Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1981 - 1987 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1986 Tıpta Uzmanlık

  Ekstrakorporeal dolaşımdan sonra serum kortizol düzeyinin periferik lenfositler üzerine etkisi

  Erciyes Üniversitesi, Gogus, Kalp Ve Damar Cerrahısı, Kalp Ve Damar Cerrahısı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Sağlık ve Tıp

  EVAR/TEVAR Simulator Training , Academia/Medical Education

 • 2014Sağlık ve Tıp

  Simcase Invaziv , TKDCD

 • 2012Sağlık ve Tıp

  Edwards Transcatheter Heart Valve Training Program , Edwards EMEAC Headquarters, Nyon, Switzerland

 • 2012Sağlık ve Tıp

  Compact micro-sclerotherapy training course , German Society of Phlebology, Munich

 • 2011Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Bilimsel Toplantılarda Sunum Teknikleri , Coaching House

 • 2009Sağlık ve Tıp

  The new measuring standard for compression therapy , 4. Ulusal Fleboloji Kongresi

 • 2008Sağlık ve Tıp

  Gore Tag Workshop: Case planning-Measurement techniques , Warsaw

 • 2008Sağlık ve Tıp

  ITP: Araştırıcı Eğitim Programı, DEKAM/IKU , Kayseri Hilton Otel

 • 2008Sağlık ve Tıp

  VII. Kronik Venöz Yetersizlik Kursu , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2007Sağlık ve Tıp

  Phlebology in Daily Practice , Ganzoni & CIE AG, St. Gallen, Switzerland

 • 2007Sağlık ve Tıp

  EVAR workshop , İzmir AEAH

 • 2006Yabancı Dil

  Full time course in English , EF International Language Schools, Boston

 • 2006Sağlık ve Tıp

  Yeterlik Sertifikası , Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Vasküler ultrasonografi kursu , Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Internal laser treatment for varicose veins , Jena, Germany

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Internal and eksternal laser treatment for varicose veins , Ege Üniversitesi ve Biolitec, İzmir

 • 2004Sağlık ve Tıp

  Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı , AkademiKA

 • 2004Sağlık ve Tıp

  Eğitim Becerileri Kursu , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2003Sağlık ve Tıp

  Yeterlilik sertifikası , Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

 • 2003Sağlık ve Tıp

  Tıpta Bilimsel araştırma ve Veri Analiz Kursu , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2002Sağlık ve Tıp

  İyi Klinik uygulamalar Eğitim programı , Mega

 • 2002Sağlık ve Tıp

  ISI Eğitim Programı: Klinik Çalışmaların Yürütülmesi , Mega-Pharmacia

 • 1997Sağlık ve Tıp

  Volüm Küçültme Cerrahisi , Toraks Derneği

 • 1995Sağlık ve Tıp

  Video-Torakoskopi Kursu , Toraks Derneği

 • 1994Sağlık ve Tıp

  Kardiyopulmoner Resusitasyon Kursu , American Hospital