Covid-19 Salgınına Bağlı Olarak Yiyecek ve İçecek Hizmet Süreçlerindeki Değişimler Üzerine Nitel Bir Araştırma


Karamustafa K., Ülker M.

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.33-69, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-69
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The hospitality sector, as being a service sector, is one of the sectors most easily affected by crises, and hence pandemics can be considered as one of the factors that can cause a crisis. With this study, it is aimed to reveal the changes in the food and beverage service processes offered within the accommodation businesses during the Covid-19 outbreak. Semi-structured interviews were held with food and beverage managers of accommodation businesses, and the data obtained were evaluated with content analysis, and the findings were interpreted under two main and six sub-categories. The findings reveal that practices such as the use of gloves and masks, disinfection, fire control, table layout, digital menu use, fixed menu applications, plate service instead of open buffet, and food hygiene in the restaurant and kitchen departments before, during and after service. 

Bir hizmet sektörü olan ağırlama sektörü krizlerden en kolay etkilenen sektörlerin başında gelmektedir ki salgın hastalıklar da kriz oluşturabilecek etkenlerden biri olarak değerlendirilebilmektedir. Bu çalışma ile Covid-19 salgını esnasında konaklama işletmeleri bünyesinde sunulan yiyecek ve içecek hizmet süreçlerinde yaşanan değişimlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Konaklama işletmelerinin yiyecek ve içecek yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiş, bulgular iki ana ve altı alt kategori kapsamında yorumlanmıştır. Bulgular, restoran ve mutfak bölümlerinde servis öncesi, servis esnası ve servis sonrası süreçlerde eldiven ve maske kullanımı, dezenfeksiyon, ateş kontrolü, masa düzeni, dijital menü kullanımı, sabit menü uygulamaları, açık büfe yerine tabak servisi uygulamaları, yiyeceklerin hijyeni gibi uygulamaların gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.