Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metadiscourse variations across academic genres: Rhetorical preferences in textual and interpersonal markers

Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.18, sa.4, ss.767-775, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Introduction

Metadiscourse in Written Genres: Uncovering Textual and Interactional Aspects of Texts, ss.13-15, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stancetaking in spoken ELF discourse in academic settings: interpersonal functions of I don’t know as a face-maintaining strategy

Eurasian Journal of Applied Linguistics, cilt.7, sa.1, ss.484-502, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Yabancı Dil Eğitiminde Yazma Eğitimi Yaklaşımlarının Gözden Geçirilmesi ve Yazma Becerisinin Diğer Becerilerle İlişkilendirilmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.30, ss.3038-3082, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Semiperiphery of Academic Writing: Discourses, Communities and Practices

JOURNAL OF ENGLISH AS A LINGUA FRANCA, cilt.5, sa.1, ss.195-199, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Are they discussing in the same way? Interactional metadiscourse in Turkish writers’ texts

Second Language Learning and Teaching, cilt.22, ss.119-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Interactional Metadiscourse in Turkish Postgraduates’ Academic Texts: A Comparative Study of How They Introduce and Conclude

i-manager’s Journal on English Language Teaching, cilt.2, sa.3, ss.35-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Exploring metadiscourse in master’s dissertation abstracts: Cultural and linguistic variations across postgraduate writers

International Journal of Applied Linguistics and English Literature, cilt.1, sa.1, ss.15-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Call for an EAP Course in Nursing: Nursing Students’ Perceptions

15th INTERNATIONAL BILKENT UNIVERSITY SCHOOL OF ENGLISH LANGUAGE ELT CONFERENCE, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Haziran 2018

Workshop: Developing critical reflection in teacher research writing

IATEFL Research Special Interest Group (ReSIG), İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2018

Effectiveness of Peer-assisted Learning in Medical English during Medical Education

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF EAP, Edinburgh, Saint Helena, 18 Mart 2017, ss.21-22

Re-visiting the Constructs of Medical English Examinations in Higher Education

4th IATEFL ESP SIG SYMPOSIUM, Lublin, Polonya, 13 - 14 Ocak 2017, ss.4-5

What do I and We Do in Postgraduate Academic Writing An Exploratory Study of Turkish and British Students on Authorial Roles

International Conference on Applied Linguistics “Current Issues in Applied Linguistics”, Çanakkale, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Developing critical reflection practices via reflective writing for pre-service language teachers

Inquiry and Research Skills for Language Teachers, Kenan Dikilitaş,Ali Bostancıoğlu, Editör, Palgrave Macmillan, London , London, ss.125-135, 2019 Creative Commons License

Introduction

Metadiscourse in Written Genres: Uncovering Textual and Interactional Aspects of Texts, Hatipoglu C.,Akbas E.,Bayyurt Y., Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.13-16, 2017

An Exploratory Study on Authorial (in)visibility across Postgraduate Academic Writing: Dilemma of developing a personal and/or impersonal authorial self

Metadiscourse in Written Genres: Uncovering Textual and Interactional Aspects of Texts, Hatipoglu C.,Akbas E.,Bayyurt Y., Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.139-174, 2017 Creative Commons License

Introduction

Metadiscourse across Genres: Uncovering Textual and Interactional Aspects of Texts, Hatipoğlu, Çiler, Akbaş, Erdem Bayyurt, Yasemin, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.13-15, 2017

An Exploratory Study on Authorial (in)visibility across Postgraduate Academic Writing: Dilemma of developing a personal and/or impersonal authorial self

Metadiscourse in Written Genres: Uncovering Textual and Interactional Aspects of Texts, Hatipoglu,C Akbas, E Bayyurt, Y, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.139-174, 2017

Akademik metinlerde kaçınma ve vurgulayıcı ifadelerin lisansüstü öğrenciler tarafından algılanması ve kullanılması

27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Büyükkantarcıoğlu,S. N Özyıldırım, I Yarar, E Yağlı, E, Editör, Hacettepe Yayınları, Ankara, ss.72-79, 2014

Diğer Yayınlar