Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİR KADIN ANTROPOLOĞUN HAYATI VE ANTROPOLOJİSİ: MARİA A. CZAPLİCKA’NIN SİBİRYA’SI VE TÜRKLER

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, ss.83-106, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Kadın Antropoloğun Hayatı ve Antropolojisi: Maria A. Czaplicka’nın Sibirya’sı ve Türkler

Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, ss.83-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

TOPLUMSAL CİNSİYET VE BESLENME: TOPLUMUN SOFRASINDA KADINLIKLAR VE ERKEKLİKLER

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.24-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychosocial Problems and Care of Patients with Amputation

Eurasian Journal of Medical Investigation, cilt.1, ss.6-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Din, Büyü, Sanat, Efsane'nin Ardındaki Kuramlar ve Kuramcılar: Bir Paralel Okuma Denemesi

Folklor Edebiyat Dergisi, cilt.21, ss.191-216, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Bir Masada Toplanmak Beraber Yemek Yemenin Anatomisi

Metro Gastro, ss.62-66, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Su, İnanç ve Kutsal Mekanlar: Su Alanları ve Mekansal Kesişmeler

Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.146-166, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sunuş

Folklor Edebiyat Dergisi, ss.7-11, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Yaşamın Renkli Sembolleri Paskalya Yumurtaları

Metro Gastro, ss.162-166, 2012 (Hakemsiz Dergi) Özet

Melez Yemekler

Metro Gastro, ss.74-79, 2012 (Hakemsiz Dergi) Özet

İnternetteki Şirince: Siber Dünyanın “Gerçekliği”

Folklor Edebiyat Dergisi, ss.163-175, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Gaziantep'te Bir Kültürel Mekan Olarak Mutfak

FOLKLOR/EDEBİYAT, cilt.18, ss.9-24, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet Creative Commons License

Üzümün Sakladıkları

Metro Gastro, ss.161-166, 2011 (Hakemsiz Dergi) Özet

AB'yi İmgelemek: Üniversite Öğrencilerinde Avrupa Birliği İmgesi

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.10, ss.99-122, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Karnaval’dan Sonra Paskalya’dan Önce

Metro Gastro, ss.224-227, 2011 (Hakemsiz Dergi) Özet

İmgeler ve Ötekileştirme: Cadılar, Yerliler, Avrupalılar

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.27-38, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

E-köylülük-Bir Siber-Etnografi Örneği

Halkbilim Dergisi, ODTU, THBT, ss.17-24, 2007 (Hakemsiz Dergi) Özet

Anadolu’da Bir Kayıp Yahudi Halkı: Romanyot Yahudileri

Kırkbudak-Anadolu Halk İnançları Araştırmaları Dergisi, ss.5-21, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet

İnsan Hakları Bağlamında Din ve İnanç Özgürlüğü: Bir Karşılaştırma

Kırkbudak-Anadolu Halk İnançları Araştırmaları Dergisi, ss.13-37, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet

Çatışmanın Öteki Tarafı: Yahudi Fundamentalizmi

Kırkbudak Anadolu Halk İnançları Dergisi, ss.66-86, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet

Şeytan'ın Antropolojisi

Folklor Edebiyat Dergisi, ss.45-61, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kimliği İşleyenler:Kapadokyalı Rumlarda Kimlik Aktörleri

4. Ulusal Antropoloji Kongresi, Türkiye, 17 October 2019

”Deneyim ve Etik Öğretimi:Türkiye’de Etnografik Araştırmada Etik Kuralları Öğretme”

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 April 2019, ss.493-510
Link

The Refugee Identity Construction of Cappadocian Greeks in Between Greek and Turkish Nationalism

Nationalism in Times of Uncertainty, Graz, Avusturya, 7 April - 07 June 2018, ss.1

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu Kapanış Konuşması

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 April 2017

Gavustima: Göçmen Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festival Yoluyla Kimlik İfadeleri

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 April 2017, ss.1

Yeniden Tanımlanan Bir Mübadil Kimliği: Kapadokyalı Rumlarda Aidiyet ve Kendini Tanımlama

Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdağ, Türkiye, 30 January - 01 February 2017, ss.295-305 Creative Commons License

Toplumsal Cinsiyet ve Halkbilimini Bir Arada Düşünmek: Bir Sempozyumun Ardından

Toplumsal Cinsiyet ve Halk Kültürü, Ankara, Türkiye, 20 - 22 March 2015, ss.166-173

The Images of Nature in Istanbul

(III) Images of the City, 31 October - 01 November 2013

“South Korea in the Imagination: National Image of South Korea among Popular Web Dictionaries in Turkey”

III. International Symposium on Asian Languages and Literature, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 May 2014, ss.21-37

“The Nature and the City – The Image of Nature in Istanbul”

IMAGES (III) Images of the City, İstanbul, Türkiye, 31 October - 01 November 2013, ss.93-101

The Images of Poverty and Poor in Somalia in the Context of the aid Campaing in Turkey

(II) Images of the Poor, İstanbul, Türkiye, 05 September 2012, ss.135-152 Özet

“Değişen İnsanlar, Değişen Mekanlar: Dinsel Değişim Yaşayan İnsanlar ve Mekanlar”

6. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Mekan ve Kültür, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 September 2011, ss.31-37 Özet

“Türkiye'de Kimlik Sorunu ve Alternatif Kimlik Oluşumları: Ankaralı Protestanlar Örneği”

Kültür ve Kimlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 June 2005, ss.133-148 Özet

Kitap & Kitap Bölümleri

Mübadil Kentler: Türkçe Konuşan Rum Ortodokslar

Gavustima Festivali: Mübadil Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festivalin Kimlik İfadeleri, Yonca Cingöz, Editör, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.46-62, 2019
Link

Monument and Culture: International Perspectives on the Future of Monuments

Monuments of Refugee Identity: Pain, Unity, and Belonging in three Monuments of Cappadocian Greeks, Laura A. Macaluso, Editör, Rowman & Littlefield, Oxford, Maryland, ss.121-130, 2019
Link

Contemporary Perspectives on Turkey’xxs EU Accession Process: A Reluctant European?

Sceptical Images: Rereading Euroscepticism among Turkish University Students, Catherine MacMillan, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.162-183, 2018

Etnografik Hikayeler:Türkiye'de Alan Araştırması Deneyimleri

Kendini ve Ötekini Yazmak: Alan Araştırması ve Deneyim, Harmanşah, R. ve Nahya, Z.Nilüfer , Editör, Metis Yayınları, İstanbul, ss.17-34, 2016
Link

Etnografik Hikayeler Türkiye de Alan Araştırması Deneyimleri

Kendini ve Ötekini Yazmak: Alan Araştırması ve Deneyim, Harmanşah, Rabia, Nahya, Zeliha Nilüfer, Editör, MetisYayınları, ss.17-34, 2016

Kültürötesi Bir Gezgin: Gönül Pultar'a Armağan Kitabı - A Transcultural Wanderer: A Festschrift for Gönül Pultar.

“Kadim Bir Anadolu İnancını Yeniden Düşünmek: Al Karısı İnancı ve Ocaklılar” , Mustafa Pultar, Editör, Tetragon, İstanbul, ss.427-442, 2014 Özet

Şehir ve Mutfak Kültürü

Giriş: Şehrin Mutfağı: Mutfak Kültürü, Gaziantep ve Antalya, Nahya, Z.N., Editör, Ürün Yayınlar, Ankara, ss.7-16, 2012 Özet

Açlık ! ...

“İnanmak ve Yemek” , Aras, N. , Editör, Metro Kültür Yayınları, İstanbul, ss.74-84, 2011 Özet

Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar

Kaşere Bakmak: İstanbul Yahudilerinin Beslenme Kuralları ve Gençlerin Yorumları Hakkında, Toygar, K. ve Berkok, N. , Editör, Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı, Ankara, ss.289-304, 2005 Özet