Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isolated penetrating gluteal injuries

Perspect Vasc Surg Endovasc Ther, cilt.21, ss.253-6, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A giant aneurysm of a branch of axillary artery

JOURNAL OF VASCULAR SURGERY, cilt.47, ss.881, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Angiomyolipoma with Cavoatrial Extension: part-II

Eur Urol., cilt.50, ss.854-6, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Angiomyolipoma with cavoatrial extension

EUROPEAN UROLOGY, cilt.50, ss.605-606, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Benefits of early aggressive management of empyema thoracis

ANZ JOURNAL OF SURGERY, cilt.76, ss.120-122, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is capitonnage unnecessary in the surgery of intact pulmonary hydatic cyst?

ANZ JOURNAL OF SURGERY, cilt.74, ss.40-42, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of standard posterolateral versus muscle-sparing thoracotomy on multiple parameters

ANNALS OF THORACIC SURGERY, cilt.76, ss.1050-1054, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multiple pellets expectoration: bronchial repair by using a costal cartilage graft.

INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY, cilt.2, ss.268-9, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Benefit of using a triple-lumen catheter to monitor left atrial pressure

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.47, ss.430-2, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A technique facilitating muscle-sparing thoracotomy

Asian Cardiovasc Thorac Ann, cilt.10, ss.194-5, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Treatment of the vascular thoracic outlet syndrome: a report of eight cases

CARDIOVASCULAR ENGINEERING, cilt.5, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Masses masquerading as mediastinal tumors: A review of twenty-four cases

CARDIOVASCULAR ENGINEERING, cilt.5, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Chest wall deformities

Acta Chir Hung., cilt.38, ss.1-3, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Lung infections due to aspirated foreign bodies:analysis of 84 cases.

Asian Cardiovasc Thorac Ann, cilt.7, ss.305-8, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tracheal adenoid cyctic carcinoma mimicking bronchial asthma

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, cilt.7, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Tracheobronchial foreign body aspirations in childhood: a 10-year experience

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.14, ss.388-392, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Blunt Thoracic Trauma: Analysis of 1730 Patients

Asian Cardiovasc Thorac Ann, cilt.6, ss.308-12, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Unusually located hydatid cysts: Intrathoracic but extrapulmonary

ANNALS OF THORACIC SURGERY, cilt.64, ss.334-337, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İntrakraniyal Anevrizmanın Eşlik Ettiği Karotid Cisim Tümörü.

Turkiye Klinikleri J Med Sci , cilt.38, ss.293-297, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lipo¨dem ve Lipolenfo¨dem: Tanı ve Tedavi

Turkiye Klinikleri, cilt.10, ss.56-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gizemden Kılavuzlara 400 yıllık bilimsel yolculuk

Turkiye Klinikleri, cilt.10, ss.1-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behc¸et Hastalıgˆı: Kardiyotorasik ve Vasku¨ler Tutulum

Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, cilt.10, no.4, ss.298-307, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veno¨z Malformasyonlar

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.9, no.2, ss.123-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veno¨z Anevrizmalar

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.9, no.2, ss.139-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

C¸ocuklarda Veno¨z Tromboembolizm

Turkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Surgery Special Topics, cilt.7, ss.65-69, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is lower-limb pain reduction a meaningful treatment outcome?

Medicographia, cilt.37, ss.59, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Venöz Ve Arteriyel Trombozis Arasındaki Ilişkinin Olası Klinik Sonuçları

Damar Cerrahisi, cilt.23, ss.102-106, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vitalitec International, The Sternal Closure Device: A Novel Closure Technique For Sternal Dehiscence

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.5, no.5, ss.534-538, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Yellow Nail Syndrome:An Unusual Case Report

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, cilt.24, ss.159-62, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İliyak Venöz Obstrüksiyonların Endovenöz Tedavisinde Son Gelişmeler

Tur ki ye Kli nik le ri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.2, ss.68-74, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aorta Anevrizmaları

Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, cilt.1, ss.32-47, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Venöz ülser:Tanım, Tarihçe ve Epidemiyoloji

Tur ki ye Kli nik le ri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.1, ss.1-5, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalance of chronic venous disease in cardiovascular surgical clinics

Fleboloji Dergisi, cilt.3, ss.48-49, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Superficial thrombophlebitis from Mondor disease to varicophlebitis

Fleboloji Dergisi, cilt.3, ss.44-45, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Congenital vascular malformations

Fleboloji Dergisi, cilt.3, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Complications of vascular access: the early and late complications of arteriovenous fistulas

Fleboloji Dergisi, cilt.3, ss.51-52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Venous leg ulceration: clinic, etiologic, anatomic, and pathologic evaluation

