James W. Fowler'e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli


ULU M.

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, ss.157-168, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU
  • Sayfa Sayısı: ss.157-168

Özet

Fowler, inanç gelişimi olgusu ile ilgilenen en önemli teorisyenlerden birisidir. İnancı bireylerin yaşama yönelik ana motivasyonlarının bir parçası olarak tanımlayan Fowler’e göre o, din vasıtasıyla ve biliş aracılığıyla ifade edilebilir ancak her ikisini de aşan bir kuşatıcılığa sahiptir. İnanç, insanların kendilerini varoluşlarının nihai durumları ile ilişkili olarak fark ettikleri bir biliş şeklidir. Fowler’e göre inanç, imandan daha derin, daha zengin ve daha kişiseldir. Fowler’in teorisi sadece belirli dini gelenekler ve inançlara değil sadece “psikolojik inanç kavramına” odaklandığı için hangi dine inanırsa inansın bireylerin bütün dini inançlarının gelişiminin anlaşılmasında kullanılabilir.
Piaget, Erikson ve Kohlberg gibi teorisyenlerden büyük oranda etkilenen Fowler, inancın yapısında yedi yapısal görünümün olduğunu ifade eder ve bu görünümleri mantıksal yapı, perspektif kazanma, ahlaki yargılama biçimi, sosyal farkındalığın sınırları, otoritenin yeri,  dünya görüşü ve sembolik görev olarak isimlendirir.