Diyabetin ve Karnozinin Kemik Yapısı ve Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri


YAY A. H., BALCIOĞLU E., YAPIŞLAR H., ÖZDAMAR S.

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, no.3, pp.203-209, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.203-209
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to determine the effects of streptozotocin-induced diabetic on mineral density and bone structure in the femur of rat and whether of car-nosine has a beneficial effect on these changes.
In this study, 32 male Wistar rats weighing 350-400 gr were used. Four different groups were formed includ-ing control, carnosine, diabetes and diabe-tes+carnosine. After 3 weeks from experiment, right femurs of the rats were removed. The bone tissues cut parallel to long axis were observed by scanning elec-tron microscope in back scattered electron (BSE) mode. Additionally, mineral analysis was performed with en-ergy-dispersive system (EDS).
In observations with scanning electron microscopy, no significant difference of bone structure and trabecular thickness was found between control, diabetic, car-nosine with diabetic-carnosine groups. When we com-pared all the groups in terms of bone mineral density (BMD) neither the diaphysis nor the epiphysis of femur was statistically significant.
As a result, streptozotocin-induced diabetes caused decrease in BMD, but this change, was not affected by carnosine.
Bu çalışmada streptozotosin (STZ) ile oluşturulan diya-betin sıçan femurundaki kemik yapısı ile mineral yo-ğunluğunda oluşturduğu değişiklikler ve bu değişiklik-ler üzerine karnozinin yararlı etkisinin olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.
Çalışmada 32 adet 350-400 gr ağırlığında Wistar türü erkek sıçan kullanıldı. Kontrol, karnozin, diyabet ve diyabet+karnozin grubu olmak üzere dört farklı grup oluşturuldu. Deneyden üç hafta sonra sıçanların sağ femurları çıkarıldı. Uzun eksenine paralel kesilen kemik dokusu taramalı elektron mikroskobu için hazırlandı ve ve back scattered electron (BSE) modunda görüntülen-di. Ayrıca, energy-dispersive system (EDS) ile mineral analizleri yapıldı.
Taramalı elektron mikroskobu ile yapılan incelemeler-de, kontrol, diyabetik, karnozin ile diyabetik-karnozin gruplarına ait kemik yapısı ve trabekül kalınlıkları ara-sında belirgin bir farklılık yoktu. Hem diyafiz hem de epifiz bölgesi kemik mineral dansitesi (KMD) açısından karşılaştırıldığında; gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu.
Sonuç olarak, STZ ile oluşturulan diyabetin KMD’de azalmaya yol açtığı ancak karnozinin bu değişimi etkile-mediği görülmüştür.