Fleboloji Dergisi, cilt.3, ss.43-44, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Invagination stripping: “Atraumatic”, cosmetic stripping

Fleboloji Dergisi, cilt.3, ss.41-42, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediastinal kistik lenfanjiyoma: nadir bir mediastinal tumor

Turk Solunum Dergisi, cilt.5, ss.187-188, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontan pnomomediasten

Toraks Dergisi, cilt.4, ss.183-185, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekrarlayan primer spontan pnomotoraks tedavisinde otolog kan ile plorodezis

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.24, ss.82-85, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Malign pleural effüzyonda video-yardımlı torakoskopik talk plörodezis

TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, cilt.9, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Raynaud hastalığının tedavisi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.22, ss.206-209, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Relationship of deep venous thrombosis with season

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.22, ss.123-125, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzole juguler ven anevrizmaları

DAMAR CERRAHİ DERGİSİ, cilt.1, ss.32-35, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özefagus perforasyonları ve tedavisi

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.120-126, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mediastinal primer tümör ve kistler

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.20-26, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Torasik outlet sendromunda cerrahi tedavi

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.40-47, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Birinci kaburga kırıkları

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.13-15, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Type II primary femoral artery aneurysm: A case report

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.20, ss.89-93, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Acil torakotomi gerektiren toraks yaralanmaları: On yıllık deneyim

Solunum Hastalıkları, cilt.9, ss.393-401, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkinlerin tek yanlı diyafragma paralizisi ve evantrasyonunda diyafragma plikasyonu

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.6, ss.163-167, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toraks travmaları tanı ve tedavisinde “video-assisted” torakoskopi: Kapadokya deneyimi

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.6, ss.347-350, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bronşiyal astmayı taklit eden trakeal adenoid kistik karsinoma: Olgu sunumu

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.75-79, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mediastinal bronkojenik kist: Olgu sunumu

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.83-85, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akciğer hidatik kistlerinin tanı ve tedavi

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.162-166, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klippel-Trenaunay sendromu

Klinik Bilimler & Doktor, cilt.3, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intrathoracic goiters: A review of six cases

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.19, ss.60-65, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Torasik özefageal divertiküller. Erciyes Tıp Dergisi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.19, ss.57-59, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Paragangliomaların lokalizasyonu ve cerrahi tedavisi

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.2, ss.116-120, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Potansiyel bir tehlike: “Türban” iğnesi aspirasyonları

Heybeliada Tıp Bülteni, cilt.3, ss.49-0, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzole penetran gluteal yaralanmalar: Yaşamı potansiyel olarak tehdit eden bir travma

DAMAR CERRAHİ DERGİSİ, cilt.2, ss.64-67, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toraks duvarı tümörlerinin cerrahi tedavisi.

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.2, ss.176-180, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A technique to reduce air leaks after reduction pneumoplasty

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.2, ss.161-162, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bronşektazi: Tanı ve tedavi. Klinik araştırma

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.2, ss.47-54, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eloesser flap or open window thoracotomy. An operation for empyema thoracis

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.2, ss.139-143, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Torasik outlet kompresyon sendromunda cerrahi tedavi

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.5, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malign melanomlarda geç dönem toraks metastazı

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.18, ss.115-117, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İntratorasik hastalıkların tanı ve tedavisinde video yardımlı torakoskopik cerrahinin rolü

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.1, ss.68-73, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azigos lobu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.18, ss.207-210, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Travmatik trakeobronkiyal yaralanmaların tanı ve tedavisi

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.1, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bronkojenik karsinomada nihai rezeksiyona kontrendikasyonlar

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.18, ss.218-222, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Künt toraks travması: 1200 olgunun gözden geçirilmesi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.17, ss.318-24, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mitral darlığın cerrahi tedavisinde kapalı mitral valvotomi

İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.33, ss.498-502, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Künt toraks travması:1200 olgunun analizi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.17, ss.318-324, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Penetran karotis arter yaralanmaları

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.16, ss.349-351, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akciger kanserinde non-palpabl skalen lenf nodlarinin tanisal degeri

TÜBERKÜLOZ VE TORAKS, cilt.42, ss.265-268, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reküren pnömotoraks olgularının retrospektif olarak incelenmesi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.16, ss.227-231, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şilotoraks: Dört vakanın incelenmesi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.16, ss.196-200, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Surgical treatment of mediastinal masses: A clinical study

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.209-217, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Congenital deformities of the anterior chest wall. A 10 years surgical experience

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.15, ss.152-159, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spontan hemotoraks

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.107-110, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erişkinin solunum sıkıntısı sendromu

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.123-126, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Periferik vasküler travmalar: 300 olgunun analizi

