Doüumsal vasküler malformasyonlarda malpraktis: Cerrahi, endovasküler ve dermal uygulamalarda komplikasyonlar


AKÇALI Y. F.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.54

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.54

Özet

AMAÇ:Hekimliğin kötü uygulanması olan “malpraktis”, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesidir. Hatalı tedavi ya da tıbbi ihmal diye özetlenebilen medikal malpraktise, daha seyrek rastlanılması nedeniyle vasküler malformasyonların, diyagnostik ve terapötik uygulamalarında karşılaşılabilir. Vasküler malformasyonlarin tedavisi için yapılan cerrahi, endovasküler ve dermal uygulamalardaki malpraktisler için bir örneklem çalışması amaçlanmıştır. YÖNTEMLER:Son beş yılda, farklı merkezlerden gelen vasküler malformasyonlu malpraktis hastalarını Anabilim Dalımızda izledik. Medyan yaş 27 (sınırlar, 12-44) ve kadın/erkek oranı, 1/5 idi. Klinik ve radyolojik olarak tanılanan hastalarda, arteriyovenöz malformasyon (AVM) için embolizasyon ve Klippel-Trénaunay sendromu (KTS) için bir kollateral görevi üstlenen vaskülatüre safenöz ‘stripping’ ve KTS’undaki kapiller malformasyon için dermal lazer terapi yapılmıştı. İki kol dışında tümü alt ekstremite lokalizasyonluydu. SONUÇLAR:KTS’da C2 için safen ‘stripping’i yapılan hastada sol femoro-iliyak vende aplazi vardı ve hastanın yıllar içinde sol alt ekstremitesi hipertrofiye olmuştu (Şekil 1A,B). AVM nedeniyle embolizasyon yapılan hastalarda doku kayıplı yaygın deri nekrozu (Şekil 1C) ve musküler rijidite mevcuttu (Şekil 1D). Lazer terapi, KTS’lu hastada ciddi skarlarla sonuçlanmıştı (Şekil 1E). TARTIŞMA:Tıbbi işlemlere bağlı olarak gelişen istenmeyen sonuçlarda müdahalenin hekimliğin kötü uygulanması olan “malpraktis” mi, yoksa hukukun izin verdiği risk olan “komplikasyon” mu olduğu vasküler malformasyonların terapötik girişimlerinde ayırt edilmesi hem hasta, hem de hekim için yaşamsal olmalıdır.