Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 - 2017The International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 - 2017Kapak Hastalıkları Toplantısı/Periferik Damar Hastalıklarında Perku¨tan Giris¸imler Toplantısı

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2015 - 201517. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2015 - 201517. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 - 201564th International Congress of ESCVS

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 201564th International Congress of ESCVS

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 2014İnteraktif Venöz Yetersizlik Toplantısı

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 - 2014Minimal Invaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 2014Minimal Invaziv ve Robotik Kalp ve Damar Cerrahisi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 201422nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 2014Minimal İnvaziv-Robotik Cerrahi ve Renal Yetmezlikte Damar Erişimi Çalışma Grupları Ortak Sertifikasyon Toplantısi

  Davetli Konuşmacı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2014 - 2014The 10th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 - 2014ASYOD Venöz tromboemboli kursu

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2013 - 201314th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 8th Asian Venous Forum

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 201314th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 8th Asian Venous Forum

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 201314th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 8th Asian Venous Forum

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 20139th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 - 2012Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 - 20128th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 - 2012VI. Ulusal Fleboloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi

  Panelist

  Antalya, Türkiye

 • 2010 - 2010Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 - 20101st International CIRC (Center of Interdisciplinary Research of Compression) Meeting

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 - 2010Fleboloji Derneği Van Toplantısı

  Oturum Başkanı

  Van, Türkiye

 • 2010 - 2010V. Ulusal Fleboloji Kongresi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 - 2010V. Ulusal Fleboloji Kongresi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 - 2009GU, TKDCD, UVCD Güncel Konular Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2009 - 2009XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

  Oturum Başkanı

  Muğla, Türkiye

 • 2009 - 2009Phlebology workshop

  Davetli Konuşmacı

  Kıbrıs (Kktc)

 • 2008 - 2008X. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 - 2008Bölgesel Toplantı

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2008 - 2008İnteraktif venöz yetersizlik toplantıları

  Davetli Konuşmacı

  Malatya, Türkiye

 • 2008 - 20083. Ulusal Fleboloji Kongresi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 - 2007Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Damar Cerrahisi 1. Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2007 - 20078th Meeting of the European Venous Forum

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 - 2007XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2007 - 2007XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2007 - 2007Mezuniyet sonrası eğitim toplantıları

  Panelist

  Kayseri, Türkiye

 • 2007 - 2007Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Ankara toplantıları

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2007 - 2007Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Ankara toplantıları

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2006 - 2006Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2005 - 2005Aterotrombotik hastalıklarda yeni bakış açıları

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2004 - 2004VII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2003 - 2003IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2002 - 20022. Erciyes Onkoloji Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 1997 - 1997Toraks Derneği 2. Bahar Toplantısı

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Eylül 2005Bilimsel yayın teşvik ödülü, #2622

  TÜBİTAK

 • Ağustos 2005Bilimsel yayın teşvik ödülü, #2074

  TÜBİTAK

 • Mart 2005Bilimsel yayın teşvik ödülü, #623

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 302

h-indeksi (WOS): 10

Davetli Konuşmalar

 • Ekim 2019Vasküler malformasyonlar: sınıflamalar, ne zaman müdahale edelim

  Konferans

  19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneğ,, Türkiye