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.1, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmonary aspergilloma: A case report

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.14, ss.388-390, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vena cava superior sendromunun aksiller venografiyle değerlendirilmesi

Çağdaş Cerrahi Dergisi, cilt.6, ss.139-141, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Disseminated intravascular coagulation in blunt trauma to the chest

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.14, ss.222-228, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pulmonary hydatid disease:A retrospective study

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.14, ss.361-369, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Behçet hastalığında pulmoner ve vasküler lezyonlar

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.3, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Foreign bodies of upper aero-digestive tract:A clinical study

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.14, ss.72-82, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Traumatic diaphragmatic hernias: Diagnosis and management

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.14, ss.500-509, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Intrapulmonary bronchogenic cyst: A case report

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.14, ss.515-518, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The roentgeno-diagnosis of pulmonary hydatid disease: A review of 200 radiograms of hydatid cysts

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.14, ss.495-499, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reimplantation response in canine lungs

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.14, ss.156-171, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kistik timoma

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.416-423, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Takayasu hastalığı

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.541-545, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nadir bir spontan hemotoraks nedeni: Paraganglioma

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.249-253, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vaskülo-Behçet sendromunda venöz lezyonlar

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.2, ss.412-415, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nadir bir pulmoner hastalık:Naeglerioz

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.551-554, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kalp yaralanmaları: Tanı ve tedavisi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.220-226, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Surgical management of isolated sternal fractures

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.408-411, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Benign monomorfik teratoma

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.13, ss.546-550, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Özefagus yabancı cisimleri

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.12, ss.51-60, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut arteriyel embolik hastalık:149 vakalık klinik çalışma

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.12, ss.233-243, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pediatrik yaş grubunda özefagus yabancı cisimleri

Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.4, ss.53-56, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik diyafragma rüptürleri

Çağdaş Cerrahi Dergisi, cilt.4, ss.145-148, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ganglionöroma

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.12, ss.291-296, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut iliyofemoral derin ven trombozlarında venöz trombektominin sonuçları

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.12, ss.44-50, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alt ekstremite variköz venleri: 200 olgunun gözden geçirilmesi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.12, ss.548-555, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spontan pnömotoraks ve tedavisi

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.253-257, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kistik schwannoma

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.12, ss.297-301, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaviteleşme gösteren egzojen lipoid pnömoni

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.11, ss.405-9, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Plevra ampiyemi ve tedavisi:206 olgunun gözden geçirilmesi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.11, ss.334-340, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spontan pnömotoraksta tüp torakostomisi öncesi ve sonrası solunum fonksiyonları

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.11, ss.462-468, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

152 olguluk bir seride Intratorasik kistlerin cerrahi tedavisi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.11, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pediatrik yaş grubunda Perthes sendromu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.11, ss.206-211, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spontan pnömotoraksta tüp torakostomisi öncesi ve sonrası kan gazı değerleri

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.11, ss.469-475, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Göğüs tüpü drenajında kan gazı analizlerinin klinik önemi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.11, ss.287-295, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Plevral effüzyonlarda iğne biyopsisinin tanısal değeri

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.11, ss.200-205, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eksternal juguler venin anevrizmal dilatasyonu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.10, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nadir bir yabancı cisim aspirasyonu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.10, ss.495-8, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trakeobronkiyal yabancı cisimler:Klinik araştırma

Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.2, ss.168-172, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kardiyopulmoner bypasstan sonra serum kortizol düzeyi ile periferik lenfositler arasındaki ilişki

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.10, ss.217-228, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Venöz malformasyonlarda nadir bir klinik bulgu: Tek yanlı dijital çomaklaşma

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2019, ss.73

Rüptüre AAA'ların açık cerrahi onarımı

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2019, ss.67

Lenfatik malformasyonlar: Tek-Merkezli Güncel Tedavi Sonuçları

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2019, cilt.28, ss.1-122

Persistan embryonik venler: Diyagnostik ve Terapötik Dilemma

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2019, cilt.28, ss.1-122

Venöz tromboembolizmin "gerçek dünya" tedavisi

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2019, ss.54

Evaluation of chronic venous disease in health workers by CIVIQ¬20 questionnaire.

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019

Yellow nails in lymphedema: The visible part of the iceberg

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019

Is multinodular goiter a risk factor for carotid body tumor? Another reason for a comprehensive “neck check”.

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019

Open surgical repair of ruptured AAAs: A paradigm shift for operative management.

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019

Intracardiac foreign body removal in female patients: Submammarian anterior thoracotomy is a cosmetic option

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019

Arterial compression syndromes: A Diagnostic & Therapeutic Dilemma

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019

Primary hyperhidrosis: Is surgical treatment the last resort?

