Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Loss of Breast in the Context of Women’s Body Perception: A Qualitative Study

Reports on Global Health Research, vol.3, no.1, pp.1-6, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevirmenlerinin Gözünden Mutfak Kültür

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.40, no.1, pp.43-53, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR KADIN ANTROPOLOĞUN HAYATI VE ANTROPOLOJİSİ: MARİA A. CZAPLİCKA’NIN SİBİRYA’SI VE TÜRKLER

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, no.34, pp.83-106, 2017 (National Refreed University Journal)

TOPLUMSAL CİNSİYET VE BESLENME: TOPLUMUN SOFRASINDA KADINLIKLAR VE ERKEKLİKLER

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.50, pp.24-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psychosocial Problems and Care of Patients with Amputation

Eurasian Journal of Medical Investigation, vol.1, pp.6-9, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Din, Büyü, Sanat, Efsane'nin Ardındaki Kuramlar ve Kuramcılar: Bir Paralel Okuma Denemesi

Folklor Edebiyat Dergisi, vol.21, no.82, pp.191-216, 2015 (International Refereed University Journal)

Bir Masada Toplanmak Beraber Yemek Yemenin Anatomisi

Metro Gastro, pp.62-66, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Su, İnanç ve Kutsal Mekanlar: Su Alanları ve Mekansal Kesişmeler

Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, pp.146-166, 2014 (International Refereed University Journal)

Din,Beden,Beslenme:Dinsel Beslenme ve Bedenin Kontrolü

Metro Gastro, no.67, pp.54-61, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Yaşamın Renkli Sembolleri Paskalya Yumurtaları

Metro Gastro, no.65, pp.162-166, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Melez Yemekler

Metro Gastro, no.65, pp.74-79, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Sunuş

Folklor Edebiyat Dergisi, no.72, pp.7-11, 2012 (National Refreed University Journal)

İnternetteki Şirince: Siber Dünyanın “Gerçekliği”

Folklor Edebiyat Dergisi, no.72, pp.163-175, 2012 (National Refreed University Journal)

Gaziantep'te Bir Kültürel Mekan Olarak Mutfak

FOLKLOR/EDEBİYAT, vol.18, no.69, pp.9-24, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Dinsel Beslenme ve Bedenin Kontrolü

Metro Gastro Dergisi, no.67, pp.54-61, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Su , İnanç ve Kutsal Mekânlar Su Alanları ve Mekânsal Kesişmeler

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.12, pp.146-166, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zeytin: Tüm Ağaçların İlki, İlahların ve İnsanların Onuru

Metro Gastro, no.63, pp.88-90, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Üzümün Sakladıkları

Metro Gastro, no.62, pp.161-166, 2011 (National Non-Refereed Journal)

AB'yi İmgelemek: Üniversite Öğrencilerinde Avrupa Birliği İmgesi

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.10, no.2, pp.99-122, 2011 (National Refreed University Journal)

İmgeler ve Ötekileştirme: Cadılar, Yerliler, Avrupalılar

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.27-38, 2011 (National Refreed University Journal)

Karnaval’dan Sonra Paskalya’dan Önce

Metro Gastro, no.61, pp.224-227, 2011 (National Non-Refereed Journal)

E-köylülük-Bir Siber-Etnografi Örneği

Halkbilim Dergisi, ODTU, THBT, no.21, pp.17-24, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Anadolu’da Bir Kayıp Yahudi Halkı: Romanyot Yahudileri

Kırkbudak-Anadolu Halk İnançları Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.5-21, 2007 (Other Refereed National Journals)

İnsan Hakları Bağlamında Din ve İnanç Özgürlüğü: Bir Karşılaştırma

Kırkbudak-Anadolu Halk İnançları Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.13-37, 2007 (Other Refereed National Journals)

Çatışmanın Öteki Tarafı: Yahudi Fundamentalizmi

Kırkbudak Anadolu Halk İnançları Dergisi, no.7, pp.66-86, 2006 (Other Refereed National Journals)

