Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ile Önyargı Düzeyleri Arasındaki İlişki

The Research Association for Interdisciplinary Studies, Maryland, United States Of America, 30 - 31 March 2020

Hükümlülerin Duygu Durumlarına Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.123

Hayatı Anlamlandırma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.317

Hayatı Anlamlandırma ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.317

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş ve Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Turkey, 5 - 06 April 2018, pp.62

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.942

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.541

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri -Erciyes Üniversitesi Örneklemi-

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.537 Sustainable Development

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HEXACO İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.942

Mormonlar ile Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS), Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.533

Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.533-534

Fasting and Anger From a Psychosoical Perspective

Congress of International Association for Psychology of Religion, İstanbul, Turkey, 17 - 20 August 2015

Fasting and Anger from a Psychosocial Perspective

Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), İstanbul, Turkey, 17 - 21 August 2015, pp.127-128

Books & Book Chapters

Mistisizm ve tasavvuf psikolojisi

in: Din Psikolojisi, Nevzat Gencer,Muammer Cengil, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.179-216, 2021

Değer Yönelimleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

in: Din, Birey ve Toplum, Gencer Nevzat,Cengil Muammer, Editor, Çamlıca Yayınları, İstanbul, pp.274-315, 2021

Genç Yetişkinlerde Narsisizm ve Dindarlık İlişkisi

in: Din, Birey ve Toplum, Gencer Nevzat,Cengil Muammer, Editor, Çamlıca Yayınları, İstanbul, pp.241-273, 2021

Türkiye’deki Akademik Yapı Bağlamında Din Psikolojisinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

in: Din Psikolojisi: Güncel Durum Analizi, Yahya TURAN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.183-224, 2020

Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2019

Introduction

in: Nine Theries of Religion, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.4-20, 2019

Religion and Personality: Sigmund Freud

in: Nine Theories of Religion, Mustafa ULU & Özcan AKDAĞ, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.76-117, 2019

Hükümlülerin Duygu Durumlarına Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Etkisi Üzerine Bir Grup Çalışması

in: Cezaevi Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Mahmut Zengin, Nuri Tınaz, Ali Ayten, Halil Ekşi, Editor, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.359-374, 2019

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.600-607, 2017

VI. Abraham MASLOW: Din ve Kendini Gerçekleştirme

in: Psikolojik Din Kuramları, ULU Mustafa, Editor, Kimlik Yayınevi, Kayseri, pp.280-319, 2017

Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.600-607, 2017

Other Publications