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019

Venous compression syndromes: Clinicopathologic and therapeutic implications.

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019

Treatment of lymphatic malformations: How, to whom, and when should be made?

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019

Branham’s sign: Beyond a bradycardia.

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019

Sagˆlık c¸alıs¸anlarında kronik veno¨z hastalıgˆın CIVIQ-20 anketiyle degˆerlendirilmesi

Uluslararasi katilimli Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derne¤i 15. Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, cilt.26, ss.50

Primer hiperhidrozis: Cerrahi tedavi “son c¸are” mi?

Uluslararasi katilimli Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derne¤i 15. Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, cilt.26, ss.57

Lenfo¨demde sarı tırnaklar: Buzdagˆının go¨ru¨nen kısmı

Uluslararasi katilimli Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derne¤i 15. Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, cilt.26, ss.72

Venöz kompresyon sendromları: Klinikopatolojik ve terapötik açınsamalar

Turk Kalp ve Damar Cerrahisi 15. Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, cilt.26, ss.22

Üst ekstremite iskemisi: Tanı ve tedavideki zorluklar

Turk Kalp ve Damar Cerrahi 15. Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, cilt.26, ss.106

Arteriyel kompresyon sendromları: Diyagnostik ve terapötik bir dilemma

Turk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernegi 15. Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, cilt.26, ss.91-92

Dunbar Syndrome: A Rare Cause of Angina Abdominis

14th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2018, cilt.121, no.8

Takayasu's arteritis

14th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, cilt.59, no.3, ss.51-52

An Occupational Cause of Raynaud’s Phenomenon: A Report ofFour Patients with Hypothenar Hammer Syndrome.

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND e109CARDIOVASCULAR SURGERY /, 5 - 08 Nisan 2018, ss.109-110

Elephantiasis nostras verrucosa

14th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, cilt.59, no.3, ss.19

Clinical, diagnostic and therapeutic aspects of lipedema: A commonly misunderstood and misdiagnosed fatty deposition syndrome

12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, ss.199

Carotid Body Tumor

12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, no.3, ss.23-24

Pathognomonic finding of venous malformations- Phleboliths: Clinical and radiological correlations

12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, no.3, ss.117-118

Vascular Tumors: A single-center study

12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, no.3, ss.35-36

Vascular thoracic outlet syndromes: Diagnostic and therapeutic modalities

12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, no.3, ss.119-121

Congenital pericardial cysts: A report of two atypical localized cases

12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, no.3, ss.68-69

Vasku¨ler tu¨mo¨rler: Tek­merkezli klinik c¸alıs¸ma

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.122

Vasku¨ler toraks c¸ıkıs¸ı sendromları: Diyagnostik ve terapo¨tik modaliteler

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.67

Klinik, diyagnostik ve terapo¨tik yo¨nleriyle lipo¨dem: Sıklıkla ihmal edilen ve yanlıs¸ tanınan bir yagˆ depozisyon sendromu

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.9

Vena kaval sendromlar: Etyopatogenez, tanı ve tedavi

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.108

Karotis cisim tu¨mo¨rleri

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.67

Subklaviyan c¸alma sendromu: Vasku¨ler ve endovasku¨ler terapo¨tik yaklas¸ım

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.66

Serviko­torasik vasku¨ler lezyonlar: Cerrahi yo¨ntem ve ac¸ınsamalar

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.61

Gluteal vasku¨ler anomaliler: Tanı ve tedavide algoritmalar

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.99

Veno¨z malformasyonların patognomonigˆi Flebolitler: Klinik ve radyolojik korelasyonlar

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.108

Genital vasku¨ler malformasyonlar

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.123

Prevalence and component analysis of vascular malformations in patients with Klippel-Trenaunay syndrome

64th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Mart 2015, cilt.56, no.2, ss.92

Bilateral pulmonary embolism due to cardiac hydatid cyst

64th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Mart 2015

Torasik çıkış (outlet) sendromunun vasküler komplikasyonları

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.314

Aort koarktasyonunda tedavi yöntemleri: Cerrahi tedaviye karşın transkateter tedavi

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.440-441

Doğumsal kalp hastalıklı hastalarda kas koruyucu torakotomi standart bir yöntem olmalı mıdır?

