Prof.Dr.

MURAT SARAÇOĞLU


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

1996 - 2001

1996 - 2001

Doktora

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya, Türkiye

1993 - 1995

1993 - 1995

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya , Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

N-Benzilpiperidin Türevlerinin Serilerinde ki Yapı-asetilkolinesteraz İnhibitör Aktivite İlişkisinin Elektron Topolojik Yaklaşımı

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Fizikokimya

1995

1995

Yüksek Lisans

Nükleosit Türevlerine Ait Anti-AIDS Aktivitelerinin Konformasyon ve Quantum Kimya İncelemesi: Elektron Topolojik (ET) Yaklaşımı

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Fizikokimya

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Kimya, Fizikokimya, Hesapsal Kimya, Yüzey Kimyası, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

2013 - 2019

2013 - 2019

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

2005 - 2013

2005 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

2001 - 2005

2001 - 2005

Araştırma Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya

1993 - 2001

1993 - 2001

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

2013 - 2016

2013 - 2016

Senato Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2005 - 2012

2005 - 2012

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kimya 1

Lisans

Lisans

Kimya 2

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Synthesis and DFT Studies of Pyrimidin-1(2H)-ylaminofumarate Derivatives

Saraçoğlu M. , Kökbudak Z., Yılmazer M. İ. , Kandemirli F.

JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN, cilt.42, ss.746-761, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Synthesis and DFT quantum chemical calculations of 2-oxopyrimidin-1(2H)-yl-thiourea and urea derivatives

Saraçoğlu M. , Kökbudak Z. , Yalçın E., Kandemirli F.

Journal Of The Chemical Society Of Pakistan, cilt.41, sa.5, ss.841-858, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2019

2019

Synthesis and DFT Quantum Chemical Calculations of Novel Pyrazolo[1,5-c]pyrimidin-7(1H)-one Derivatives

Saraçoğlu M. , Kökbudak Z., Cimen Z., Kandemirli F.

JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN, cilt.41, ss.479-488, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2015

2015

Effect of Aging Treatment on the Electrochemical and Corrosion Behavior of NiTiRe Shape Memory Alloy

El-Bagoury N., Amin M. A. , Saraçoğlu M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, cilt.10, ss.5291-5308, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2014

2014

The Quantum Chemical Calculations of Serine, Therionine and Glutamine

Kandemirli F., Saraçoğlu M. , Amin M. A. , Basaran M. A. , Vurdu C. D.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, cilt.9, ss.3819-3827, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

ETM and ANN Study for Polysubstituted 2H-Pyran-2-Ones

Saraçoğlu M. , Basaran M. A. , Thul P., Sayiner H., Kandemirli S. G. , Gupta V. P. , et al.

MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.9, ss.867-874, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Theoretical Studies of Some Sulphonamides as Corrosion Inhibitors for Mild Steel in Acidic Medium

Ebenso E. E. , Arslan T., Kandemirli F., Love I., Odretir C., Saraçoğlu M. , et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, cilt.110, ss.2614-2636, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2009

2009

The Structure-AChE Inhibitory Activity Relationships Study in a Series of Pyridazine Analogues

SARAÇOĞLU M. , KANDEMİRLİ F.

MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.5, sa.4, ss.325-335, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

1995

1995

Electronic topolocigal Investigations of the Relationship Between Chemical Structure and Ambergris Odor

Dimoglo A., Vlad P., Natali S., Coltsa M., Güzel Y. , Saraçoğlu M. , et al.

New Journal Of Chemistry, cilt.19, ss.1217-1226, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Kontrast Madde Iopromidinin Elektronik Yapısı Üzerine Teorik B3LYP Çalışması

Kandemirli S. G. , Yılmazer M. İ. , Saraçoğlu M. , Kandemirli F.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.36, sa.3, ss.444-456, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

4-Naphthyl-3-thiosemicarbazide as corrosion inhibitor for copper in sea water (3.5% soduim chloride)

Alfalah M. G. K. , Abdulrazzaq M., Saraçoğlu M. , Kandemirli F.

Eurasian Journal of Science Engineering and Technology, cilt.1, sa.1, ss.27-34, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Theoretical B3LYP Study of Contrast Agent Metrizoate

Kandemirli S. G. , Yılmazer M. İ. , Saraçoğlu M. , Kandemirli F.

