Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Nisan 2019 Yarışma

  Erciyes College

  EKTALKSx

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Focus on ELT Journal

  Baş Editör

 • 2017 - Devam Ediyor Inter-university Institute for Applied Modern Languages (IULMA) UV Monograph

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2017 - Devam Ediyor Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2018 - 2018 Educational Sciences Theory and Practice

  Özel Sayı Editörü

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2020 APPLIED LINGUISTICS

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2020 Eurasian Journal of Applied Linguistics

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2020 JOURNAL OF ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2019 JOURNAL OF ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2019 Eurasian Journal of Applied Linguistics

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2019 JOURNAL OF ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019 Poznan Studies In Contemporary Linguistics

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2018 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Eylül 2018 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2018 Language Teaching and Educational Research

  Diğer Dergiler

 • Mayıs 2018 Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2018 Poznan Studies In Contemporary Linguistics

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2017 LINGUA

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2017 Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2017 IBERICA

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2015 South African Journal of Education

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2015 Journal of Language and Literature Education

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2015 İDİL Sanat ve Dil Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 Ibérica Journal

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2015 TESOL Quarterly

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2015 English Language Teaching

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2012 International Journal of Applied Linguistics and English Literature

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2018 - Devam Ediyor Erumarg (Erciyes University Micro Analysis Research Group)

  erumarg.erciyes.edu.tr

  Erciyes Üniversitesi, Turkey

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

 • 2016 - 2016Erasmus Programı, Ders Verme

  International Balkan University, Makedonya