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.441

KLIPPEL–TRÉNAUNAY SYNDROME ASSOCIATED WITH MAY–THURNER SYNDROME

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014, ss.874

EXTREMITY HEMANGIOPERICYTOMA: A REPORT OF TWO CASES AND LITERATURE REVIEW

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014, ss.870

A NOVEL CLOSURE TECHNIQUE FOR STERNAL DEHISCENCE: A CASE SERIES

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014, ss.790

ABDOMINAL LYMPHATIC MALFORMATION: A REPORT OF SURGICALLY TREATED CASE

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014, ss.308

In situ saphenopopliteal bypass grafting in chronic deep venous thrombosis of superficial femoral vein

14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, cilt.6, ss.189

Giant isolated aneurysm of the proximal right subclavian artery: A case report and surgical implications

9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Mart 2013, cilt.16, no.1, ss.224-225

Isolated jugular vein aneurysm: A case report and review of the literature

9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2013, cilt.16, no.1, ss.116-117

A rare cause of secondary pulmonary hypertension: a case report of traumatic arteriovenous fistula 1 years after injury

9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Mart 2013, cilt.16, no.1, ss.218-219

Kronik venöz yetmezlikte sonografik haritalama ve klinik korelasyon

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.84

Behçet hastalığında kaval ven oklüzyonları

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.83

Çocuklarda ekstremite ve trunkal lenfatik malformasyonlar: Preliminer operatif ve prognostik açınsamalar

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.54

Doüumsal vasküler malformasyonlarda malpraktis: Cerrahi, endovasküler ve dermal uygulamalarda komplikasyonlar

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.54

Venöz malformasyonların cerrahi tedavisi: Post-mileniyal 10 yıllık deneyim

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.54

Venöz malformasyonların cerrahi tedavisi

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.13

Lateral marjinal embryonik venin tedavisi-olgu sunumu

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.6

Vasküler malformasyonların epidemiyolojisi

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.9

Vasküler malformasyonlarda görüntüleme sorunları: İki olgu sunumu

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.10

Arteriyovenöz malformasyonlarda kombine tedavi

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.1

Klippel-Trenaunay sendromunda rektal vasküler malformasyonlara bağlı alt gastrointestinal kanama

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.4

Vasküler malformasyonlu hastalarda malpraktis

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.12

Ekstremite lenfatik malformasyonlarında cerrahi tedavi

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.2

Klippel-Trénaunay sendromu: Tek-merkezli klinik deneyim

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.5

Trunkal venoz-kapiller malformasyon: Olgu sunumu

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.8

Lenfödemin değerlendirilmesinde lenfosintigrafik evreleme

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.7

Bupivakaine Bağlı Gelişen Geri Dönüşsüz Kardiyak Arrest ve Geç Kalınmış Kardiyopulmoner Baypas: Olgu Sunumu.

XVII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.29

Chronic venous disease: A single-center epidemiologic study

5. Ulusal Fleboloji Kongresi, Atakoy Sheraton Hotel, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2010, ss.1

Klippel-Trenaunay syndrome and venous malformations

1st Mediterranean Italian-Turkish Workshop on “Angiology in the 3rd Millenium updating in diagnosis, pathogenesis, and treatment”, Naples, İtalya, 1 - 04 Ekim 2009, ss.1

Venoactive drugs: an evidence-based update

1st Mediterranean Italian-Turkish Workshop on “Angiology in the 3rd Millenium updating in diagnosis, pathogenesis, and treatment”, Naples, İtalya, 1 - 04 Ekim 2009, ss.1

Non-malignant superior vena cava syndrome: Diagnostic and therapeutic modalities

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, cilt.31, ss.46

Chronic peripheral lymphedema: Clinical, etiopathogenetic, and therapeutic analyses

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, cilt.31, ss.45

Peripheral arteriovenous malformations: Vascular and endovascular surgical therapeutic modalities

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, ss.45

Peripheral venous malformations: Post-millennium Cappadocia experience

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, cilt.31, ss.44

VENA CAVAL SYNDROMES IN BEHÇET DISEASE Diagnostic and therapeutic modalities

18th World Society of Cardio-Thoracic Surgeons 2008 World Congress, Yunanistan, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.50

Marfan sendromunda asandan aorta ve üç kapak replasmanı

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.1

Artery injuries in the upper extremity

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, cilt.10, ss.57

Üst ekstremite arteriyel yaralanmaları

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.1

Brusella endokarditi ve cerrahi tedavisi

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.1

Brucella endocarditis and surgical treatment

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, cilt.10, ss.94

Kronik Periferik Lenfödem: klinik, etyopatogenetik ve terapötik açınsamalar

Ven Hastalıkları Ankara Günleri 2. Toplantısı, Sheraton Hotel & Convention Center, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.1

Ascending aorta and triple valve replacement in Marfan’s syndrome

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, cilt.10, ss.72

Venöz malformasyonlar: post-milenyum deneyim

Ven Hastalıkları Ankara Günleri 2. Toplantısı, Sheraton Hotel & Convention Center, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.8