Şeytan'ın Antropolojisi

Folklor Edebiyat Dergisi, no.33, pp.45-61, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antropolojide Yerlinin Sesi ve Etnografın İktidarı/The Voice of Native in Anthropology and The Power of Ethnographer

2. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi (SANAR2020), Nevşehir, Turkey, 20 - 24 July 2020, pp.197-198

Kültürel Değişim ve Halkbilimi: Bir Sempozyum Değerlendirmesi

Geçmişten Bugüne Gelenek: Kültürel DeğişmeUlusal Sempozyumu, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.186-191

Kimliği İşleyenler:Kapadokyalı Rumlarda Kimlik Aktörleri

4. Ulusal Antropoloji Kongresi, Turkey, 17 October 2019

”Deneyim ve Etik Öğretimi:Türkiye’de Etnografik Araştırmada Etik Kuralları Öğretme”

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.493-510

Festivalde Buluşmak: Mekân ve Temsiliyet Açısından Gavustima ve Giritliler Festivali

International Symposium on Cretan Studies, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2019

Sosyomekânsal Kimlik:Kapadokyalı Rumlarda Geçmiş ve Mekân

4. Mübadele Çalıştayı, Bursa, Turkey, 06 October 2018

The Refugee Identity Construction of Cappadocian Greeks in Between Greek and Turkish Nationalism

Nationalism in Times of Uncertainty, Graz, Austria, 7 April - 07 June 2018, pp.1

Gavustima: Göçmen Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festival Yoluyla Kimlik İfadeleri

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 April 2017, pp.1

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu Kapanış Konuşması

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 April 2017

Yeniden Tanımlanan Bir Mübadil Kimliği: Kapadokyalı Rumlarda Aidiyet ve Kendini Tanımlama

Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdağ, Turkey, 30 January - 01 February 2017, pp.295-305 Creative Commons License

Toplumsal Cinsiyet ve Halkbilimini Bir Arada Düşünmek: Bir Sempozyumun Ardından

Toplumsal Cinsiyet ve Halk Kültürü, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2015, pp.166-173

The Images of Nature in Istanbul

(III) Images of the City, 31 October - 01 November 2013

“South Korea in the Imagination: National Image of South Korea among Popular Web Dictionaries in Turkey”

III. International Symposium on Asian Languages and Literature, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.21-37

“The Nature and the City – The Image of Nature in Istanbul”

IMAGES (III) Images of the City, İstanbul, Turkey, 31 October - 01 November 2013, pp.93-101

The Images of Poverty and Poor in Somalia in the Context of the aid Campaing in Turkey

(II) Images of the Poor, İstanbul, Turkey, 05 September 2012, pp.135-152

Sceptical Image Euroscepticism of Turkish University Students

Europe Inside-Out: Europe and Europeanness Exposed to Plural Observers, Viyana, Austria, 22 - 24 September 2011

“Değişen İnsanlar, Değişen Mekanlar: Dinsel Değişim Yaşayan İnsanlar ve Mekanlar”

6. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Mekan ve Kültür, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.31-37

Mediterranean Not European Mediterranean as an Imagination

2nd Conference of Mediterranean Worlds:The Mediterranean of the Myths, the Myths of the Mediterranean, İstanbul, Turkey, 3 - 06 June 2010

Old Muslims New Christians Turkish Converted Christians in Turkey

10th Mediterranean Research Meeting, Floransa, Italy, 25 - 28 March 2009

“Türkiye'de Kimlik Sorunu ve Alternatif Kimlik Oluşumları: Ankaralı Protestanlar Örneği”

Kültür ve Kimlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 16 June 2005, pp.133-148

Books & Book Chapters

Kapadokyalı Rumların Mübadele Anıtları: Ulusa Bağlılık, Mübadele ve Kolektif Bellek

in: Mübadele Türk-Yunan Nüfus Değişimi, Arı Kemal, Emgili Fahriye, Özmen Süleyman, Kaya Murat, Editor, Rumeli Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.285-312, 2021

Food, Cuisine and Culture

in: Sociology of Food, Erhan Akarçay, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.85-109, 2021

Giriş: Sosyal ve Kültürel Antropoloji Çerçevesinde Tarih, Yerliler ve Eğitim

in: Eğitim Antropolojisi: Sosyal, Kültürel, Linguistik ve Etnografik Boyutlarıyla Eğitim, Zeliha Nilüfer Nahya, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-26, 2020

Mekanın Toplumsallığı ve Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Yarattığı Mekanı Bulmak

in: Disiplinlerarası Bakış Açısı ile Kadın Erkek Eşitliği, Asuman Gölgeli, Elif Deniz Şafak, Emel Tanyeri Mazıcı, Hülya Argunşah, Jale Metin Kıyıcı, Masreka Khan, Zeyneğ Ölçü Dinçer, Editor, Efe Akademi Yayınları, pp.291-315, 2020

Festivalde Buluşmak: Mekân ve Temsiliyet Açısından Gavustima ve Giritliler Festivali

in: Ege Araştırmaları I:Batı Anadolu’da Giritliler, T.E. Spetcioğlu ve O. Pullukçuoğlu Yapucu, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.251-263, 2019

Gavustima Festivali: Mübadil Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festivalin Kimlik İfadeleri

in: Mübadil Kentler: Türkçe Konuşan Rum Ortodokslar, Yonca Cingöz, Editor, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.46-62, 2019

Monuments of Refugee Identity: Pain, Unity and Belonging in Three Monuments of Cappadocian Greeks

in: Monument Culture: International Perspectives on the Future of Monuments in a Changing World, Laura A. Macaluso, Editor, RowmanLittlefield, pp.121-130, 2019

Sceptical Images: Rereading Euroscepticism among Turkish University Students

in: Contemporary Perspectives on Turkey’xxs EU Accession Process: A Reluctant European?, Catherine MacMillan, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.162-183, 2018

Kendini ve Ötekini Yazmak: Alan Araştırması ve Deneyim

in: Etnografik Hikayeler Türkiye de Alan Araştırması Deneyimleri, Harmanşah, Rabia, Nahya, Zeliha Nilüfer, Editor, MetisYayınları, pp.17-34, 2016

Kadim Bir Anadolu İnancını Yeniden Düşünmek:Al Karısı İnancı ve Ocaklılar

in: Kültürötesi Bir Gezgin Gönül Pultar a Armağan Kitabı, Pultar, Mustafa, Editor, Tetragon Yayınları, pp.427-442, 2014

Giriş: Şehrin Mutfağı, Mutfak Kültürü, Gaziantep ve Antalya

in: Şehir ve Mutfak Kültürü Gelenekselin Tadı Şehrin Mutfağı, Nahya, Zeliha Nilüfer, Editor, Ürün Yayınları, Ankara, pp.7-16, 2012

İnanmak ve Yemek

in: Açlık, Aras, Nilhan, Editor, Metro Kültür Yayınları, pp.74-84, 2011

Kaşere Bakmak: İstanbul Yahudilerinin Beslenme Kuralları ve Gençlerin Yorumları Hakkında

in: Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Toygar, Kamil Berkok, Nimet, Editor, Birlik Matbaacılık, pp.289-304, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Teodise

Islık Yayınevi, pp.1018-1021, 2020

Sefaradlar

Islık Yayınevi, pp.935-937, 2020

Misyonerlik

Islık Yayınevi, pp.771-774, 2020

Ateizm

Islık Yayınları, pp.118-120, 2020

Satanizm

Islık Yayınevi, pp.932-933, 2020

Eskatoloji

Islık Yayınevi, pp.375-376, 2020

Aşkenazlar

Islık Yayınları, pp.115-117, 2020

Şeytan

Islık Yayınevi, pp.983-984, 2020

Hıristiyanlık

Islık Yayınevi, pp.497-501, 2020

Antropoloji Sözlüğü

Islık Yayınları, pp.375-376, 2020