International Journal of Chemistry and Technology (IJCT), cilt.4, sa.1, ss.60-70, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi

Demir O. O. , Bektaş O. , Saraçoğlu M.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.419-442, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

The quantum chemical and QSAR studies for the development of MRI contrast agents

Saraçoğlu M. , Kandemirli S. G. , Sayiner H. S. , Başaran M. A. , Kandemirli F.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.35, sa.1, ss.50-76, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

MRI Kontrast Maddelerinin Gelişimi için Kuantum Kimyasal ve QSAR Çalışmaları

SARAÇOĞLU M. , KANDEMİRLİ S. G. , SAYİNER H. S. , BAŞARAN M. A. , KANDEMİRLİ F.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.35, sa.1, ss.50-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Theoretical studies on the corrosion inhibition characteristics of thiosemicarbazide derivatives

Alrjaibi A., SARAÇOĞLU M. , Amin M., BAYOL E., KANDEMİRLİ F.

International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI), cilt.7, sa.75, ss.5-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Antibacterial activities of isatin-3- thiosemicarbazone derivatives and their metal complexes against different types of bacteria

Sayiner H. S. , Mohammed N. A. M. , Ganim M. A. , Baloglu C., Celik Altunoglu Y., SARAÇOĞLU M. , et al.

International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI), cilt.6, sa.61, ss.97-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Synthesis and quantum chemical calculations of 2,4-dioxopentanoic acid derivatives-Part II

SARAÇOĞLU M. , KANDEMİRLİ F., Özalp A., KÖKBUDAK Z.

International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI), cilt.6, sa.60, ss.50-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Synthesis and quantum chemical calculations of 2,4-dioxopentanoic acid derivatives-Part I

SARAÇOĞLU M. , KANDEMİRLİ F., Özalp A., KÖKBUDAK Z.

Chemical Science Review and Letters, cilt.6, sa.21, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Pre-Service Science Teachers’ Views about Nuclear Energy with Respect to Gender and University Providing Instruction

Ateş H., Saraçoğlu M.

Science Education International, cilt.27, sa.2, ss.238-252, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Some molecular properties and reaction mechanism of synthesized isatin thiosemicarbazone and its zinc(II) and nickel(II) complexes

Kandemirli F., Vurdu C. D. , SARAÇOĞLU M. , Akkaya Y., Çavuş M. S.

International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, cilt.9, sa.1, ss.1-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Synthesis and Theoretical Study of the Novel 2-Oxopyrimidin-1(2H)-ylAmides Derivative

Özalp A., Kökbudak Z. , Saraçoğlu M. , Kandemirli F., İlhan I. Ö. , Vurdu C. D.

Chemical Science Review and Letters, cilt.4, sa.14, ss.719-728, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözünden Nükleer Enerji

Ateş H., Saraçoğlu M.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.175-193, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2012

2012

Synthesis and Theoretical Study of Zinc(II) and Nickel(II)Complexes of 5-Methoxyisatin 3-[N-(4-chlorophenyl) thiosemicarbazone]

Kandemirli F., Saraçoğlu M. , Bulut G., Ebenso E., Arslan T., Kayan A.

JOURNAL OF MATHEMATICAL AND FUNDAMENTAL SCIENCES, cilt.44, sa.1, ss.35-50, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Investigation of Structure- activity Relationships of Tacrine Analogues: Electronic-topological Method

Saraçoğlu M. , Kandemirli F.

The Open Med. Chem. J., cilt.2, ss.75-80, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kimya Konularının Öğretiminde Kullanılan Deneyler Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Türkmen B. K. , Bektaş O. , Saraçoğlu M.

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1108-1111 Creative Commons License

2019

2019

4-Naphthyl-3-Thiosemicarbazide as Corrosion Inhibitor for Copper in Sea Water (3.5% Soduim Chloride)

Alfalah M. G. K. , Abdulrazzaq M., Saraçoğlu M. , Kandemirli F.

International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, ss.1182-1190 Creative Commons License

2019

2019

Sınav Değişikliği Yaşayan 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının Incelenmesi

Demir O. O. , Saraçoğlu M. , Bektaş O.

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.198-199 Creative Commons License

2018

2018

Quntum Chemical Study on the Corrosion Inhibition of Copper Using Some Tetrazoles

Younis A., Bayol E., SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F.

5th International Conference on Computation for Science and Tecnology (ICCST 2018), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2018, ss.53 Creative Commons License

2018

2018

Theoretical Studies on the Corrosion Inhibition Characteristics of Thiosemicarbazide Derivatives

Alrjaibi A., SARAÇOĞLU M. , Amin M., BAYOL E., KANDEMİRLİ F.

International Congress on Engineering and Life Science (ICELES 2018), Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2018, ss.573

2016

2016

Synthesis and theoretical study of 2,4-dioxopentanoic acid derivatives (3a-c)

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Özalp A., KÖKBUDAK Z.

International Science and Technology Conference (ISTEC 2016), Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.917 Creative Commons License

2016

2016

Synthesis and Theoretical Study of 4-Acetyl-5-(2-Naphtyl)-2,3-dihydro-2,3-Furandione with Some Nitrogenous Nucleophiles

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Özalp A., KÖKBUDAK Z.

Fifth Bozok Science Workshop (BSW2016), Yozgat, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, cilt.12, sa.2, ss.24-25 Creative Commons License

2014

2014

The Quantum Chemical Calculations of Some Thiazole Derivatives

Saraçoğlu M. , Kandemirli F., Amin M. A. , Vurdu C. D. , Cavus M. S. , Sayıner G.

3rd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST), Endonezya, 23 - 25 Eylül 2014, cilt.5, ss.149-154 identifier

2014

2014

The Quantum Chemical Studies on Inhibition Effect of Glycine and Tyrosine on Metal Corrosion in Acid Solutions

Kandemirli F., Amin M. A. , Al-Osaimi G., SARAÇOĞLU M. , Vurdu C. D.

3rd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-3), Bali, Endonezya, 23 - 25 Eylül 2014, ss.17

2013

2013

Investigation what pre-service science teachers think about benefits and risks of nuclear energy

Ateş H., SARAÇOĞLU M.

The International Symposium on Changes and New Trends in Education, Konya, Türkiye, 22 - 24 Aralık 2013, cilt.2, ss.249

2012

2012

Synthesis and quantum chemical calculations of some novel 2-oxopyrimidin-1(2H)-yl-amides derivatives

ÖNAL Z. , Çimen Z., İLHAN İ. Ö. , Kandemirli F., SARAÇOĞLU M. , Vurdu C.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.202

2012

2012

Theoretical and experimental studies on some furfural aldhyde derivatives as corrosion inhibitors for mild stell in acidic medium

Ebenso E., Kabanda N., Kandemirli F., Başaran M., SARAÇOĞLU M. , Murulana L., et al.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.193

2012

2012

The reactions of some pyrazole-3-carboxylic acid chlorides wıth various hydrazides

İLHAN İ. Ö. , ÇADIR M. , ÖNAL Z. , Kandemirli F., SARAÇOĞLU M. , Vurdu C.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.197

2012

2012

Comparision study of classic QSAR and fuzzy QSAR

Başaran M., Kandemirli F., SARAÇOĞLU M.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.87

2012

2012

ETM and ANN study for polysubstituted 2H pyran 2 ones

SARAÇOĞLU M. , BAŞARAN M. A. , Thul P., SAYİNER H. S. , KANDEMİRLİ F.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.0-183 identifier identifier identifier

2012

2012

Inhibition performance and adsorption behaviour of three amino acıds on cold rolled steel in 1 0 M HCl chemical electrochemical morphological and theoretical studies

Amin M., KANDEMİRLİ F., SARAÇOĞLU M.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.0-121

2012

2012

Quantum chemical investigations on quinoline derivatives as effective corrosion inhibitors for mild steel in acidic medium

Ebonso E., Kabanda M. M. , ARSLAN T., SARAÇOĞLU M. , KANDEMİRLİ F., Murulana L., et al.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.0-42 identifier

2012

2012

Fen bilgisi öğretmen adaylarının polar kovalent bağlı maddelerin kaynama noktalarını kıyaslarken kullandıkları zihinsel modeller

TANIK N. , BEKTAŞ O. , Tarkın A., SARAÇOĞLU M.

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (X. UFBMEK), Niğde, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.197

2011

2011

QSAR Study Between Inhibition Efficiency and Quantum Chemical Descriptor for Some Amino Acids on Cold Rolled Steel in HCl

Başaran A. M. , Amin M. A. , Kandemirli F., SARAÇOĞLU M. , Arslan T.

Second Bozok Science Workshop: Computational Chemical Physics (BSW2011), Yozgat, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.8

2011

2011

Theoretical Study on Acidity-basicity Behaviour of Some Substituted isatin thiosemicarbazone derivatives

Uludağ L., Kandemirli F., Arslan T., SARAÇOĞLU M.

Second Bozok Science Workshop: Computational Chemical Physics (BSW2011), Yozgat, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.26

2011

2011

Theoretical Study on 4-(2-fluorophenyl)-1-(2-oxoindolin-3-ylidene) thiosemicarbazide

Akkaya Y., Kandemirli F., SARAÇOĞLU M.