Periferik arteriyovenöz malformasyonlar

Ven Hastalıkları Ankara Günleri 2. Toplantısı, Sheraton Hotel & Convention Center, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.8

Behçet hastalığında kaval ven oklüzyonları: Diyagnostik ve terapötik modaliteler

Ven Hastalıkları Ankara Günleri 2. Toplantısı, Sheraton Hotel & Convention Center, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, ss.1

Arm venous hypertension following dialysis angioaccess

5th International Congress of the Vascular Access Society, Fransa, 1 - 04 Haziran 2007, ss.25

Muscle-sparing thoracotomy should be a “standard” procedure in children with congenital cardiovascular disease requiring thoracotomy: A post-millennium study

Historic Inaugural Meeting of The World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Mayıs 2007, ss.11

Muscle-sparing thoracotomy in pediatric age group

ISCTS 14th World Congress, Çin, 1 - 04 Ekim 2004, ss.9

Trakeal adenoid kistik karsinoma

I. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.74

Perthes' syndrome:A review of 50 patients with traumatic asphyxia

The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2004, ss.413

Turban needle aspirations

12th Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2004, ss.414

Results of Valve replacements with Sorin Bicarbon prostheses in 143 patients

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2003, ss.221

Midterm results of valve replacements with Ultracor prostheses

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2003, ss.169

The effect of high dose melatonin on cardiac ischemia-reperfusion injury: an experimental study. , 28-31 May 2003, Amsterdam, Netherlands.

38th Annual Meeting Association for European Pediatric Cardiology, Amsterdam, Hollanda, 1 - 04 Mayıs 2003, ss.1

The effect of high dose melatonin on cardiac ischemia-reperfusion injury: an experimental study.

38th Annual Meeting Association for European Paediatric Cardiology, Amsterdam, Hollanda, 1 - 04 Mayıs 2003, ss.1

Penetrating cardiac injuries

51st International Congress of the European Society of Cardiovascular Surgery, Finlandiya, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.126

Early and late results of vascular access for hemodialysis: A review of 960 cases with 2278 arteriovenous fistulas

51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Finlandiya, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.142

Early and late results of vascular access for hemodialysis

51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Helsinki, Finlandiya, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.142

Comparison of the results of medical and surgical treatment in acute iliofemoral venous thromboses

51st International Congress of the European Society of Cardiovascular Surgery, Finlandiya, 1 - 04 Haziran 2002, ss.141

Pulmoner Metastazlarda Cerrahi Yaklaşım.

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, İstanbul,, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.1

Pulmoner malignitelerde bronkoskopinin Yeri Ve Önemi

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, İstanbul,, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.1

Bronkiyal Karsinomada Eksploratris Torakotomi

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, Istanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.1

Soliter Pulmoner Nodüllerde Malignite Sıklığı

International Symposium Lung Cancer and Bronchoscopy, İstanbul,, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.1

Timomaların tanı ve tedavisi

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Kemer, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2000, ss.1

Künt toraks travması: 1730 hastanın analizi

Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi ortak kongresi, Kemer, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2000, ss.1

Treatment of the thoracic outlet vascular syndrome. A report of seven cases

IV. International meeting on general Thoracic surgery, İspanya, 1 - 04 Mart 1999, ss.45

Fibrin glue and pulmonary parenchymal repair. An experimental study

IV. International meeting on general Thoracic surgery, İspanya, 1 - 04 Mart 1999, ss.46

Masses masquerading as mediastinal tumors

IV International Meeting on General Thoracic Surgery, Barcelona, İspanya, 1 - 04 Mart 1999, ss.1

Turban iğnesi inhalasyonları. Ulusal bir konsensüs oluşturulmalı mı?

5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.412

Kirschner telinin intra-torasik migrasyonu

5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.307

Torakoskopik yolla torakal sempatektomi

5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.416

Toraks travmaları tanı ve tedavisinde videoasiste torakoskopi

5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.120

Congenital deformities of the anterior chest wall

2nd International Congress of Thorax surgery, İtalya, 1 - 04 Temmuz 1998, ss.37

Emergency thoracotomy in chest injuries

2nd International Congress of Thorax surgery, Bologna, İtalya, 1 - 04 Temmuz 1998, ss.1

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi

Toraks Derneği II. Kongresi,, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1998, ss.36

Video-assisted thoracoscopy for the diagnosis and treatment of chest injuries: Cappadocia experience

5th International Symposium of Thoracoscopic Surgery, Japonya, 1 - 04 Mayıs 1998, ss.45

