Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözünden Nükleer Enerji


Creative Commons License

Ateş H., Saraçoğlu M.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.175-193, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 14 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.175-193

Özet

Çalışmanın amacı; Erciyes Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıfında okuyan öğretmen adaylarının yıllardır tartışması süren nükleer enerji ile ilgili düşüncelerini belirlemektir.

Fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer enerji ile ilgili görüşlerinin alındığı bu araştırmada araştırmanın amacına yönelik verileri elde edebilmek için görüşme türlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Erciyes ve Ahi Evran Üniversitelerinin eğitim fakültelerinde 3. sınıfta öğrenim gören 10 Fen ve Teknoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır.

Nitel verilerin çözümlenmesi için nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi seçilmiştir. İçerik analizi, çok çeşitli söylemlere uygulanan birtakım metodolojik araç ve tekniklerin bütünü olarak tanımlanabilir (Bilgin, 2006). 

Sonuç olarak öğretmen adayları genel olarak nükleer enerji santralinin uygulanmasını desteklemektedir. Fakat çevreye etkisi ve doğal afetlerden etkilenmesi anlamında tereddüt içindedirler.

The purpose of this study is to investigate what pre-service science teachers who are juniors think about benefits and risks.

In this research, as research model, qualitative research method was applied. To obtain qualitative data, semi-structured interview technique which is one type of interview was used. To collect qualitative data, 12 open-ended questions and to elaborate under these questions some questions were asked to pre-service teachers. 6 pre-service teachers from Ahi Evran University and 4 pre-service teachers from Erciyes University were contacted.

In the result of research, it is understood that mainly pre-service teachers support nuclear power plant. However, they are in hesitation in terms of impact on the environment and affected by natural disasters.