“Türkiye'de Kimlik Sorunu ve Alternatif Kimlik Oluşumları: Ankaralı Protestanlar Örneği”


NAHYA Z. N.

Kültür ve Kimlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2005, ss.133-148

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.133-148

Özet

Makale, günümüz Türkiyesinde kimliklerin oluşumunun nasıl bir seyir izlediği ve eğer söz konusuysa, kimliklerin nasıl çözüldüğünü ve yeniden oluşturulduğunu anlamaya katkı sağlamak amacıyla, kimliğin çözüldüğü ve yeniden oluşturulduğu bir “durum” olan Türkiye’de Hıristiyanlığı seçme üzerinde durmaktadır. Kimlik açısından bu seçimin temsil ettiklerini irdeleme amacını taşıyan makale, önce genelde din değiştirmenin ne ifade ettiğine değindikten sonra, Ankara’da bir Protestan cemaat üzerine gerçekleştirdiğim alan araştırmasının bulguları ışığında, Türkiye’de Hıristiyan olmanın anlamını tartışmaktadır.

Bu çerçevede, siyasal çevrelerle medyada ve özellikle popüler basında din değiştiren ve Hıristiyan olan kişiler konusunda dile getirilen iddiaların, kendilerini savunmayı da içeren, içinde yaşadıkları kültüre yabancı olmayan ama Protestan Hıristiyanlığın onlara sağladığı olanakları da içine yerleştirebilecekleri bir “Türk Hıristiyan” tipi oluşturmalarının yolunu açmıştır.