. İzole juguler ven anevrizmaları. Üç olgunun bildirimi

IX.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1998, ss.103

Abdominal aorta ve dallarının anevrizmaları. 5 yıllık cerrahi deneyim

IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1998, ss.39

Toraks çıkışı sendromunu komplike eden subklaviyan arter trombozisi. Olgu sunumu

IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1998, ss.102

Klippel-Trenaunay syndrome in disease of the veins

2nd International Congress of the Phlebology, Kıbrıs (Gkry), 1 - 04 Mart 1998, ss.77

. Comparison of the results of the treatment in deep venous thromboses of the lower limb

2nd International Congress of the Phlebology, Nicossia, Kıbrıs (Gkry), 1 - 04 Mart 1998, ss.57

Primary varicose vein in the lower limbs: A review of 400 cases

2nd International Congress of the Phlebology, Kıbrıs (Gkry), 1 - 04 Mart 1998, ss.25

Vaskülo-Behçet hastalığına bağlı iliyofemoral arter anevrizmalarının cerrahi tedavisi

VI.Ulusal Behçet Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1997, ss.8

Thoracic injuries. An analysis of 2000 cases

International Congress of Thorax Surgery, Yunanistan, 1 - 04 Temmuz 1997, ss.159

A report of 305 cases

International Congress of Thorax Surgery, Athens, Yunanistan, 1 - 04 Temmuz 1997, ss.159

Surgical treatment of empyema thoracis. A review of 256 cases

International Congress of Thorax Surgery, Yunanistan, 1 - 04 Temmuz 1997, ss.159

Bronşektazi: Tanı ve cerrahi tedavisi. Klinik araştırma

TÜSAD XXIV. Ulusal kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1997, ss.146

Redüksiyon pnömoplasti: Akciğerin büllöz hastalığının tedavisinde cerrahi bir seçenek

TÜSAD XXIV. Ulusal kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1997, ss.20

Plevral dekortikasyon. Klinik araştırma

TÜSAD XXIV. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1997, ss.148

Akciğer bleb ve büllöz hastalıklarında cerrahi tedavi. Klinik çalışma

XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.172

Eloesser flap ya da açık pencere torakostomisi

XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.174

Tip II primer femoral arter anevrizması. Olgu sunumu

XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.176

Bronş kanserinin preoperatif evrelemesinde mediastinoskopinin rolü

XV.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.178

Bronkiyal yabancı cisim komplikasyonları

XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.171

Plevral effüzyonların tanı ve tedavisinde videotorakoskopinin yeri

XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.181

Servikal kostaya bağlı subklaviyan arter trombozisi

XV. Gevher Nesibe Tip Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.175

Toraks ve kardiyovasküler yaralanmalarda şiddetin artan rolü

XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997, ss.173

İntraplevral hematoma tedavisinde lokal streptokinaz uygulaması

XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1996, ss.1

Video-torakoskopik cerrahi

Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1996, ss.1

Ekstrapulmoner yerleşimli torasik kist hidatikler

Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1996, ss.1

Kompüterize tomografi eşliğinde perkütan transtorasik iğne biyopsisi

Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1996, ss.1

Penetran torasik yaralanmalar

1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1995, ss.1

Torakoskopik yolla talk plöredezis

TÜSAD XXXIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1995, ss.757-761

Mediastinal guatrlar

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1994, ss.11

Bronşektazi:24 Olgunun gözden geçirilmesi

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1994, ss.1

Pulmoner rezeksiyonlar

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1994, ss.1

Rüptüre Akciğer Kist hidatikleri

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1994, ss.1

Periferik Vasküler travmalar

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1994, ss.1

Video-asiste minimal invazif toraks cerrahisi

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1994, ss.1

Bronkiyal yabancı cisim aspirasyonları: Ardıl on türban iğnesi aspirasyonu

XX.Tüberküloz ve Göğüs hastalıkları Kongresi, Dedeman Oteli, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1994, ss.8

Non-neoplastik superior vena kava sendromu. , , Kayseri.

XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1993, ss.10

Toraks duvarı tümörleri

XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1993, ss.54

Mediastinal tümörleri taklit eden kitleler

XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1993, ss.34-38

Primer spontan pnömotoraks: Klinik ve radyolojik tanı

XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1993, ss.9

Bronkiyal kistle birlikte bulunan Bochdalek hernisi

XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1993, ss.5

. Tek yanlı diyafragma paralizisi ve evantrasyonu için diyafragmatik plikasyon,Hotel Dedeman

