit overview of the current situation by touching paradigm of measurement firstly. Then he divides measures have been used widely into twelve categories and evaluates them in terms of technical features.

Psikolojinin ilk dönemlerinden itibaren araştırmacılar sosyal olguları ve bunlar arasında da en önemli yere sahip olan din ve maneviyat konularının duygu, düşünce ve davranış üzerine olan etkilerini araştırabilmek için ölçme faaliyetine girişmişler ve çok sayıda ölçek geliştirmişlerdir. Günümüzde konu ile ilgili büyük bir literatür oluşmuş ve ölçekleri değerlendirebilmek için istatistik bilimindeki gelişmelere paralel olarak alanda çeşitli psikometrik teknikler geliştirilmiştir. Bu çalışmasında Hill, ilk olarak ölçüm paradigmasına değinerek mevcut durumun genel bir görünümünü ortaya koymaya çalışmıştır. Sonrasında ise alanda yaygın bir kullanıma sahip ölçekleri 12 başlık altında gruplandırmış ve ölçeklerin teknik özellikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.