Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri


ÇELİK H. , ULU M.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.533-534

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.533-534

Özet

Mormonluk ve İslam dünyada en hızlı büyüyen dinlerdendir. Mormonluk, müntesip sayısı nispeten az olduğu için yıllık olarak yeni katılanların oranına göre en hızlı büyüyen dinlerdendir. İslam ise hem toplam müntesip artışının oranı hem de mühtedi sayısının yıllık artışı göz önüne alındığında en hızlı büyüyen dinlerdendir. Böylece her ne kadar bu iki dinin müntesipleri arasında bir rekabetin varlığı ilk olarak akla gelse de, aksine, iki taraf arasındaki ilişkiler çoğu zaman karşılıklı anlayış ve hoşgörü çerçevesinde gelişmiştir. Şüphesiz bu hoşgörü nedenlerinin başında Mormonların İslam Peygamberini de bir peygamber olarak kabul etmekte bir mahzur görmemeleri gibi dini itikat esasları gelir. Karşılıklı hoşgörünün bir diğer nedeni olarak iki dinin pratikleri arasında benzer kuralların olması sayılabilir. Örneğin batı dünyasının en fazla eleştirdiği çok eşliliğe Mormonlar ve Müslümanlar benzer şekilde yaklaşmaktadırlar. Yine Mormonların, tüketilmesinden veya kullanılmasından uzak durdukları birçok şey Müslümanlara göre de haramdır. Bir diğer hoşgörü vesilesi olarak da iki dinin müntesipleri arasında ön yargılı veya olumsuz düşüncelere sebebiyet verecek tarihsel ciddi bir olayın meydana gelmemiş olması eklenebilir. Sonuç olarak özetle bu çalışmada, Mormonlar hakkında genel bilgilere yer verilecek, Mormonlar ile Müslümanlar arasındaki ilişkilere değinilecek, iki dinin müntesipleri arasındaki ilişkilerin karşılıklı hoşgörü ve anlayış çerçevesinde yürütülmesine temel oluşturabilecek nedenler irdelenecektir.