II. Ulusal Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1992, ss.1

Tek yanlı diyafragma paralizisi ve eventrasyonu için diyafragmatik plikasyon

II. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1992, ss.42

Alt ekstremite variköz venlerinde etiyolojiye yönelik klinik çalışma

Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1992, ss.1

Plevral hastalıklar: 600 vakanın değerlendirilmesi

X. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mart 1992, ss.1

Travmatik ve nontravmatik toraks patolojileri

X. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mart 1992, ss.1

Cerrahi Pratikte Mitral Valv Stenozu: 12 yıllık bir tecrübenin sonuçları

X. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mart 1992, ss.1

Primer Varisler : Tanı ve tedavisi

X. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mart 1992, ss.1

Akciğer kanserlerinde nonpalpabl skalen lenf nodu biyopsisinin diyagnostik önemi

X. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mart 1992, ss.1

Surgical treatment of pulmonary hydatid disease. A 12 year experience with 197 cases

XV. Extraordinary Congress For The Celebration Of The 50 Years A.I.H., İtalya, 1 - 04 Kasım 1991, ss.34

Pediatrik yaş grubunda toraks travmaları

XI. Ulusal Çoçuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1991, ss.2

Trakeobronkial yabancı cisimlerde komplikasyonlar ve cerrahisi üzerine retrospektif bir çalışma

"TÜSAD 19. Ulusal Kongresi" Almira Otel, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1991, ss.8

İntratorasik kistik oluşumlar

XIX.Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Sivas, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1991, ss.1

Bronkiyal yabancı cisim aspirasyonlarının pulmoner rezeksiyonla sonuçlanan geç bir komplikasyonu: Bronşektazi

XIX.Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Sivas, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1991, ss.1

Süperiyor vena cava sendromu

“Vaskülit Günleri” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1991, ss.5

Nonspesifik aortoarteritis

“Vaskülit Günleri” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1991, ss.3

Kardiyak yaralanmalar

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği I.Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1990, ss.2

Tromboanjiitis obliterans

V. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1990, ss.12

Arteryel embolektomi

Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1990, ss.23

Travmatik olmayan akut arteryel oklüzyonlar

IV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1988, ss.17

Ampiyema torasis: Artık görülmüyor mu? 18-yıllık klinik deneyim

Toraks Derneği İkinci Kongresi, Talya Oteli, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1988, ss.36

Birinci kosta kırıkları

Toraks Derneği İkinci Kongresi, Talya Oteli, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1988, ss.25

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi.Yedi yıllık deneyim

Toraks Derneği İkinci Kongresi, Talya oteli, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1988, ss.36

Pediatrik yaş grubuna ait trakeobronkiyal yabancı cisimler

VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1987, ss.1

Toraks travmaları

VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1987, ss.1

Plevra ampiyemi

VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1987, ss.1

Bronkojenik kistler

VII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1987, ss.1

Periferik arteriyel travmalar

III.Ulusal Vasküler Cerrahisi Kongresi, Bursa., Bursa, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1986, ss.1

Bir olgu nedeniyle vena kava süperiyor sendromu ve cerrahi tedavisi

III.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1986, ss.1

Altı yüz elli beş olguluk bir seride toraks travmalarının gözden geçirilmesi

İstanbul Tıp Fakültesi VIII. Kurultayı Acil Hekimlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1985, ss.1

Çocuklarda plevra ampiyemi cerrahisinde problemler

III. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1983, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğumsal Vasküler Malformasyonlar

Damar, Polat,Akay,Köksal,Bozkurt, Editör, Bayçınar Tıbbi Yayıncılık, İstanbul, ss.956-978, 2019

Üst Ekstremite İskemisi

Vaskülitler Ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları, Berki T, Yavuz S¸, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.104-127, 2019

Vascular Leg Ulcers

Lower Extremity Wounds, Coban YK, Editör, Transworld Research Network, Kerala, ss.59-76, 2013

Periferik Damar Yaralanmaları

Travma El Kitabı, Sözüer E, İkizceli İ, Editör, Nobel Kitabevi, Adana, ss.327-371, 2011

Bölüm 8: Edinsel Kalp Kapak Hastalığı

Cecil Essentials of Medicine, 7th Ed, Andreoli and Carpenter, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.86-96, 2008

Bölüm 11: Perikardiyal ve Miyokardiyal Hastalık

Cecil Essentials of Medicine, 7th Ed, Andreoli and Carpenter, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.145-157, 2008

Bölüm 13: Vasküler Hastalıklar ve Hipertansiyon

Cecil Essentials of Medicine, 7th Ed, Andreoli and Carpenter, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.167-189, 2008

Kardiyovasküler Cerrahi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, 2003

Vasküler Cerrahi: Arteryel ve Lenfovenöz Hastalıklar II

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, No. 56, Kayseri, 2000

Toraks Cerrahisi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, No. 57, Kayseri, 1999

Varisler ve Kronik Venöz Yetersizlik

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, 1997

Toraks ve kardiyovasküler Cerrahi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, 1997

Diğer Yayınlar