Publications & Works

Articles Published in Other Journals

FAITH DEVELOPMENT THEORY: STAGES OF FAITH

BILIMNAME , vol.30, no.1, pp.139-156, 2016 (ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Damgalama ve Dini Yönelim İlişkisi Üzerine: Üniversite Öğrencileri Örneklemi

Ases II. International Kayseri Scientific Research Conference, Kayseri, Turkey, 26 - 28 January 2024

The Relationship Between Perception of Fate and Belief in a Just World: A Qualitative Study on Caregivers of People with Mental Disabilities

Ases International Kayseri Scientific Research Conference, Kayseri, Turkey, 1 - 03 September 2023, pp.203-217 Creative Commons License Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ile Önyargı Düzeyleri Arasındaki İlişki

The Research Association for Interdisciplinary Studies, Maryland, United States Of America, 30 - 31 March 2020

Hükümlülerin Duygu Durumlarına Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.123

Hayatı Anlamlandırma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.317

Hayatı Anlamlandırma ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.317

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş ve Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Turkey, 5 - 06 April 2018, pp.62

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.541

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.942

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri -Erciyes Üniversitesi Örneklemi-

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.537 Sustainable Development

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HEXACO İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.942

Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.533-534

Fasting and Anger from a Psychosocial Perspective

Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), İstanbul, Turkey, 17 - 21 August 2015, pp.127-128

Books & Book Chapters

Ruminatif Düşünce ve Dindarlık İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Örneklemi

in: Psychology, Education and Religion, Mustafa ULU,Cemil OSMANOĞLU, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.105-130, 2024 Sustainable Development

Damgalama ve Değer Yönelim İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Örneklemi

in: Psychology, Education and Religion, Mustafa ULU,Cemil OSMANOĞLU, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.1-25, 2024 Sustainable Development

On the Relationships between Prejudice and Value Orientations of Turkish University Students

in: International Studies in Social Sciences and Humanities, x, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.1-27, 2024 Sustainable Development

Değer Yönelimleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

in: Din, Birey ve Toplum, Gencer Nevzat,Cengil Muammer, Editor, Çamlıca Yayınları, İstanbul, pp.274-315, 2021

Genç Yetişkinlerde Narsisizm ve Dindarlık İlişkisi

in: Din, Birey ve Toplum, Gencer Nevzat,Cengil Muammer, Editor, Çamlıca Yayınları, İstanbul, pp.241-273, 2021

Mistisizm ve Tasavvuf Psikolojisi

in: Din psikolojisi, Gencer Nevzat, Cengil Muammer, Editor, Lisans Yayınları, İstanbul, pp.179-216, 2021

Türkiye’deki Akademik Yapı Bağlamında Din Psikolojisinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

in: Din Psikolojisi: Güncel Durum Analizi, Yahya TURAN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.183-224, 2020

Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2019

Religion and Personality: Sigmund Freud

in: Nine Theories of Religion, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.76-117, 2019

Giriş

in: Dokuz Din Kuramı, Ulu Mustafa, Akdağ Özcan, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.4-20, 2019

Sigmund Freud

in: Dokuz Din Kuramı, ULU Mustafa, AKDAĞ Özcan, Editor, Kimlik Yayinevi, Kayseri, pp.76-123, 2019

Hükümlülerin Duygu Durumlarına Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Etkisi Üzerine Bir Grup Çalışması

in: Cezaevi Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Mahmut Zengin, Nuri Tınaz, Ali Ayten, Halil Ekşi, Editor, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.359-374, 2019

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.600-607, 2017

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.600-607, 2017

VI. Abraham MASLOW: Din ve Kendini Gerçekleştirme

in: Psikolojik Din Kuramları, ULU Mustafa, Editor, Kimlik Yayınevi, Kayseri, pp.280-319, 2017

Other Publications

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

3

Project

10

Thesis Advisory

14

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals