Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİR KADIN ANTROPOLOĞUN HAYATI VE ANTROPOLOJİSİ: MARİA A. CZAPLİCKA’NIN SİBİRYA’SI VE TÜRKLER

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, ss.83-106, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Kadın Antropoloğun Hayatı ve Antropolojisi: Maria A. Czaplicka’nın Sibirya’sı ve Türkler

Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, ss.83-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

TOPLUMSAL CİNSİYET VE BESLENME: TOPLUMUN SOFRASINDA KADINLIKLAR VE ERKEKLİKLER

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.24-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychosocial Problems and Care of Patients with Amputation

Eurasian Journal of Medical Investigation, cilt.1, ss.6-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Din, Büyü, Sanat, Efsane'nin Ardındaki Kuramlar ve Kuramcılar: Bir Paralel Okuma Denemesi

Folklor Edebiyat Dergisi, cilt.21, ss.191-216, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Bir Masada Toplanmak Beraber Yemek Yemenin Anatomisi

Metro Gastro, ss.62-66, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Su, İnanç ve Kutsal Mekanlar: Su Alanları ve Mekansal Kesişmeler

Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.146-166, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sunuş

Folklor Edebiyat Dergisi, ss.7-11, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Yaşamın Renkli Sembolleri Paskalya Yumurtaları

Metro Gastro, ss.162-166, 2012 (Hakemsiz Dergi) Özet

Melez Yemekler

Metro Gastro, ss.74-79, 2012 (Hakemsiz Dergi) Özet

İnternetteki Şirince: Siber Dünyanın “Gerçekliği”

Folklor Edebiyat Dergisi, ss.163-175, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Gaziantep'te Bir Kültürel Mekan Olarak Mutfak

FOLKLOR/EDEBİYAT, cilt.18, ss.9-24, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet Creative Commons License

Üzümün Sakladıkları

Metro Gastro, ss.161-166, 2011 (Hakemsiz Dergi) Özet

AB'yi İmgelemek: Üniversite Öğrencilerinde Avrupa Birliği İmgesi

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.10, ss.99-122, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Karnaval’dan Sonra Paskalya’dan Önce

Metro Gastro, ss.224-227, 2011 (Hakemsiz Dergi) Özet

İmgeler ve Ötekileştirme: Cadılar, Yerliler, Avrupalılar

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.27-38, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

E-köylülük-Bir Siber-Etnografi Örneği

Halkbilim Dergisi, ODTU, THBT, ss.17-24, 2007 (Hakemsiz Dergi) Özet

Anadolu’da Bir Kayıp Yahudi Halkı: Romanyot Yahudileri

Kırkbudak-Anadolu Halk İnançları Araştırmaları Dergisi, ss.5-21, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet

İnsan Hakları Bağlamında Din ve İnanç Özgürlüğü: Bir Karşılaştırma

Kırkbudak-Anadolu Halk İnançları Araştırmaları Dergisi, ss.13-37, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet

Çatışmanın Öteki Tarafı: Yahudi Fundamentalizmi

Kırkbudak Anadolu Halk İnançları Dergisi, ss.66-86, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet

Şeytan'ın Antropolojisi

Folklor Edebiyat Dergisi, ss.45-61, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Deneyim ve Etik Öğretimi:Türkiye’de Etnografik Araştırmada Etik Kuralları Öğretme”

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.493-510
Link

The Refugee Identity Construction of Cappadocian Greeks in Between Greek and Turkish Nationalism

Nationalism in Times of Uncertainty, Graz, Avusturya, 7 April - 07 June 2018, ss.1

Gavustima: Göçmen Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festival Yoluyla Kimlik İfadeleri

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 April 2017, ss.1

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu Kapanış Konuşması

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Nisan 2017

Yeniden Tanımlanan Bir Mübadil Kimliği: Kapadokyalı Rumlarda Aidiyet ve Kendini Tanımlama

Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdağ, Türkiye, 30 January - 01 February 2017, ss.295-305 Creative Commons License

Toplumsal Cinsiyet ve Halkbilimini Bir Arada Düşünmek: Bir Sempozyumun Ardından

Toplumsal Cinsiyet ve Halk Kültürü, Ankara, Türkiye, 20 - 22 March 2015, ss.166-173

The Images of Nature in Istanbul

(III) Images of the City, 31 Ekim - 01 Kasım 2013

“South Korea in the Imagination: National Image of South Korea among Popular Web Dictionaries in Turkey”

III. International Symposium on Asian Languages and Literature, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 May 2014, ss.21-37

“The Nature and the City – The Image of Nature in Istanbul”

IMAGES (III) Images of the City, İstanbul, Türkiye, 31 October - 01 November 2013, ss.93-101

The Images of Poverty and Poor in Somalia in the Context of the aid Campaing in Turkey

(II) Images of the Poor, İstanbul, Türkiye, 05 September 2012, ss.135-152 Özet

“Değişen İnsanlar, Değişen Mekanlar: Dinsel Değişim Yaşayan İnsanlar ve Mekanlar”

6. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Mekan ve Kültür, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 September 2011, ss.31-37 Özet

“Türkiye'de Kimlik Sorunu ve Alternatif Kimlik Oluşumları: Ankaralı Protestanlar Örneği”

Kültür ve Kimlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 June 2005, ss.133-148 Özet

Kitap & Kitap Bölümleri

Mübadil Kentler: Türkçe Konuşan Rum Ortodokslar

Gavustima Festivali: Mübadil Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festivalin Kimlik İfadeleri, Yonca Cingöz, Editör, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.46-62, 2019
Link

Monument and Culture: International Perspectives on the Future of Monuments

Monuments of Refugee Identity: Pain, Unity, and Belonging in three Monuments of Cappadocian Greeks, Laura A. Macaluso, Editör, Rowman & Littlefield, Oxford, Maryland, ss.121-130, 2019
Link

Contemporary Perspectives on Turkey’xxs EU Accession Process: A Reluctant European?

Sceptical Images: Rereading Euroscepticism among Turkish University Students, Catherine MacMillan, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.162-183, 2018

Etnografik Hikayeler:Türkiye'de Alan Araştırması Deneyimleri

Kendini ve Ötekini Yazmak: Alan Araştırması ve Deneyim, Harmanşah, R. ve Nahya, Z.Nilüfer , Editör, Metis Yayınları, İstanbul, ss.17-34, 2016
Link

Etnografik Hikayeler Türkiye de Alan Araştırması Deneyimleri

Kendini ve Ötekini Yazmak: Alan Araştırması ve Deneyim, Harmanşah, Rabia, Nahya, Zeliha Nilüfer, Editör, MetisYayınları, ss.17-34, 2016

Kültürötesi Bir Gezgin: Gönül Pultar'a Armağan Kitabı - A Transcultural Wanderer: A Festschrift for Gönül Pultar.

“Kadim Bir Anadolu İnancını Yeniden Düşünmek: Al Karısı İnancı ve Ocaklılar” , Mustafa Pultar, Editör, Tetragon, İstanbul, ss.427-442, 2014 Özet

Şehir ve Mutfak Kültürü

Giriş: Şehrin Mutfağı: Mutfak Kültürü, Gaziantep ve Antalya, Nahya, Z.N., Editör, Ürün Yayınlar, Ankara, ss.7-16, 2012 Özet

Açlık ! ...

“İnanmak ve Yemek” , Aras, N. , Editör, Metro Kültür Yayınları, İstanbul, ss.74-84, 2011 Özet

Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar

Kaşere Bakmak: İstanbul Yahudilerinin Beslenme Kuralları ve Gençlerin Yorumları Hakkında, Toygar, K. ve Berkok, N. , Editör, Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı, Ankara, ss.289-304, 2005 Özet