Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİR KADIN ANTROPOLOĞUN HAYATI VE ANTROPOLOJİSİ: MARİA A. CZAPLİCKA’NIN SİBİRYA’SI VE TÜRKLER

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, ss.83-106, 2017

Su, İnanç ve Kutsal Mekanlar: Su Alanları ve Mekansal Kesişmeler

Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.146-166, 2014

Sunuş

Folklor Edebiyat Dergisi, ss.7-11, 2012 Özet

Melez Yemekler

Metro Gastro, ss.74-79, 2012 Özet

Üzümün Sakladıkları

Metro Gastro, ss.161-166, 2011 Özet

AB'yi İmgelemek: Üniversite Öğrencilerinde Avrupa Birliği İmgesi

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.10, ss.99-122, 2011 Özet

İmgeler ve Ötekileştirme: Cadılar, Yerliler, Avrupalılar

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.27-38, 2011 Özet

E-köylülük-Bir Siber-Etnografi Örneği

Halkbilim Dergisi, ODTU, THBT, ss.17-24, 2007 Özet

Anadolu’da Bir Kayıp Yahudi Halkı: Romanyot Yahudileri

Kırkbudak-Anadolu Halk İnançları Araştırmaları Dergisi, ss.5-21, 2007 Özet

İnsan Hakları Bağlamında Din ve İnanç Özgürlüğü: Bir Karşılaştırma

Kırkbudak-Anadolu Halk İnançları Araştırmaları Dergisi, ss.13-37, 2007 Özet

Çatışmanın Öteki Tarafı: Yahudi Fundamentalizmi

Kırkbudak Anadolu Halk İnançları Dergisi, ss.66-86, 2006 Özet

Şeytan'ın Antropolojisi

Folklor Edebiyat Dergisi, ss.45-61, 2003 Özet

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Refugee Identity Construction of Cappadocian Greeks in Between Greek and Turkish Nationalism

Nationalism in Times of Uncertainty, Graz, Avusturya, 7 April - 07 June 2018, ss.1

Gavustima: Göçmen Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festival Yoluyla Kimlik İfadeleri

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 April 2017, ss.1

Yeniden Tanımlanan Bir Mübadil Kimliği: Kapadokyalı Rumlarda Aidiyet ve Kendini Tanımlama

Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdağ, Türkiye, 30 January - 01 February 2017, ss.295-305

Toplumsal Cinsiyet ve Halkbilimini Bir Arada Düşünmek: Bir Sempozyumun Ardından

Toplumsal Cinsiyet ve Halk Kültürü, Ankara, Türkiye, 20 - 22 March 2015, ss.166-173

“South Korea in the Imagination: National Image of South Korea among Popular Web Dictionaries in Turkey”

III. International Symposium on Asian Languages and Literature, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 May 2014, ss.21-37

“The Nature and the City – The Image of Nature in Istanbul”

IMAGES (III) Images of the City, İstanbul, Türkiye, 31 October - 01 November 2013, ss.93-101

The Images of Poverty and Poor in Somalia in the Context of the aid Campaing in Turkey

(II) Images of the Poor, İstanbul, Türkiye, 05 September 2012, ss.135-152 Özet

“Değişen İnsanlar, Değişen Mekanlar: Dinsel Değişim Yaşayan İnsanlar ve Mekanlar”

6. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Mekan ve Kültür, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 September 2011, ss.31-37 Özet

“Türkiye'de Kimlik Sorunu ve Alternatif Kimlik Oluşumları: Ankaralı Protestanlar Örneği”

Kültür ve Kimlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 June 2005, ss.133-148 Özet

Kitap & Kitap Bölümleri

Monument and Culture: International Perspectives on the Future of Monuments

Monuments of Refugee Identity: Pain, Unity, and Belonging in three Monuments of Cappadocian Greeks, Laura A. Macaluso, Editör, Rowman & Littlefield, Oxford, Maryland, ss.121-130, 2019
Link

Etnografik Hikayeler:Türkiye'de Alan Araştırması Deneyimleri

Kendini ve Ötekini Yazmak: Alan Araştırması ve Deneyim, Harmanşah, R. ve Nahya, Z.Nilüfer , Editör, Metis Yayınları, İstanbul, ss.17-34, 2016
Link

Kültürötesi Bir Gezgin: Gönül Pultar'a Armağan Kitabı - A Transcultural Wanderer: A Festschrift for Gönül Pultar.

“Kadim Bir Anadolu İnancını Yeniden Düşünmek: Al Karısı İnancı ve Ocaklılar” , Mustafa Pultar, Editör, Tetragon, İstanbul, ss.427-442, 2014 Özet

Şehir ve Mutfak Kültürü

Giriş: Şehrin Mutfağı: Mutfak Kültürü, Gaziantep ve Antalya, Nahya, Z.N., Editör, Ürün Yayınlar, Ankara, ss.7-16, 2012 Özet

Açlık ! ...

“İnanmak ve Yemek” , Aras, N. , Editör, Metro Kültür Yayınları, İstanbul, ss.74-84, 2011 Özet

Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar

Kaşere Bakmak: İstanbul Yahudilerinin Beslenme Kuralları ve Gençlerin Yorumları Hakkında, Toygar, K. ve Berkok, N. , Editör, Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı, Ankara, ss.289-304, 2005 Özet