Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect Of Oxidative Stress On Ovarium Folicules And Antimullerian Hormone Expression

6th International Zeugma Conference On Scientific Researchesi, Gaziantep, Turkey, 19 - 20 June 2021

Radyasyona Bağlı İnce Bağırsak Hasarına Karşı Quersetin’in Koyuruyucu ve İyileştirici Etkisi

Mıddle East Internatıonal Conference On Contemporary Scıentıfıc Studıes-V, Ankara, Turkey, 27 - 28 March 2021

Paklitaksel Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Kurkuminin Etkisi

EURO ASIA 7th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIEDSCIENCES, Trabzon, Turkey, 21 - 22 August 2020

The Effect Of Autoxicity Created By Experimental Diabetes On Kohlea Tissue

Ejons10th International Congress On Mathematic, Engineering And Natural Sciences, Batumi, Georgia, 15 - 17 May 2020

DOXORUBİCİNE BAĞLI AKCİĞER HASARI ÜZERİNE FARKLI DOZ SELENYUMUN ETKİLERİ

GEVHER NESİBE 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2020

Melatonin'in Korti Organı Ototoksisitesi Üzerine Olası Koruyucu Etkisi

Gevher Nesibe 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2020

DOXORUBİCİNE BAĞLI AKCİĞER HASARI ÜZERİNE FARKLI DOZ SELENYUMUN ETKİLERİ

5.Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2020, pp.124-132 Sustainable Development

DOXORUBİCİNE BAĞLI KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNE FARKLI DOZ SELENYUMUN ETKİLERİ

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL&MEDICAL SCIENCES-XI, 13 - 15 March 2020

DENEYSEL DİYABETİN SIÇAN KARACİĞER DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ

MAS INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICALSCIENCES-XI, 13 - 15 March 2020 Sustainable Development

DENEYSEL DİYABETİN SIÇAN KARACİĞER DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ

MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL & MEDICAL SCIENCES-XI, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020

DOXORUBİCİNE BAĞLI KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNE FARKLI DOZ SELENYUMUN ETKİLERİ

MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL & MEDICAL SCIENCES-XI, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020

DOXORUBİCİNE BAĞLI KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNE FARKLI DOZ SELENYUMUN ETKİLERİ

MAS 11th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020, pp.295-303

THE PROTECTİVE EFFECT OF MELATONIN ON NONYLPHENOL INDUCED TO LIVER DAMAGE

ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 7 - 08 February 2020, pp.256-269

NONYLPHENOL UYGULANAN DİŞİ RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİ

MAS 10th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES, 14 - 15 December 2019

Nonylphenol uygulanan dişi ratlarda melatoninin böbrek üzerine koruyucu etkisi

MAS 10th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 14 December 2019

NONYLPHENOL UYGULANAN DİŞİ RATLARDAMELATONİNİN BÖBREK ÜZERİNE KORUYUCUETKİSİ

MAS 10th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONMATHEMATICS, ENGINEERING, NATURALMEDICAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, pp.466-479 Creative Commons License

THE EFFECT OF ERYTHROPOIETIN AND UMBILICAL CORD MEDIATED MESENCHYMAL STEM CELLS ON NERVE REGENERATION IN RATS WITH SCIATIC NERVE INJURY

VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES, Sivas, Turkey, 11 - 13 October 2019, vol.1, no.1, pp.253-255 Creative Commons License

Doxorubicine Bağlı Ototoksisite Üzerine Selenyumun Etkisi

1 st İnternational Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019 Creative Commons License

Korti organındaki morfolojik değişkliklerin incelenmesi

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 April 2019, pp.796-803 Creative Commons License

Bilimsel araştırmalar için kohlea diseksiyon metadolojisi

Karadeniz 1. Multidisipliner Çalışmalar kongresi, 15 - 17 March 2019

Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Anti-Hiperglisemik İlaçların Pankreas Dokusu Üzerine Etkisi

EJONS VI. Uluslar Arası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Blimleri Kongresi., Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019 Creative Commons License Sustainable Development

PSÖDOEFEDRİNİN FETAL KORTİ ORGAN GELİŞİMİNE OLASI ETKİSİ

II. ULUSLARARASI GEVHER NESİBE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018

Psödoefedrinin fetal korti orgen gelişimi üzerine olası etkisi

II. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.75-80

The investigation of the teratogenic effect ofgabapentin on the development of rat front (upper)extremity bones and femur

19th National Anatomy Congress 1st International Mediterranean Anatomy Congress, 6–9 September 2018, Konya, Turkey, 6 - 09 September 2018

Sisplatin ile Oluşturulan Testis Hasarına Karşı N-Asetilsistein’in Etkisi

XIV. Ulusal Hİstoloji ve Embriyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.221

Metoksiklor ile Oluşturulan Oksidatif Stresin Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016

Oksidatif stresin böbrek dokusu üzerinde meydana getirdiği hasarın incelenmesi

13th National Histology and Embryology Congress with International Participation, Turkey, 30 April - 03 May 2016

Metoksiklor ile Oluşturulan Oksidatif Stresin Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisi

XIII.Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.682-683

PROTECTIVE EFFECTS OF SILDENAFIL CITRATE ADMINISTRATION ON CISPLATIN-INDUCED OVARIAN DAMAGE IN RATS

70th Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine, Hawaii, United States Of America, 18 - 22 October 2014, vol.102 identifier

MSC Treatment Decreased Peritoneal Fibrosis in a Rat Model

45th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Krakow, Poland, 6 - 08 September 2012

β-Talasemi Major Hasta Kanlarının Elektron Mikroskobik İncelenmesi

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİULUSLAR ARASI KATILIMLI, Turkey, 22 May - 25 June 2009

Diyabetli Hastalarda Diş Taşı Yapısı ve Mineral Densitesinin İncelenmesi

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİULUSLAR ARASI KATILIMLI, Turkey, 22 - 25 June 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

PLASENTA VE EKSTRAEMBRİYONİK ZARLAR

in: İNSAN EMBRİYOLOJİSİ VE GELİŞİM BİYOLOJİSİ, FEVZİYE FİGEN KAYMAZ, PERGİN ATİLLA, ELHAM BAHADOR ZIRH, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.110-127, 2023

Göz Küresinin Tabakaları

in: Göz Hastalıklarında Güncel Çalışmalar IV, Fatih ATMACA, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.49-66, 2023

in: , Tuncay Özgünen,Sait Polat, Editor, akademisyen kitabevi, Ankara, pp.113-124, 2019 Creative Commons License

in: , Tuncay Özgüven,Sait Polat, Editor, Akademisyen kitabevi, Ankara, pp.149-161, 2019 Creative Commons License

Metrics

Publication

128

Citation (WoS)

254

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

278

H-Index (Scopus)

10

Project

23

Thesis Advisory

9

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals