Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Role of Culture on Service Failure Perceptions and Service Recovery Expectations in Restaurants

Advances in Hospitality and Tourism Research, vol.9, no.2, pp.1-28, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Covid-19 Salgınına Bağlı Olarak Yiyecek ve İçecek Hizmet Süreçlerindeki Değişimler Üzerine Nitel Bir Araştırma

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.33-69, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Turizm Alanında Yiyecek ve İçecek ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.6, no.2, pp.523-547, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Restoranlarda Tablet Mönü Kullanımının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.6, pp.178-196, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Gastronomy Metaphors according to Restaurant Employees

Journal of Gastronomy and Tourism, vol.3, no.1, pp.31-42, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanındaki Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılıklarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.4, pp.13-30, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ticari Mutfaklarda Yerel Yiyecek Satın Alma ve Kullanma Davranışı: Algılanan Engeller ve Faydalar

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.4, pp.30-42, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

An Evaluation of Cultural Values and Food Spending With A Focus on Food Consumption

Çatalhöyük - International Journal of Tourism and Social Research, vol.1, no.1, pp.221-233, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role of Culture on Service Failure Perceptions and Service Recovery Expectations in Restaurants

International Travel and Tourism Dynamics (ITTD20), Ankara, Turkey, 8 - 09 October 2020, vol.0, no.0, pp.401 Creative Commons License

The Importance of Local Food in the Formation of Tourist Experinces and Its Sustainability: A Conceptual Evaluation

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, vol.1, pp.810-816 Creative Commons License

Mutfakta Çalışan Şeflerin Yiyecek Üretiminde Yerel Ürün Kullanımları

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongres, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 5 - 08 April 2018, pp.47-48 Creative Commons License

Using Local Food and Beverages in Tourism: A Conceptual Study

2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, Antalya, Turkey, 13 - 15 December 2017, vol.1, no.1, pp.27-29 Creative Commons License

An Evaluation of Food and Beverage Culture in Central Africa

2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, Antalya, Turkey, 13 - 15 December 2017, vol.1, no.1, pp.29-31 Creative Commons License

Ticari Mutfaklarda Yerel Yiyecek Satın Alma ve Kullanma Davranışı: Algılanan Engeller ve Faydalar

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.775-785 Creative Commons License

Chefs' Intentions to Use Local Food:Its Relation with Local Food Qualities and Chefs' Local Food Familiarities

4th International Congress of Tourism and Management Researches, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.752-768 Creative Commons License

An Evaluation of Cultural Values and Food Spending with a Focus on Food Consumption

2nd Eurasıa Internatıonal Tourısm Congress: Current Issues, Trends, And Indıcators, Konya, Turkey, 5 - 07 May 2016

Kano Sporuna Katılım Motivasyonu: Manavgat Destinasyonunda Bir Uygulama

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 April - 01 May 2016, vol.1, pp.161-171 Creative Commons License

Fast Food Restoranlarının Hizmet Kalitesinin Dineserv Modeli İle Ölçülmesi:Kayseri İli Örneği

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Turkey, 12 - 15 November 2015, vol.1, no.1, pp.885-904 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Gastronomik Destinasyonlar ve Festivallerin Önemi

in: Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı, Küp Erkan, Editor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, pp.110-118, 2020 Creative Commons License

Türk Mutfağının Uluslararasılaşmasında Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi

in: Yerelden Küresele Türk Mutfağı, Karamustafa Kurtuluş, Ülker Mustafa, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.75-82, 2020

Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi

in: Yerelden Küresele Türk Mutfağı, Karamustafa Kurtuluş, Ülker Mustafa, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.7-24, 2020

Türk Mutfağı

in: Dünya Mutfak Kültürleri, Nilüfer Şahin Perçin, Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.371-390, 2020

Gastronomi Turizmi ve Türk Mutfağının Dünya Gastronomisi Kapsamında Değerlendirilmesi

in: Yerelden Küresele Türk Mutfağı, Karamustafa Kurtuluş, Ülker Mustafa, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.83-94, 2020

Yiyecek ve İçecek Sektörü

in: Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Kurtuluş Karamustafa, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.9-46, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Otele Giriş Öncesi Ödeme

Detay Yayıncılık, pp.369, 2019

Electronic Marketing

Detay Yayıncılık, TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE : TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI, pp.131-132, 2019

Otele Geliş-Otele Gİriş

Detay Yayıncılık, pp.368-369, 2019

Mevsimsel Değişiklik

Detay Yayıncılık, pp.334, 2019

İçeride Konaklayan Konuk

Detay Yayıncılık, pp.223, 2019

İnceleme Grubu

Detay Yayıncılık, pp.231, 2019

Otelden Ayrılış

Detay Yayıncılık, pp.367-368, 2019

Günlük Kullanım

Detay Yayıncılık, pp.192, 2019

Hedef Pazar

Detay Yayıncılık, pp.207, 2019

Erken Rezervasyon

Detay Yayıncılık, pp.137, 2019

Otelden Erken Çıkış

Detay Yayıncılık, pp.368, 2019