Second Bozok Science Workshop: Computational Chemical Physics (BSW2011), Yozgat, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.28

2011

2011

ETM ANN approach application for thiobenzamide and quinolizidine derivatives

SARAÇOĞLU M. , KANDEMİRLİ F., Kovalishy V., ARSLAN T.

3rd International Symposium-cum Training Course on Molecular Medicine and Drug Research, Pakistan, 1 - 04 Ocak 2011, ss.0-15

2010

2010

Synthesis and Theoretical Study of 5-methoxyisatin, 3-(N-chlorophenyl)thiosemicarbazone, and Its Ni(II) and Zn(II) Complexes

Kandemirli F., Arslan T., SARAÇOĞLU M. , Ebenso E.

The 1st International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-1), Tayland, 1 - 04 Ağustos 2010, ss.27

2009

2009

Investigation of Structure Activity Relationships of Influenza Fusion Inhibitors by Using Electronic-Topological Method

Kandemirli F., SARAÇOĞLU M. , Arslan T.

Bandung International Conference on Medicinal Chemistry (ICMC 2009), Endonezya, 1 - 04 Ağustos 2009, ss.69

2009

2009

Structure Activity Relationship Study by ETM method on Potent Trypanocidal Thio Semicarbazone Inhibitors of the Trypanosomal Cysteine Protease Cruzain

Kandemirli F., Saraçoğlu M. , Çavuşoğlu I.

2nd International Workshop-Cum-Training Course on Molecular Medicine and Drug Research (2nd MMDR), Karachi, Pakistan, 1 - 04 Ocak 2009, ss.18

2004

2004

The Structure- Activity Relationships of Quinolone Derivatives for Antitrypanosomal Activity: Electronic-Topological Method

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Shvets N., Dimoglo A.

The 15th European Symposium on Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR 2004), Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, ss.185

2003

2003

The Structure-Activity Relationships of Thionenzamide Analogues: Electronic-Topological Method

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Shvets N., Dimoglo A.

4th ISPC (International Symposium on Pharmaceutical Chemistry) Congress, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2003, ss.263-264

2002

2002

The Structure-Activity Relationships of Tacrine Analogues: Electronic-Topological Method

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Shvets N., Dimoglo A.

Chemical Physics V (The Fifth International Conference on Chemical Physics), Türkiye, 1 - 04 Kasım 2002, ss.31

2001

2001

Investigation of the Relationship Between Activity and Chemical Structure of Human Acetylholinesterase: Electron Topological Approach

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Shvets N., Dimoglo A.

3th ISPC (International Symposium on Pharmaceutical Chemistry) Congress, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.127-128

1995

1995

Structure-activity Relationships Analysis in the Series of Inhibitors of Dopamine P-Hydroxylase: Electron-topological Approach

GÜZEL Y. , SARAÇOĞLU M. , YILDIRIM İ. , Shvets N.

35th IUPAC (International Unione of Pure and Applied Chemistry) Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 1995

1995

1995

Electron-topological Investigation of the Structure Activity Relationships in the Series of Inhibitors of Glycolic Acid Oxidase

GÜZEL Y. , ACEMİOĞLU B., SARIPINAR E. , SARAÇOĞLU M. , DİMOGLO A.

35th IUPAC (International Unione of Pure and Applied Chemistry) Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 1995

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Quantum chemical calculations on the corrosion inhibition performance of some tetrazole derivatives

Elusta M. I. A. , Saraçoğlu M. , Yılmazer M. I. , Kandemirli F.

Corrosion Science: Theoretical and Practical Applications, Kaya S.,Obot I.B.,Özkir D., Editör, Apple Academic Press, Florida, 2020 Creative Commons License

2016

2016

12. Bölüm: Termodinamik ve Termokimya

SARAÇOĞLU M.

Genel Kimya 2, Hüseyin Bağ , Editör, PegemA, Ankara, ss.133-192, 2016

2012

2012

Quantum chemical calculations for some isatin thiosemicarbazones

Kandemirli F., Choudhary M., Siddig S., Saraçoğlu M. , Sayiner H., Arslan T., et al.

Quantum Chemistry-Molecules for Innovations, Tomofumi T., Editör, Intech, Rijeka, ss.25-58, 2012 Creative Commons License

2007

2007

Polimerler

SARAÇOĞLU M.

Genel Kimya IV, Topal G, Bağ H., Editör, Pegema, Ankara, ss.221-247, 2007 Creative Commons License

2007

2007

Termodinamik ve Termokimya

SARAÇOĞLU M.

Genel Kimya II, Bağ H, Editör, Pegema, Ankara, ss.133-192, 2007


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 626

h-indeksi (WOS): 11